ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ (УКРАЇНА) №3 2023

  • Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/PS
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

ТИТУЛ ХДВ_03_2023 стр. 1 вихідні дані ХДВ_03_2023
ЗМІСТ ХДВ_03_2023 стр. 3 зміст ХДВ_03_2023
ПОДІЇ стр. 6 ІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «ОХМАТДИТівські читання», м. Київ, 14-15.09.2023 р.
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 8 Оцінка in vitro антимікробних та антибіоплівкових властивостей антисептиків проти клінічних штамів Escherichia coli з множинною лікарською стійкістю, виділених із бойових ран Назарчук О. , Дениско Т., Дмитрієв Д., Чорнопищук Н., Грузевський О., Буркот В., Назарчук Г., Ксенчина К. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):8-20; doi: 10.15574/PS.2023.80.8
стр. 21 Гостра деструктивна пневмонія та піофібриноторакс в експерименті Галаган А. А., Дігтяр В. А., Лук’яненко Д. М. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):21-26; doi 10.15574/PS.2023.80.21
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. НЕЙРОХІРУРГІЯ стр. 27 Хірургічне лікування арахноїдальних кіст середньої черепної ямки в дітей Молодецький О. М. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):27-34; doi 10.15574/PS.2023.80.27
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЩЕЛЕПО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ стр. 35 Клініко-потенціометричні обстеження пацієнтів підліткового віку з хронічним одонтогенним гайморитом за наявності в порожнині рота гальванічної патології Тимофєєв О. О., Чередніченко А. М. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):35-39; doi 10.15574/PS.2023.80.35
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 40 Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану грудної клітки при корекції лійкоподібної деформації із застосуванням двох пластин: порівняння паралельного та схрещеного методів встановлення фіксаторів Пилипко В. М., Левицький А. Ф., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Яресько О. В. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):40-49; doi: 10.15574/PS.2023.80.40
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 50 Морфологічні зміни стінки вагінального відростка очеревини при порушенні його облітерації в дітей різних вікових груп Гаврилюк А. В., Конопліцький В. С. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):50-58; doi 10.15574/PS.2023.80.50
стр. 59 Шлунково-кишкові кровотечі в дітей: діагностика, аналіз та структура Дігтяр В. А., Савенко М. В., Барсук О. М., Щудро С. О., Камінська М. О. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):59-65; doi 10.15574/PS.2023.80.59
стр. 66 Ендоваскулярні втручання в комплексній терапії пацієнтів із портальною гіпертензією і кровотечею з варикозно розширених вен Петрушенко В. В., Кедик О. О. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):66-70; doi: 10.15574/PS.2023.80.66
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОРТОПЕДІЯ стр. 71 Дослідження розподілу напружень під впливом згинаючого навантаження в моделях різних варіантів остеосинтезу кісток гомілки з переломами в середній третині при їх уродженому псевдоартрозі в дітей з незавершеним ростом Корж М. О., Хмизов С. О., Кацалап Є. С., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Яресько О. В. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):71-77; doi: 10.15574/PS.2023.80.71
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. УРОЛОГІЯ ТА ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 78 Обструкція сечоводу після ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу в дітей Петербургський В. Ф., Каліщук О. А., Клюс А. Л. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):78-82; doi: 10.15574/PS.2023.80.78
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. УРГЕНТНА ХІРУРГІЯ стр. 83 Проблеми діагностики та лікування турнікетного синдрому при вогнепальних пораненнях верхніх і нижніх кінцівок Хорошун Е. М., Макаров В. В., Негодуйко В. В., Шипілов С. А., Клапчук Ю. В., Тертишний С. В. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):83-91; doi: 10.15574/PS.2023.80.83
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 92 Перший прижиттєвий випадок діагностики і лікування гігантської тератоми крижово куприкової ділянки, яка переважала масу тіла новонародженого в 1,5 раза Слєпов О. К., Передерій О. В., Скрипченко Н. Я., Коцовський В. В., Гладишко О. П., Гребініченко Г. О. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):92-99; doi: 10.15574/PS.2023.80.92
НОВА НАУКОВА КНИГА стр. 100 Хірургія гастрошизиса. Монографія Слєпов О. К., Пономаренко О. П.