• Организационно-правовые и медико-фармацевтические особенности оказания паллиативной и хосписной помощи в Украине на основании медицинского и фармацевтического права 
ru К содержанию

Организационно-правовые и медико-фармацевтические особенности оказания паллиативной и хосписной помощи в Украине на основании медицинского и фармацевтического права 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):104-106 
 

Организационно-правовые и медико-фармацевтические особенности оказания паллиативной и хосписной помощи в Украине на основании медицинского и фармацевтического права 
 

Шаповалов В. В., Рищенко О. О., Шаповалов В. В., Шаповалова В. О.

Департамент охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации

Харьковская медицинская академия последипломного образования 
 

Ключевые слова: медицинское и фармацевтическое право, паллиативная и хосписная помощь, обращение лекарственных средств, классификационно-правовые группы, опиоидные анальгетики.

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 рр.». http: //zakon/rada/gov/ua.

2. Губский ЮИ, Шаповалова ВА, Кутько ИИ, Шаповалов ВВ. 1997. Лекарственные средства в психофармакологии. К, Здоровье; Х, Торсинг: 288.

3. Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України від 19.11.1992 р. №2802-ХІІ. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993.4: 19.

4. Про організацію паліативної допомоги в Україні. Наказ МОЗ України від 21.01.2013 №41. http: //zakon.rada.gov.ua.

5. Шаповалов ВВ (мл), Шаповалов ВВ, Омельченко ВА, Шаповалова ВА. 2013. Фармацевтическое право: необходимость повышения уровня информирования врачей и провизоров о правилах оборота наркотических и психотропных лекарственных средств (судебно-фармацевтические аспекты). Вестн Таджикского нац ун-та. 3(4): 135–140.

6. Хрипункова А. Рак в Украине. http://www.donor.org.ua/index.php?module=articles&act= show&c=1&id=457.

7. Шаповалов ВВ (мол). 2012. Судова фармація: особливості виконання «Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» (на рівні МОЗ України). Укр вісн психоневрол. 20;1: 122–124.