СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА № 1_2020

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/MPU
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

ПОЗИЦІЙНИЙ ЛИСТ стр. 7 Офіційна позиція ГС «Українська Академія Педіатричних спеціальностей» Щодо ситуації, яка склалась навколо спалаху нового коронавірусу COVID/19 Маменко Марина, Романкевич Іванна, Катілов Олександр, Риков Олексій, Гапонова Станіслава, Лапій Федір, Георгіянц Маріне
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 9 Перинатальні ризики та профілактика порушень розвитку тазостегнових суглобів у недоношених дітей Гнедько Т. В., Сердюченко Н. С. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):9-16; doi 10.15574/SP.2020.105.9
стр. 17 Профілактика порушень функціонального стану серцево-судинної системи у дітей з дисплазією сполучної тканини Ошлянська О. А., Остапенко Ю. Ю., Чайковський І. А. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):17-24; doi 10.15574/SP.2020.105.17
стр. 25 Характеристика перебігу хронічного гастродуоденіту у поєднанні з первинною артеріальною гіпертензією у дітей залежно від забезпечення організму магнієм Марушко Ю. В., Злобинець А. С., Гищак Т. В. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):25-31; doi 10.15574/SP.2020.105.25
стр. 32 Епідеміологія антибактеріальної резистентності у дітей з інфекцією сечової системи: її динаміка за 2009–2019 рр. та вплив на перебіг захворювання Буднік Т. В. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):32-37; doi 10.15574/SP.2020.105.32
стр. 38 Синдром зригування у дітей раннього віку: діагностика і корекція Єфанова А. О., Мишина Н. В. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):38-42; doi 10.15574/SP.2020.105.38
стр. 43 Стан гігієни ротової порожнини та рівень гігієнічних знань у підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом Лісецька І. С. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):43-48; doi 10.15574/SP.2020.105.43
ОГЛЯДИ стр. 49 Еозинофільний гранульоматоз з поліангіїтом: сучасний погляд на патогенез та лікування (літературний огляд) Охотнікова О. М., Кваченюк О. Г., Мелліна К. В., Поночевна О. В. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):49-62; doi 10.15574/SP.2020.105.49
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 63 Гіпер-IgE синдром, пов'язаний із новою гетерозиготною мутацією DOCK8: клінічний випадок Осипчук Д. В., Гільфанова А. М. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):63-65; doi 10.15574/SP.2020.105.63
стр. 66 Застосування сульфасалазину у лікуванні імуноглобулін А (IgA)-васкуліту у педіатричній практиці Макєєва Н. І., Одинець Ю. В., Піддубна І. М., Чайка Х. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):66-69; doi 10.15574/SP.2020.105.66
ШКОЛА ЛІКАРЯ-ПРАКТИКА стр. 70 Препарати з екстрактом плюща для лікування кашлю при бронхіті у дітей Міщенко О. Я. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):70-74; doi 10.15574/SP.2020.105.70
стр. 76 Напруження адаптаційно-компенсаторних реакцій під час гострих респіраторних інфекцій у дітей як фактор нейровегетативних дисфункцій Назаров К. Ю.
стр. 82 Фітотерапевтичні препарати у терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей Глядєлова Н. П., Козачук В. Г. Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):82-88; doi 10.15574/SP.2020.105.82
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 82 Діагностика нейтропеній у дітей. Клінічна настанова, заснована на доказах