СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ СП №1 /2015

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 14 Захист населення від інфекційних хвороб в пріоритеті законопроекту № 1729 Гордієнко C. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):14_15
стр. 16 Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока. Частина 1. Епідеміологія та алергени коров'ячого молока Уманець Т. Р., Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Ащеулов О. М., Няньковська О. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):16-22; DOI 10.15574/SP.2015.65.16
стр. 23 Синдром анемії в практиці педіатра : диференціальна діагностика і терапія* Захарова I. Н., Дмитрієва Ю. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):23-29
стр. 30 Досвід застосування препарату «Ергоферон» у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями Крамарьов С. О., Закордонець Л. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):30-33; DOI 10.15574/SP.2015.65.30
стр. 34 Прогнозування ризику формування анемії у дітей грудного віку Бєлих Н. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):34-39; DOI 10.15574/SP.2015.65.34
стр. 40 Аналіз зв'язку між однонуклеотидним поліморфізмом Bsmi гена VDR та статусом вітаміну D у дітей, хворих на рахіт Токарчук Н. І., Пугач М. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):40-42; DOI 10.15574/SP.2015.65.40
стр. 44 Вибір препарату для лікування кашлю у дітей: доцільність, ефективність, безпечність, комплаєнс Банадига Н. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):44-49; DOI 10.15574/SP.2015.65.44
стр. 50 Ефективність препарату «Гербіон сироп плюща» у лікуванні дітей із гострим бронхітом Синоверська О. Б., Макян С. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):50-56; DOI 10.15574/SP.2015.65.50
стр. 57 Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту у дітей Леженко Г. О., Пашкова О. Є. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):57-62; DOI 10.15574/SP.2015.65.57
стр. 63 Стан судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму Дудник В. М., Хромих К. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):63-66; DOI 10.15574/SP.2015.65.63
стр. 67 Кашель у дітей: діагностичні підходи та лікувальна тактика Беш Л. В., Мацюра О. І., Єфімова С. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):67-71; DOI 10.15574/SP.2015.65.67
стр. 72 Ефективність використання імунобіологічного препарату Етанерцепт у дітей з ревматоїдним артритом Бережной В. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):72-82; DOI 10.15574/SP.2015.65.72
стр. 83 Дослідження впливу об'єму трансфузії донорських еритроцитів під час операції артеріального переключення у новонароджених на безпосередні результати лікування Жовнір В. А., Кузьменко С. О., Часовський К. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):83-86; DOI 10.15574/SP.2015.65.83
стр. 87 Застосування визначення варіабельності серцевого ритму у дітей Бережний В. В., Романкевич І. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):87-91; DOI 10.15574/SP.2015.65.87
стр. 92 Коарктація аорти у дітей (огляд літератури) Хапченкова Д. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):92-95; DOI 10.15574/SP.2015.65.92
стр. 96 МікроРНК-21-3р і мікроРНК-885-5р як маркери вірусних гепатитів у дітей раннього віку Шадрін О. Г., Чернега Н. Ф., Гур'янова В. Л., Досенко В. Є. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):96-101; DOI 10.15574/SP.2015.65.96
стр. 102 Ефективність застосування крапельної форми ферменту лактази «Мамалак» при ротавірусній інфекції у дітей Незгода І. І., Науменко О. М., Асауленко А. А., Онофрійчук О. С., Южаніна В. М., Бровінська Л. М., Сінчук Н. І., Колесник А. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):102-108; DOI 10.15574/SP.2015.65.102
стр. 110 Актуальні питання діагностики та терапії вторинної лактазної недостатності у дітей Марушко Ю.В., Грачова М. Г., Іовіца Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):110-114; DOI 10.15574/SP.2015.65.110
стр. 115 МікроРНК як діагностичні біомаркери ураження печінки при Епштейн–Барр вірусних гепатитах у дітей Шадрін В. О., Досенко В. Є. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):115-119; DOI 10.15574/SP.2015.65.115
стр. 120 Імунореабілітація дітей з хронічним рецидивуючим пієлонефритом Лавренчук О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):120-125; DOI 10.15574/SP.2015.65.120
стр. 126 Експресія генів VEGF, E2F8, COL5A1, IGFBP2, PLK1, RB1, RBL1 та TP53 у гліомах дітей Мінченко Д. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):126-129; DOI 10.15574/SP.2015.65.126
стр. 130 Визначення загальної частоти носійства мутації 35delG гена конексину-26 серед новонароджених Дніпропетровської та Запорізької областей Веропотвелян М. П., Погуляй Ю. С., Журавльова С. А., Шутенко Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):130-134; DOI 10.15574/SP.2015.65.130