• Институциональные вопросы состояния и перспектив оказания паллиативной медицинской помощи в Украине: социальные, медико-правовые и клинико-фармацевтические аспекты 
ru К содержанию

Институциональные вопросы состояния и перспектив оказания паллиативной медицинской помощи в Украине: социальные, медико-правовые и клинико-фармацевтические аспекты 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):20-26; doi 10.15574/IJRPM.2015.01.20 
 

Институциональные вопросы состояния и перспектив оказания паллиативной медицинской помощи в Украине: социальные, медико-правовые и клинико-фармацевтические аспекты 
 

Губский Ю. И.

Государственный учебно-научно-методический Центр паллиативной и хосписной медицины НМАПО им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина 
 

Проанализированы современное состояние и организация оказания паллиативной и хосписной медицинской помощи в Украине в начале ХХІ в. Неудовлетворительная медико-демографическая ситуация, в частности высокие показатели заболеваемости хроническими болезнями и смертности населения, обуславливает необходимость создания национальной системы паллиативной и хосписной помощи. Освещены основные международные (действующие в Украине) и национальные медико-юридические документы, составляющие нормативно-правовую основу становления и развития паллиативной помощи населению. Охарактеризованы главные шаги в этом направлении правительственных структур и негосударственных общественных организаций в Украине. 
 

Ключевые слова: организация медицинской помощи, паллиативная и хосписная помощь, нормативно-правовая основа, деятельность правительственных структур. 
 

ЛИТЕРАТУРА

1. Царенко АВ, Губський ЮІ, Шекера ОГ, Толстих ОІ. 2013.Актуальні проблеми післядипломної підготовки медичних працівників з питань надання паліативної та хоспісної допомоги населенню. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти. Матер ІІ Всеукр наук-практ конф 20–21 листоп 2013 р. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Талком: 49–62.

2. Вороненко ЮВ. 2012. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матер Першої наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К: 280.

3. Вороненко ЮВ, Губський ЮІ, Царенко АВ. 2014. Створення системи паліативної і хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти. Наука і практика. 1: 63–75.

4. Губський ЮІ, Чайковська ВВ, Царенко АВ. 2010. Оптимізація медико-соціальної допомоги людям літнього віку в Україні шляхом розвитку служби паліативної та хоспісної допомоги. Проблемы старения и долголетия. 19;3: 310.

5. Губський ЮІ. Паліативна та хоспісна медицина. http://uk. wikipedia.org/wiki.

6. Губський ЮІ. 2011.Розвиток паліативної та хоспісної медицини, як інтегральна складова реформування системи охорони здоров’я в Україні. Сімейна медицина. 3: 16–18.

7. Губський ЮІ, Царенко АВ. 2010. Розвиток служби паліативної та хоспісної допомоги в Україні як умова покращання доступності та якості медичної допомоги паліативним пацієнтам. Мед перспективи. XV;1: 26–28.

8. Губський ЮІ, Хобзей МК. 2011.Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти. Монографія. К, Здоров’я: 352.

9. Губський ЮІ, Бухтіарова ТА, Марченко ОМ та ін. 2010. Застосування лікарських засобів у паліативній геріатрії: фармакологічні та медико-правові аспекти. Проблемы старения и долголетия. 10;3: 268.

10. Князевич ВМ, Митник ЗМ, Губський ЮІ. 2009. Паліативна і хоспісна медицина: концепція, складові, розвиток в Україні (за даними наукової літератури). Україна. Здоров’я нації. 3(11/09): 55–63.

11. Губський ЮІ, Хобзей МК, Царенко АВ, Бабійчук ОМ. 2011. Нормативно-правова база та застосування наркотичних (опіоїдних) анальгетиків в паліативній та хоспісній медицині в Україні: стан та проблеми. Фармацевт журн. 1: 3–9.

12. Губський ЮІ, Морозов АМ, Бобров ОЄ та ін. 2011. Формулярна система в паліативній та хоспісній медицині: концептуальні підходи та досвід створення першого державного формуляру; анальгетичні засоби. Фармацевт журн. 2: 14–17.

13. Царенко АВ, Губський ЮІ. 2013. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку. Сімейна медицина. 1(45): 14–17.