• Состояние, проблемы и перспективы внедрения «Национальной стратегии развития системы паллиативной помощи в Украине до 2022 года» 
ru К содержанию

Состояние, проблемы и перспективы внедрения «Национальной стратегии развития системы паллиативной помощи в Украине до 2022 года» 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):62-67 
 

Состояние, проблемы и перспективы внедрения «Национальной стратегии развития системы паллиативной помощи в Украине до 2022 года» 
 

Князевич В. М., Царенко А. В., Яковенко И. В. 
 

ВГО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»

Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика

Киевский университет им. Бориса Гринченко 
 

 

ЛИТЕРАТУРА

1. ВОЗ. Паллиативная помощь. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 32с.

2. ВОЗ. Совершенствование паллиативной помощи пожилым людям. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 40.

3. ЄАПД. Біла книга стандартів з паліативної допомоги. Рекомендації Європейської Асоціації паліативної допомоги, 2011. http://ligalife.com.ua/2011/paliativna/standart/4parent-kontekst-ta-metodologiya/.

4. ЄАПД. Празька хартія «Отримання паліативної допомоги – право людини». ЄАПД, 2013. http://eapcspeaksrussian.eu.aspx.

5. Князевич ВМ, Царенко АВ, Яковенко ІВ, Брацюнь ОП. 2013. Національна Стратегія створення та розвитку системи паліативної допомоги в Україні (проект). Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26–27 вер. 2012 р.). К, ВД «Калита»: 7–14.

6. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги. Закон України вiд 07.07.2011 р. № 3611-VI. http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/3611-17.

7. Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів. Наказ МОЗ України від 01.02.2013 р. № 77. http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20130201_0077.html.

8. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим. Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2014 р. № 317/353, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.2014 р. № 625/25402. http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0625-14/print1404296002737850#n14.

9. Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. № 333. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-%D0%BF.

10. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі. Наказ МОЗ України від 25.04.2012 р. № 311. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120425_311. html.

11. Про організацію паліативної допомоги в Україні. Наказ МОЗ України від 21.01.2013 р. № 41, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.02.2013 р. № 230/22762. http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0229-13.

12. Рекомендации (Rec (2003) 24) Комитета Министров Совета Европы к государствам-членам по организации паллиативного ухода. Совет Европы. 2004: 89.

13. WHO. Strengthening of palliative care as a component of integrated treatment within the continuum of care. The Resolution of the 67-th World Health Assembly. Eighth meeting, 23 January 2014; EB134/SR/8. World Health Assembly, 2014. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/ EB134/B134_R7-en.pdf.