• Методика применения активных методов обучения принципам паллативной помощи на додипломном этапе 
ru К содержанию

Методика применения активных методов обучения принципам паллативной помощи на додипломном этапе 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):83-84 
 

Методика применения активных методов обучения принципам паллативной помощи на додипломном этапе 
 

Барабаш Н. В.

Криворожский медицинский колледж 
 

Ключевые слова: медицинская сестра, активные методы обучения, инкурабельные больные. 


ЛИТЕРАТУРА

1. Класифікація психічних і поведінкових розладів: Клінічний опис і вказівки по діагностиці. К, Сфера. 2005: 149–151.

2. Заремба ЄХ, Левченко ГФ, Михальчук ВМ та ін. 2001. Медсестринство в сімейній медицині. За ред. ЄХ Заремби. К, Здоров’я: 312.

3. Орел ВЕ. 1999. Исследование феномена психического выгорания в отечественной и зарубежной психологии. Пробл общ и орг психол. 4: 76–97.

4. Сисоєва СО. 2002. Особистісно орієнтовані педагогічні технології: метод проектів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 1(2): 69–79.

5. Юрьева ЛН. 2004. Профессиональное выгорание у медицинских работников. К, Сфера: 271.