• Развитие паллиативной и хосписной помощи в Украине: организационные, юридические и медицинские аспекты 
ru К содержанию

Развитие паллиативной и хосписной помощи в Украине: организационные, юридические и медицинские аспекты 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1): 68-74 
 

Развитие паллиативной и хосписной помощи в Украине: организационные, юридические и медицинские аспекты 
 

Губский Ю. И., Гойда Н. Г., Царенко А. В.

Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика (г. Киев) 
 

ЛІТЕРАТУРА

1. Царенко АВ, Губський ЮІ, Шекера ОГ, Толстих ОІ. 2013. Актуальні проблеми післядипломної підготовки медичних працівників з питань надання паліативної та хоспісної допомоги населенню. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти. Матер ІІ Всеукр наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Талком: 49–62.

2. ВОЗ. Паллиативная помощь. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 32.

3. ВОЗ. Совершенствование паллиативной помощи пожилым людям. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 40.

4. Вороненко ЮВ, Губський ЮІ, Царенко АВ. 2014. Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти. Наука і практика. Міжвідомчий медичний журнал. 1(2): 63–75.

5. Вороненко ЮВ. 2013. Паліативна допомога як інтегральна складова розвитку та реформування системи охорони здоров’я в Україні. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти. Матер ІІ Всеукр наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Талком: 49-62.

6. Гойда НГ. 2012. Роль сімейного лікаря в наданні паліативної допомоги. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матер І Всеукр наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Університет «Україна»: 177–179.

7. Губський ЮІ, Царенко АВ. 2010. Розвиток служби паліативної та хоспісної допомоги в Україні як умова покращання доступності та якості медичної допомоги паліативним пацієнтам. Мед перспективи. XV;1: 26–28.

8. Губський ЮІ, Хобзей МК. 2011. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти. Монографія. К, Здоров’я: 352.

9. Державний комітет статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua

10. ЄАПД. Біла книга стандартів з паліативної допомоги. Рекомендації Європейської Асоціації паліативної допомоги, 2011. http://ligalife.com.ua/2011/paliativna/standart/ 4parent-kontekst-ta-metodologiya/.

11. ЄАПД. Празька хартія «Отримання паліативної допомоги – право людини». ЄАПД, 2013. http://eapcspeaksrussian.eu.aspx.

12. Князевич ВМ, Царенко АВ, Брацюнь ОП. 2014. Досвід функціонування системи паліативної та хоспісної допомоги у Баварії. Матер наук-практ конф. «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи». Черкаси, 3–4 квіт. 2014 р. Черкаси. 2014: 9–18.

13. МОЗ України. Результати діяльності галузі за 2013 р. К: 172.

14. Гойда НГ, Губський ЮІ, Царенко АВ та ін. 2014. Оптимізація роботи середніх медичних працівників закладів паліативної і хоспісної допомоги у складі мультидисциплінарної команди. Матер наук-практ конф «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи». Черкаси, 3–4 квіт. 2014 р. Черкаси: 47–52.

15. Рекомендации (Rec (2003) 24) Комитета Министров Совета Европы к государствам-членам по организации паллиативного ухода. Совет Европы. 2004: 89.

16. Князевич ВМ, Царенко АВ, Яковенко ІВ, Брацюнь ОП. 2013. Стан, проблеми і перспективи впровадження Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року. Фітотерапія. Часопис. 4: 4–7.

17. Царенко АВ. 2010. Актуальні проблеми післядипломної підготовки медичних працівників з питань паліативної та хоспісної медицини. Мед перспективи. XV;1: 89–91.

18. Царенко АВ, Губський ЮІ. 2013. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку. Сімейна медицина. 1(45): 14–17.

19. WHO. World cancer report /edited by Р. Boyle and Bernard Levin. Lyon. 2008: 511. http://www.iarc.fr/en/ publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf.

20. Wodarg W. 2008. Palliative care: a model for innovative health and social policies. Report. Doc. 11758. Council of Europe. Parliament Assembly. Social, Health and Family Affairs Committee. 4 November 2008. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11758.htm.