СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ, СП № 4_2018

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

ПОДІЇ стр. 8 До 100-річчя з дня заснування кафедри педіатрії №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ)
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 17 Вплив здоров'язберігаючих технологій на антиінфекційну резистентність та формування хронічної патології у дітей молодшого шкільного віку Бекетова Г. В., Савінова К. Б. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):17-21; doi 10.15574/SP.2018.92.17
стр. 22 Клінічне значення рівнів фосфоліпідів у конденсаті видихуваного повітря у дітей з бронхообструктивним синдромом Макєєва Н. І., Малахова В. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):22-26; doi 10.15574/SP.2018.92.22
стр. 27 Аналіз і перспективи нових клінічних рекомендацій ААР (2017) скринінгу і контролю високого артеріального тиску у дітей та підлітків Марушко Ю. В., Гищак Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):27-39; doi 10.15574/SP.2018.92.27
стр. 40 Предиктори формування нефросклерозу у дітей із хронічним пієлонефритом та везико-уретеральним рефлюксом Макєєва Н. І., Морозова О. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):40-43; doi 10.15574/SP.2018.92.40
стр. 44 Суб'єктивна оцінка здоров'я дітей, соціальні детермінанти його формування Пересипкіна Т. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):44-48; doi 10.15574/SP.2018.92.44
стр. 49 Клініко-епідеміологічні паралелі: охоплення вакцинацією проти «Поліо» — випадки гострих в'ялих паралічів у дітей Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Ніколаєва С. Л., Пухір В. П., Фірюліна О. М., Зеленухіна Є. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):49-54; doi 10.15574/SP.2018.92.49
стр. 55 Високочастотна осциляція грудної клітки у лікуванні дітей з гострою позалікарняною пневмонією Усенко Д. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):55-59; doi 10.15574/SP.2018.92.55
стр. 60 Епідеміологічна та клініко-лабораторна характеристика інфекційного мононуклеозу у дітей Харченко Ю. П., Зарецька А. В., Юрченко І. В., Мовлянова Н. В., Слободніченко Л. М., Питель Г. О., Кашинцев С. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):60-64; doi 10.15574/SP.2018.92.60
стр. 65 Оцінка безпосередніх та віддалених результатів балонної вальвулопластики при аортальному стенозі у новонароджених Чорненька Є. М., Максименко А. В., Кузьменко Ю. Л., Куркевич А. К. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):65-68; doi 10.15574/SP.2018.92.65
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 69 Особливості мієлодиспластичного синдрому та гострої мієлоїдної лейкемії, індукованих лікуванням, у дітей, які лікувалися з приводу гострої лімфобластної лейкемії: власні спостереження Дорош О. І., Мих А. М., Степанюк А. І., Козлова О. І., Скоропад Л. Л., Середич Л. П., Цимбалюк-Волошин І. П. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):69-80; doi 10.15574/SP.2018.92.69
стр. 81 Проблеми діагностики випадку синдрому Вільямса—Бойрена Резник А. В., Хорош А. А., Хорош Є. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):81-84; doi 10.15574/SP.2018.92.81
стр. 85 Випадок смерті дитини із пролапсом мітрального клапана М.М. Пеший, С.М. Танянська, С.І. Бражник SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):85-90; doi 10.15574/SP.2018.92.85
стр. 91 Сучасні принципи діагностики і лікування м'язової дистрофії Дюшенна (update 2018) Гончарь М. О., Логвінова О. Л., Помазуновська O. П., Тельнова Л. Г., Бужинська Н. Р., Приходько М. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):91-97; doi 10.15574/SP.2018.92.91
ШКОЛА ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ стр. 98 Кашель у дітей. Можливості лікування Крамарьов С. О., Закордонець Л. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):98-104; doi 10.15574/SP.2018.92.98
стр. 106 Пробіотична корекція функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей Шадрін О. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):106-110; doi 10.15574/SP.2018.92.106
стр. 113 Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині Безшапочний С. Б., Подовжній О. Г., Гришина І. С. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):113-116; doi 10.15574/SP.2016.75.55
стр. 117 Атопічний дерматит у дітей: діагностика і лікування (лекція) Бережний В. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):117-124; doi 10.15574/SP.2018.92.117