ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ №2 2021

  • Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/PS
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 6 Просторове обгрунтування лінійних параметрів біоптату в гістологічному дослідженні пігментних новоутворень шкіри у дітей Пасічник О. В., Конопліцький В. С., Мотигін В. В., Коробко Ю. Є., Тертишна О. В. Paediatric surgery.Ukraine.2021.2(71): 6-13; doi 10.15574/PS.2021.71.6
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 14 Стрес-відповідь при корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss в умовах комбінації загальної анестезії з різними реґіонарними блокадами Мигаль І. І. Paediatric surgery.Ukraine.2021.2(71):14-20; doi 10.15574/PS.2021.71.14
стр. 21 Спосіб фіксації титанової коригуючої пластини при хірургічній корекції лійкоподібної деформації грудної клітки та його математичне моделювання Заремба В. Р., Кириченко В. А. Paediatric surgery.Ukraine.2021.2(71):21-25; doi 10.15574/PS.2021.71.21
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 26 Консервативне (неінвазивне) ведення пацієнтів дитячого віку з кістами селезінки Притула В. П., Кривченя Д. Ю., Кузик А. С., Хуссейні С. Ф., Гутор Т. Г. Paediatric surgery.Ukraine.2021.2(71):26-31; doi 10.15574/PS.2021.71.26
стр. 32 Сучасні принципи діагностики та лікування гострого апендициту в дітей Переяслов А. А., Стеник Р. В., Бобак А. І., Дворакевич А. О., Никифорук О. М., Борова-Галай О. Є., Мальований Б. Я. Paediatric surgery.Ukraine.2021.2(71):32-41; doi 10.15574/PS.2021.71.32
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОРТОПЕДІЯ стр. 42 Медикаментозна корекція структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із фіброзною дисплазією Гук Ю. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І., Скуратов О. Ю. Paediatric surgery.Ukraine.2021.2(71):42-49; doi 10.15574/PS.2021.71.42
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. КОЛОПРОКТОЛОГІЯ стр. 50 Первинний коло-анальний степлерний анастомоз при хірургічному лікуванні хвороби Гіршпрунга в дітей Притула В. П., Кривченя Д. Ю., Сільченко М. І., Курташ О. О., Хуссейні С. Ф., Руденко Є. О. Paediatric surgery.Ukraine.2021.2(71):50-57; doi 10.15574/PS.2021.71.50
ОГЛЯДИ стр. 58 Біомеханічне моделювання та проблемні питання хірургічної корекції вродженої лійкоподібної деформації грудної клітки Дігтяр В. А., Камінська М. О. Paediatric surgery.Ukraine.2021.2(71):58-62; doi 10.15574/PS.2021.71.58
стр. 63 Діагностика, лікування та реабілітація перекруту яєчка в дітей (огляд літератури) Веселий М. Ю., Веселий С. В. Paediatric surgery.Ukraine.2021.2(71):63-71; doi 10.15574/PS.2021.71.63
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 70 Кишкова непрохідність, викликана дивертикулом Меккеля, в дітей Ксьонз І. В., Гриценко Є. М., Гриценко М. І., Овчар О. В., Пилипюк Є. В. Paediatric surgery.Ukraine.2021.2(71):72-76; doi 10.15574/PS.2021.71.72
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 77 ЄАУ Керівництво з дитячої урології Європейська Асоціація урологів (ЄАУ)