• Организационные аспекты привлечения врачей общей практики – семейной медицины к оказанию паллиативной и хосписной помощи пациентам на дому 
ru К содержанию

Организационные аспекты привлечения врачей общей практики – семейной медицины к оказанию паллиативной и хосписной помощи пациентам на дому 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):75-79 
 

Организационные аспекты привлечения врачей общей практики – семейной медицины к оказанию паллиативной и хосписной помощи пациентам на дому 
 

Шекера О. Г., Царенко А. В., Губский Ю. И.

Институт семейной медицины

Государственный учебно-научно-методический центр паллиативной и хосписной медицины

НМАПО им. П.Л. Шупика (г. Киев) 
 

ЛИТЕРАТУРА

1. Царенко АВ, Губський ЮІ, Шекера ОГ, Толстих ОІ. 2013. Актуальні проблеми післядипломної підготовки медичних працівників з питань надання паліативної та хоспісної допомоги населенню. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти.Матер ІІ Всеукр наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Талком: 49–62.

2. Царенко АВ, Губський ЮІ, Толстих ОІ та ін. 2012. Актуальність підготовки медичних працівників з питань паліативної та хоспісної допомоги. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матер Першої наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Університет «Україна»: 58–65.

3. ВОЗ. Паллиативная помощь. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 32.

4. ВОЗ. Совершенствование паллиативной помощи пожилым людям. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 40.

5. Вороненко ЮВ, Губський ЮІ, Царенко АВ. 2014. Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти. Наука і практика. Міжвідомчий медичний журнал. 1(2): 63–75.

6. Вороненко ЮВ. 2013. Паліативна допомога як інтегральна складова розвитку та реформування системи охорони здоров’я в Україні. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти. Матер ІІ Всеукр наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Талком: 49-62.

7. Гойда НГ. 2012. Роль сімейного лікаря в наданні паліативної допомоги. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матер Першої наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Університет «Україна»: 177–179.

8. Губський ЮІ, Чайковська ВВ, Царенко АВ. 2010. Оптимізація медико-соціальної допомоги людям літнього віку в Україні шляхом розвитку служби паліативної та хоспісної допомоги. Проблемы старения и долголетия. 19;3: 310.

9. Губський ЮІ, Хобзей МК. 2011. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти. Монографія. К, Здоров’я: 352.

10. Захаров ЕН, Сабанов ВИ, Островская ИВ. 2011. Новая форма организации паллиативной помощи населению. Мед сестра. 6: 11–13.

11. Князевич ВМ, Царенко АВ, Брацюнь ОП. 2014. Досвід функціонування системи паліативної та хоспісної допомоги у Баварії. Матер наук-практ конф. «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи». Черкаси, 3–4 квіт. 2014 р. Черкаси: 9–18.

12. Губський ЮІ, Царенко АВ, Барановська ГА та ін. 2011. Паліативна та хоспісна медицина: медико-демографічні та клінічні аспекти. Зб наук пр співроб НМАПО ім. ПЛ Шупика. К. 20;2: 723–733.

13. Царенко АВ, Висоцька ОІ, Шекера ОГ, Виноградова ГМ. 2012. Питання контролю хронічного больового синдрому в паліативних хворих у програмах післядипломної підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини. Практикуючий лікар. 1: 26–32.

14. Новиков ГА, Рудой СВ, Вайсман МА и др. 2008. Современное состояние и перспективы развития паллиативной помощи в Российской Федерации. Паллиативная медицина и реабилитация. 3: 5–11.

15. Князевич ВМ, Царенко АВ, Яковенко ІВ, Брацюнь ОП. 2013. Стан, проблеми і перспективи впровадження Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року. Фітотерапія. Часопис. 4: 4–7.

16. Эккерт НВ, Игнатенко ЕА, Рудакова СА и др. 2009. Хоспис на дому – оптимальная форма организации внебольничной паллиативной помощи. Экономика здравоохр. 7: 15–20.

17. Царенко АВ. 2010. Актуальні проблеми післядипломної підготовки медичних працівників з питань паліативної та хоспісної медицини. Мед перспективи. XV;1: 89–91.

18. Царенко АВ. 2012. Міжнародні підходи щодо розвитку паліативної та хоспісної допомоги. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матер Першої наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Університет «Україна»: 168–176.

19. Царенко АВ, Губський ЮІ. 2013. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку. Сімейна медицина. 1(45): 14–17.

20. Чайковська ВВ, Пінчук ІЯ. 2010. Демографічні прогнози для України. Новости медицины и фармации. 13–14(333–334). http://www.mif-ua.com/ archive/article/13392.