ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ (УКРАЇНА) №2 2023

  • Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/PS
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

ТИТУЛ ТИТУЛ ХДВ 02_2023 стр. 1 вихідні дані ТИТУЛ ХДВ 02_2023
ЗМІСТ ТИТУЛ ХДВ 02_2023 стр. 3 зміст ХДВ 02_2023
ПОДІЇ стр. 5 З’їзд хірургів Австрії м. Зальцбург 14-16.06.2023 р.
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 7 Ефективність регіонарної аналгезії у профілактиці хронічного післяопераційного болю в дітей за оцінкою якості життя PEDS QL General Well-Being scale та Pediatric Pain Questionnaire Семкович Я. В. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):7-18; doi 10.15574/PS.2023.79.7
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЩЕЛЕПО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ стр. 19 Методи лікування кіст щелеп у дітей. Ретроспективний аналіз Ододюк В. В., Єгоров Р. І. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79): 19-22; doi 10.15574/PS.2023.79.19
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. КОМБУСТІОЛОГІЯ стр. 23 Переваги тангенціального висічення з одночасною аутодерматопластикою для лікування опікових ран Фармага Т. І., Лукавецький О. В., Чемерис О. М. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):23-27; doi 10.15574/PS.2023.79.23
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. АБДОМІНАЛЬНА ТА ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 28 Аналіз результатів лікування грудного ідіопатичного сколіозу з кутом Cobb 80-100º Мезенцев А. О., Петренко Д. Є., Демченко Д. О. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):28-34; doi 10.15574/PS.2023.79.28
стр. 35 Досвід виконання розширених панкреатодуоденальних резекцій у хворих на злоякісні новоутворення панкреатобіліарної зони, ускладнені синдромом механічної жовтяниці Муравйов П. Т., Запорожченко Б. С., Бородаєв І. Є., Колодій В. В., Шевченко В. Г., Кірпічнікова К. П. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):35-43; doi 10.15574/PS.2023.79.35
стр. 44 Відеолапароскопія при закритій травмі живота з пошкодженням печінки та селезінки Герасимчук П. О., Осадчук Д. В., Фіра Д. Б., Павлишин А. В. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):44-49; doi 10.15574/PS.2023.79.44
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОРТОПЕДІЯ стр. 50 Аналіз ефективності методів корекції пронаційних деформацій стоп у дітей з дитячим церебральним паралічем Данилов О. А., Горелік В. В., Шульга О. В. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):50-57; doi 10.15574/PS.2023.79.50
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. КОЛОПРОКТОЛОГІЯ стр. 58 Хірургічне лікування ізольованої та асоційованої природженої ректопромежинної нориці в дітей Джам О. П., Слєпов О. К. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):58-65; doi 10.15574/PS.2023.79.58
стр. 66 Симультанне лікування анальної тріщини та геморою Фелештинський Я. П., Ноєс А. Д. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):66-70; doi 10.15574/PS.2023.79.66
стр. 71 Порівняння клінічних результатів трансанального ендоректального зведення товстої кишки з лапароскопією та без лапароскопічної асистенції в дітей з хворобою Гіршпрунга Притула В. П., Курташ О. О., Хуссейні С. Ф., Русак П. С. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):71-77; doi 10.15574/PS.2023.79.71
ОГЛЯДИ стр. 78 Каменеутворення в аугментованому сечовому міхурі в дитячому віці: сучасний стан проблеми Шевчук Д. В., Наконечний Р. А. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):78-84; doi 10.15574/PS.2023.79.78
стр. 85 Вроджена серединна розщілина шиї (огляд літератури та опис власних клінічних спостережень) Лукіянець О. О. , Сасюк А. І., Конопліцький В. С., Марункевич Я. Ю., Педоренко К. А. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):85-91; doi 10.15574/PS.2023.79.85
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 92 Непрохідність тонкої кишки продуктами харчування в дітей раннього віку: погляд на проблему, літературні дані та власні клінічні спостереження Рибальченко В. Ф., Русак П. С., Рінзберг Б. С., Нагорнюк Н. М., Саган С. В. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):92-98; doi 10.15574/PS.2023.79.92
стр. 99 Такролімус-асоційований синдром синусоїдальної обструкції після трансплантації частини печінки від живого родинного донора Котенко О. Г., Матвієнків А. О., Григорян М. С., Мініч А. А., Котенко І. О., Михайлюк О. С. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):99-104; doi 10.15574/PS.2023.79.99
стр. 105 Езофагодуоденостомія за методом Накаяма як реконструктивний етап після гастректомії з приводу раку шлунка, ускладненого гострою кровотечею та метастазами Крукенберга. Клінічний випадок Іванчов П. В., Гичка С. Г., Пруднікова О. Б., Переш Є. Є. Paediatric Surgery (Ukraine).2023.2(79):105-110; doi 10.15574/PS.2023.79.105