• Использование информационных технологий и обеспечение проблемно-ориентированного обучения в рамках проекта TEMPUS. 
К содержанию

Использование информационных технологий и обеспечение проблемно-ориентированного обучения в рамках проекта TEMPUS. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.1(57):146-148; doi 10.15574/SP.2014.57.148 

Использование информационных технологий и обеспечение проблемно-ориентированного обучения в рамках проекта TEMPUS. 

Шумна Т. Є. 
Запорожский государственный медицинский университет, Украина 

Резюме. Использование информационных технологий и обеспечение внедрения проблемно-ориентированного обучения в рамках программы TEMPUS на кафедре факультетской педиатрии повышает активность и желание студентов получать новые знания, что позволяет улучшить качество и соответствие подготовки будущих врачей согласно требованиям медицинской реформы. Создание и расширение информационного простора в сфере высшего образования и медицины открывает новые возможности в развитии медицинской науки и техники, в обеспечении обмена опытом, общения и сотрудничества с высококвалифицированными специалистами из других стран. Использование информационных технологий — это важное и необходимое дополнение к эффективному учебно-методическому обеспечению современного образования будущих врачей. 

Ключевые слова: учебный процес, информационные технологии, программа TEMPUS, медицинское образование, студенты. 

Литература:

1. Волосовець ОП, Вітенко ІС. 2004. Зміст і форми організації самостійної роботи студента у вищих медичних навчальних закладах ІV рівня акредитації. Мед освіта. 1: 5-8.

2. Задорожний КМ. 2008. Активні форми та методи навчання біології. Х, Основа: 123.

3. Пішак ВП, Захарчук ОІ, Кривчанська МІ. 2013. З досвіду застосування кейс-методу та проактивної презентації при читанні лекційного матеріалу. Мед освіта. 1: 16—20.

4. Сиволап ВД, Михайлівська НС. 2007. Застосування діагностичних алгоритмів у навчальному процесі студентів медичного факультету. Запорож мед журн. 1: 150-151.

5. Степанко СЛ. 2013. Сучасні підходи до типології і структури заняття при вивченні клінічних дисциплін медичних ВНЗ. Мед освіта. 1: 43—44.

6. Суліма Є. 2010. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонького процесу. Вища школа. 1: 5—13.

7. Федченко СН. 2006. Использование современных технологий, системы контроля и коррекции знаний студентов в контексте Болонского процесса. Клін та експеримент патологія. 5;1: 53—56.