СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА № 1_2021

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/MPU
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 6 Еволюція малюкової смертності в Україні Антипкін Ю. Г., Марушко Р. В., Дудіна О. О. Modern Pediatrics. Ukraine. 1(113): 6-14. doi 10.15574/SP.2021.113.6
стр. 15 Формування груп ризику з урахуванням інтервалу QT й QT-коригованого у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу Майданник В.Г., Мітюряєва І. О., Гнилоскуренко Г. В., Кривонос Ю. М., Бурлай В. Г., Качалова О. С. , Шевченко Т. А. Modern Pediatrics. Ukraine. 1(113): 15-21. doi 10.15574/SP.2021.113.15
стр. 22 Етіологічна структура гострих кишкових інфекцій у дітей та аналіз тяжкості клінічних проявів захворювання залежно від збудника Тесленко М. Ю. Modern Pediatrics. Ukraine. 1(113): 22-27. doi 10.15574/SP.2021.113.22
стр. 28 Прогностична цінність концентрації NT-proBNP у сироватці крові значно недоношених немовлят щодо гемодинамічної значущості відкритої артеріальної протоки Поцюрко С. О., Добрянський Д. О., Секретар Л. Б. Modern Pediatrics. Ukraine. 1(113): 28-36. doi 10.15574/SP.2021.113.28
стр. 37 Вроджена цитомегаловірусна інфекція: передумови для розвитку; клінічний випадок; труднощі лікування Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Курочкіна Т. І., Денисенко І. Г., Шевченко Р. Л. Modern Pediatrics. Ukraine. 1(113): 37-44. doi 10.15574/SP.2021.113.37
стр. 45 Стан кісткової тканини в дітей з ювенільним ідіопатичним артритом Шевченко Н. С., Богмат Л. Ф., Хаджинова Ю. В. Modern Pediatrics. Ukraine. 1(113): 45-52. doi 10.15574/SP.2021.113.45
ОГЛЯДИ стр. 53 Прогностичне значення впливу мікроРНК грудного молока на імунну відповідь новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку Абатуров О. Є., Товарницька А. О. Modern Pediatrics. Ukraine. 1(113): 53-61. doi 10.15574/SP.2021.113.53
стр. 62 Системна терапія алергодерматозів у дітей (огляд літератури) Мочульська О. М., Косовська Т. М. Modern Pediatrics. Ukraine. 1(113): 62-67. doi 10.15574/SP.2021.113.62
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 68 Lactobacillus reuteri DSM 17938 та вітамін D3 при поширених клінічних проблемах дітей грудного віку Кривопустов С. П. Modern Pediatrics. Ukraine. 1(113): 68-72. doi 10.15574/SP.2021.113.68
ШКОЛА ЛІКАРЯ-ПРАКТИКА стр. 74 Стан забезпеченості вітаміном D дітей раннього віку з гастроінтестинальними проявами харчової алергії Шадрін О. Г., Гайдучик Г. А., Горянська М. Г. Modern Pediatrics. Ukraine. 1(113): 74-80. doi 10.15574/SP.2021.113.74
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 82 Позалікарняна пневмонія у дітей старше 1 місяця. Клінічна настанова, заснована на доказах (Закінчення)