• Trichobezoar of stomach complicated by peptic ulcer of greater gastric curvature: a case report
To content Full text of article

Trichobezoar of stomach complicated by peptic ulcer of greater gastric curvature: a case report

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.1(58):49-51; doi 10.15574/PS.2018.58.49

Barukhovich V. YA., Pechenyuk M. A., Kokorkin A. D., Pakhol'chuk A. P., Pavlova N. R.
Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
CI «Zaporizhzhia Oblast Children’s Clinical Hospital», Zaporizhzhia, Ukraine

The article describes a case of successful treatment of the trichobezoar of the stomach, complicated by a gastric peptic ulcer.
Key words: trichobezoar, peptic ulcer of the stomach.

References

1. Volobuev N.N., Moshko Yu.A., Vorobets I.M., Gusarov V.G., Kerimov E.Ya., Motsar N.A., Shupta Yu.B. (2011). Bezoaryi zheludochno-kishechnogo trakta. Kryimskiy terapevticheskiy zhurnal, 1, 46–54.

2. Elovoy M.M., Borozna V.G., KuhtarYov A.A., Razumova T.E. Trihobezoaryi zheludka i tonkoy kishki u detey (2012). Novosti hirurgii, 20, 2, 96–100.

3. Ioffe I.V., Koveshnikov A.V., Alekseev A.V., Pitsul S.D., Karlov D.I. (2012). Gigantskiy trihobezoar zheludka, oslozhnennyiy mnozhestvennyimi hronicheskimi yazvami zheludka. KlInIchna hIrurgIya, 5, 62–63.