СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ, СП № 6_2018

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 9 Генотипові особливості перебігу різних фенотипів бронхіальної астми у дітей Банадига Н. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):9–13; doi 10.15574/SP.2018.94.9
стр. 14 Можливості поєднання неінвазивних методів для оцінки стадії фіброзу печінки у дітей із хронічним гепатитом С Березенко В. С., Диба М. Б., Михайлюк Х. З., Ткалик О. М., Крат В. В., Коробко В. Ф., Тарасюк Б. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):14-21; doi 10.15574/SP.2018.94.14
стр. 22 Модель прогнозування розвитку цирозу печінки у дітей, хворих на муковісцидоз Клименко В. А., Дробова Н. М., Піонтковська О. В., Пасічник О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):22-26; doi 10.15574/SP.2018.94.22
стр. 27 Влив комплексного лікування на мікробіоценоз тканин пародонта у підлітків з генералізованим катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом Лісецька І. С., Рожко М. М., Куцик Р. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):27-33; doi 10.15574/SP.2018.94.27
стр. 34 Клінічна ефективність та імуномодулююча дія застосування алерген-специфічної імунотерапії з пролонгованим курсом пробіотиків при атопічному дерматиті у дітей Мочульська О. М., Дивак А. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):34-40; doi 10.15574/SP.2018.94.34
стр. 41 Поствакцинальний імунітет у дітей з ВІЛ-інфекцією Раус І. В., Волоха А. П., Чернишова Л. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):41-46; doi 10.15574/SP.2018.94.41
стр. 47 Можливості тимпанометрії у визначенні функції середнього вуха у недоношених новонароджених дітей Шевлюк П. П., Гусаков А. Д., Курочкіна Т. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):47-52; doi 10.15574/SP.2018.94.47
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 53 Клінічне спостереження синдрома Вільямса—Кемпбелла у розрізі сучасних методів діагностики та лікування Гончарь М. О., Логвінова О. Л., Пушкарь О. М., Помазуновска О. П., Тельнова Л. Г., Петренко Є. К. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):53-58; doi 10.15574/SP.2018.94.53
ОГЛЯДИ стр. 59 Персистенція герпесвірусної інфекції у дітей та її роль при ювенільному ревматоїдному артриті (огляд літератури) Бережний В. В., Бондарець Ю. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):59-69; doi 10.15574/SP.2018.94.59
ШКОЛА ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ стр. 71 Ефективність екстракту ісландського моху при сухому кашлі у дітей Марушко Ю. В., Гищак Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):71-77; doi 10.15574/SP.2018.94.71
стр. 78 Ефективність пробіотичних бактерій Bacillus subtilis для лікування гострого простого бронхіту у дітей Абатуров О. Є., Токарєва Н. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):78-83; doi 10.15574/SP.2018.94.78
стр. 84 Профілактичні стратегії у педіатрії при респіраторних інфекціях Кривопустов С. П. За матеріалами Сідельниковських читань 2018 року
стр. 87 Олігосахариди грудного молока: історія відкриття, структура та захисні функції Макарова Є. Г., Нетребенко О. К., Українцев С. Є.
стр. 98 Засоби місцевої терапії при гострих запальних захворюваннях ротоглотки у дітей Марушко Ю. В., Асонов А. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):98-102; doi 10.15574/SP.2018.94.98
ЛЕКЦІЇ стр. 103 Синдром Швахмана—Даймонда: клініка, діагностика, принципи лікування (лекція) Цимбаліста О. Л., Вовк З. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.6(94):103-107; doi 10.15574/SP.2018.94.103