СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ СП №8 / 2014

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 13 Издательство «ЭКСПЕРТ» Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI)
стр. 16 До 125річчя заснування кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
стр. 18 Звіт про проведення Національного циклу семінарів «Проблемні питання профілактики та лікування інфекційних і соматичних хвороб у дітей»
стр. 22 Профилактика пневмококковой инфекции. Современные стратегии защиты Оценка влияния программы медико-психологической коррекции и санаторной реабилитации беременных на состояние новорожденных и течение их раннего неонатального период
стр. 24 Рейтинг спеціалізованих журналів України для лікарів-педіатрів за даними Українського рейтингового агентства (листопад 2014 р.)
стр. 31 Оценка влияния программы медико-психологической коррекции и санаторной реабилитации беременных на состояние новорожденных и течение их раннего неонатального период Сюсюка В. Г., Котлова Ю. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):31–35; DOI 10.15574/SP.2014.64.31
стр. 36 Актуальні питання ранньої діагностики внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених І.І. Редько SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):36–38; DOI 10.15574/SP.2014.64.36
стр. 39 Cучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда, Р.О. Моісеєнко SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):39–43; DOI 10.15574/SP.2014.64.39
стр. 44 Коррекция дефицита железа: исторические и современные аспекты Захарова И. Н., Мачнева Е. Б. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):44–48
стр. 50 Застосування ботулотоксину А в лікуванні нервово-м'язової дисфункції сечового міхура у дітей із спінальними дизрафіями Шевчук Д. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):50–54; DOI 10.15574/SP.2014.64.50
стр. 55 Ефективність Кларитроміцину при гострих респіраторних захворюваннях у дітей Агафонова О. А., Дєєв В. В., Москаленко Л. М., Татьяненко О. В., Титаренко О. В., Куприненко Н. І., Новікова О. Ю. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):55–59
стр. 60 Клінічний досвід використання продуктів Септолете плюс для лікування захворювань горла Kosir P. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):60–64
стр. 65 Проблемні питання амбулаторного ведення дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями Крючко Т. О., Кушнерева Т. В., Остапенко В. П., Коленко І. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):65–69
стр. 70 Ефективність синбіотичної терапії при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку Прохоров Є. В., Кобець В. Н., Островський І. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):70–74
стр. 75 Промивання носа: що це? Божко Н. В., Маркитан Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):75–78
стр. 81 Сучасний погляд на роль вітаміну D3 і його застосування у комбінації з Lactibacillus reuteri DSM 17938 при функціональних гастроінтестинальних порушеннях травної системи у дітей Боброва В. И. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):81–83
стр. 84 Принципи ферментної терапії у дітей Бережний В. В., Курило Л. В., Козачук В. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):84–89
стр. 90 Ефективність застосування самоелімінуючих пробіотиків-антагоністів при захворюваннях кишечника у дітей раннього віку Марушко Р. В., Марушко Т. Л. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):90–97
стр. 98 Порушення жирнокислотного спектра крові і шляхи його корекції у дітей з вродженими гепатитами Шадрін О. Г., Чернега Н. Ф., Марушко Р. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):98–103
стр. 104 Гастроінтестинальні порушення у дітей з атопічним дерматитом Охотнікова О. М., Бондаренко Л. В., Іванова Т. П., Усова О. І., Федушка Г. М., Підвишенна Т. В., Боровик Ю. Р., Кирильчук К. Ю., Шестакова О. С., Онисько С. О., Семененко Л. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):104–109; DOI 10.15574/SP.2014.64.104
стр. 110 Роль порушення метаболізму фосфоліпідів у патогенезі холелітіазу у дітей Тяжка О. В., Сміщуко В. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):110–114; DOI 10.15574/SP.2014.64.110
стр. 115 Оцінка фармакологічної ефективності базисної терапії ювенільного ревматоїдного артриту Дудник В. М., Вижга Ю. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):115–118
стр. 119 Оцінка ефективності лікування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей на фоні патології щитоподібної залози Майданник В. Г., Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Гнилоскуренко Г. В.,Борзенко І. О. Прохорович Т. П., Долгополова О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):119–125
стр. 126 Поствакцинальний імунітет проти кору та епідемічного паротиту у ВІЛ-інфікованих дітей Волоха А. П., Чернишова Л. І., Раус І. В., Демчишина І. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):126–131; DOI 10.15574/SP.2014.64.126
стр. 132 Аноксично-епілептичні напади. Оляд лiтератури та власні спостереження Нечай А. Ф., Смульська Н. О., Зозуля І. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):132–135; DOI 10.15574/SP.2014.64.132
стр. 136 Дослідження відмінностей між самооцінкою дитини і результатами клінічного обстеження при дитячій депресії Рагимович Р. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):136–138
стр. 139 Роды дома: законно или нелегально