ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ № 3 – 2014

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 16 Порівняльна характеристика анатомічних особливостей та стану евентрованих органів при гастрошизисі в дітей, народжених природним шляхом та за допомогою кесаревого розтину Слєпов О. К., Грасюкова Н. І., Сорока В. П., Пономаренко О. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):16-20; DOI 10.15574/PP.2014.59.16
стр. 21 Визначення ступеня гіпоплазії легень у плода при двовимірному ультразвуковому дослідженні Гребініченко Г. О., Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Слєпов О. К., Весельський В. Л., Нідельчук О. В., Носко А. О., Величко А. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):21-25; DOI 10.15574/PP.2014.59.21
стр. 26 Гістохімічні та морфогенетичні особливості плацент у вагітних із великим інтергенетичним інтервалом Сорокін О. В., Задорожна Т. Д., Туманова Л. Є., Бадзюк Н. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):26-30; DOI 10.15574/PP.2014.59.26
стр. 31 Випадок успішної хірургічної корекції множинних природжених вад розвитку в новонародженої дитини Слєпов О. К., Сорока В. П., Пономаренко О. П., Слєпова Л. Ф., Мигур М. Ю., Голопапа Г. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):31-35; DOI 10.15574/PP.2014.59.31
стр. 36 Муколітична терапія в дітей з рецидивним бронхітом Лапшин В. Ф., Уманец Т. Р. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):36-40; DOI 10.15574/PP.2014.59.36
стр. 41 Концепція селективної лептинорезистентності у формуванні артеріальної гіпертензії при генералізованому ожирінні в дітей Н.М. Громнацка PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):41-46; DOI 10.15574/PP.2014.59.41
стр. 47 Гостра кропив’янка у дітей: роль антигістамінних препаратів Уманец Т.Р., Лапшин В.Ф. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014.3(59):47-50; DOI 10.15574/PP.2014.59.47
стр. 51 Динаміка рівня цитокінів алергічного запалення при застосуванні вітаміну D у дітей з алергічними захворюваннями Тяжка О.В., Сельська З.В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):51-54; DOI 10.15574/PP.2014.59.51
стр. 55 Особливості цитопротекторної функції слизової оболонки шлунка в дітей при хронічному гастродуоденіті Боброва В.І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):55-59; DOI 10.15574/PP.2014.59.55
стр. 60 Стан гепатобіліарної системи в дітей з Епштейна—Барр вірусною інфекцією за даними ультразвукової діагностики Тарасюк Б.А., Шадрін В.О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):60-62; DOI 10.15574/PP.2014.59.60
стр. 63 Антибиотик-ассоцийована діарея у дітей, одержуючих антибактеріальну терапію в амбулаторних умовах Кожевин Р.В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):63-65; DOI 10.15574/PP.2014.59.63
стр. 66 Характеристика системи гемостазу у хворих з аномальними матковими кровотечами пубертатного періоду Диннік В.А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):66-69; DOI 10.15574/PP.2014.59.66
стр. 70 Особливості та прояви шкільного булінгу на моделі Одеського регіону Аряєв М. Л., Сеньківська Л. І., Шевченко І. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):70-74; DOI 10.15574/PP.2014.59.70
стр. 75 Особливості перебігу правця у дітей (аналіз двох клінічних випадків) Волянська Л. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):75-78; DOI 10.15574/PP.2014.59.75
стр. 79 Ультразвуковий моніторинг центральної церебральної гемодинаміки при терапевтичній корекції артеріальної гіпотензії в недоношених новонароджених Закревський А. М., Клименко Т. М., Карапетян О. Ю., Голюк К. О., Каратай О. С., Томчук А. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):79-81; DOI 10.15574/PP.2014.59.79
стр. 82 Клінічний випадок синдрому Костелло в дитини Зубова Г.О., Єрохіна О.І., Сульженко М.Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):82-85
стр. 86 С-реактивний білок високої чутливості — маркер серцево-судинного ризику в дітей з артеріальною гіпертензією, надлишковою масою тіла та ожирінням Кожокарь С. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):86-90; DOI 10.15574/PP.2014.59.86
стр. 91 Лікування та профілактика рецидивів пієлонефриту у дітей Марталог П. Н., Черемпей Л. Г., Балануца М. П., Чунту А. О., Ченуша Ф. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):91-94; DOI 10.15574/PP.2014.59.91
стр. 95 Фактори ризику і клініко-метаболічні аспекти в розвитку артеріальної гіпертензії в дітей Метрегуне Н. Г., Бікир-Тхоряк Л. І., Кожокар С. В., Єрохіна О. В., Бабій К. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):95-97; DOI 10.15574/PP.2014.59.95
стр. 98 Ускладнення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в дітей та підлітків із поєднаною патологією верхніх відділів травного тракту Павленко Н. В., Волошин К. В., Солодовниченко И. Г., Ганзій Е. Б. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):98-100; DOI 10.15574/PP.2014.59.98
стр. 101 Перинатальний анамнез дівчат-підлітків із первинною олігоменореєю та особливості функції репродуктивної системи в їхніх матерів Удовикова Н. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):101-104; DOI 10.15574/PP.2014.59.101
стр. 105 Виявлення наявності та впливу мікробіоцинотичних порушень на особливості перебігу внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених Фесенко М. Є., Мелащенко О. І., Шапошнікова Н. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):105-108; DOI 10.15574/PP.2014.59.105
стр. 109 Малюнкові тести як засіб відображення емоційності дітей з алергічними захворюваннями Шумна Т. Є. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):109-112; DOI 10.15574/PP.2014.59.109
стр. 113 Перелік кандидатських дисертацій, затверджених ПК«Педіатрія» НАМН та МОЗ України до виконання у І–ІІ кварталі 2014 р.