ru К содержанию Полный текст статьи

Изобретения PS_02_2017

Изобретения

Винахідник(и):
Слєпов Олексій Костянтинович (UA), Пономаренко Олексій Петрович (UA), Талько Максим Олександрович (UA), Курінний Сергій Іванович (UA)

Власник(и):
Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", вул. Платона Майбороди, 8, м. Київ, 04050 (UA)
Спосіб комбінованої пластики діафрагми при її великих наскрізних природжених дефектах
Реферат. Спосіб комбінованої пластики діафрагми при її великих наскрізних природжених дефектах включає пластику великих дефектів діафрагми із використанням м'язового клаптя на ніжці. Додатково виконується відсічення частини діафрагми, яка представлена незначним переднім м'язовим валиком, від реберної дуги по передній поверхні, після чого вона дислокується дорзально в горизонтальній площині із подальшим підшиванням вільного краю до задньої частини реберної дуги.

Винахідник(и):
Кривченя Данило Юліанович (UA), Руденко Євген Олегович (UA)

Власник(и):
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA)
Спосіб хірургічного лікування трахеомал яції у дітей
Реферат. Спосіб хірургічного лікування трахеомаляції у дітей включає правобічну бокову торакотомію, виділення задньої стінки трахеї та фіксацію синтетичного трансплантата до кінців трахеальних напівкілець на ділянці западання з кожного її боку з наступним підшиванням його. В зоні основи серця (легеневого стовбура та висхідної аорти) викроюють клапоть розміром адекватним ділянці розширеної та флотуючої перетинчастої стінки трахеї, клапоть перикарда обробляють 2% розчином глютаральдегіду, розвертають його фіброзним шаром до мембрани трахеї та підшивають до неї окремими швами по центру та по краях із захопленням кінців хрящових напівкілець трахеї, дефект перикарда закривають правою часткою вилочкової залози.

Винахідник(и):
Слєпов Олексій Костянтинович (UA), Пономаренко Олексій Петрович (UA), Мигур Михайло Юрійович (UA), Курінний Сергій Іванович (UA)

Власник(и):
Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", вул. Платона Майбороди, 8, м. Київ, 04050 (UA)
Спосіб комбінованого лікування гігантських гемолімфангіом голови і шиї у новонароджених
Реферат. Спосіб комбінованого лікування гігантських гемолімфангіом голови та шиї у новонароджених включає хірургічне лікування. Проводять серійні декомпресивні пункції камер пухлини з накладанням компресивних пов'язок до стійкого зменшення розмірів пухлини. Оперативне лікування проводять другим етапом після досягнення стійкого зменшення розмірів пухлини.