• Use of information technology and software problem-based learning project TEMPUS 
To content

Use of information technology and software problem-based learning project TEMPUS 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.1(57):146-148; doi 10.15574/SP.2014.57.148 

Use of information technology and software problem-based learning project TEMPUS 

Shооmnaya T. E.

Zaporozhуa state medical university 

Information technology and problem-based learning in the framework of the TEMPUS program at the Department of Pediatrics faculty increases the activity of the students to acquire new knowledge. This improves the quality of training future doctors according to the requirements of health reform. Creation and expansion of the information space in higher education and medicine opens new opportunities for students. Increased development of medical science and technology. Improving the exchange of experience and communicating with qualified professionals from other countries. Information technology — it is a necessary addition to the studies of future doctors . 

Key words: learning processes, information technology, program TEMPUS, medical education, students. 

REFERENCES

1. Волосовець ОП, Вітенко ІС. 2004. Зміст і форми організації самостійної роботи студента у вищих медичних навчальних закладах ІV рівня акредитації. Мед освіта. 1: 5-8.

2. Задорожний КМ. 2008. Активні форми та методи навчання біології. Х, Основа: 123.

3. Пішак ВП, Захарчук ОІ, Кривчанська МІ. 2013. З досвіду застосування кейс-методу та проактивної презентації при читанні лекційного матеріалу. Мед освіта. 1: 16—20.

4. Сиволап ВД, Михайлівська НС. 2007. Застосування діагностичних алгоритмів у навчальному процесі студентів медичного факультету. Запорож мед журн. 1: 150-151.

5. Степанко СЛ. 2013. Сучасні підходи до типології і структури заняття при вивченні клінічних дисциплін медичних ВНЗ. Мед освіта. 1: 43—44.

6. Суліма Є. 2010. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонького процесу. Вища школа. 1: 5—13.

7. Федченко СН. 2006. Использование современных технологий, системы контроля и коррекции знаний студентов в контексте Болонского процесса. Клін та експеримент патологія. 5;1: 53—56.