• Thyroid Disease and Pregnancy 
To content

Thyroid Disease and Pregnancy 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):10–13; doi 10.15574/HW.2016.110.10 
 

Thyroid Disease and Pregnancy 
 

Avramenko T. V.

SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine», Kiev 
 

During last years, there has been a rapid accumulation of knowledge about thyroid disease and pregnancy. During pregnancy, thyroid disease ranks second among the endocrinopathies. Disorders of the thyroid gland are found in 0.2% of all pregnancies. Furthermore, they may occur in postpartum with a frequency up to 5-10%. In recent years, the prevalence of thyroid disease during pregnancy increases, which, of course, determines the state of physical and mental health of the younger generation, as found that even subclinical forms of thyroid pathology in the mother may very negatively affect the state of the fetus and newborn.


Key words: pregnancy, thyroid disease, hypothyroidism, hyperthyroidism, thyrotoxicosis.


REFERENCES

1. Akusherstvo: natsionalnoe rukovodstvo. Pod red. EK Aylamazyana, VI Kulakova, VE Radzinskogo, GM Savelevoy. M, GEOTAR-Media. 2007:719.

2. Pankiv VI. 2016. Vplyv dysfunktsii shchytopodibnoi zalozy na reproduktyvnu systemu zhinky. Suchasni mozhlyvosti fitoterapii. Naukovo-praktychnyi medychnyi zhurnal «Reproduktyvna endokrynolohiia» 1(27):52–61.

3. Balabolkin MI, Klebanova EM, Kreminskaya VM. 2002. Differentsialnaya diagnostika i lechenie endokrinnyih zabolevaniy (rukovodstvo). M, Meditsina:752.

4. Lavina N. 1999. Endokrinologiya. M, Praktika:1128.

5. Ventskovskaya IB, Efimenko OA. 2008. Giperprolaktinemicheskie sostoyaniya v praktike ginekologa i metodyi ih lecheniya. Reproduktivnoe zdorove zhenschinyi 3(15):71–76.

6. Pasiechko NV, Hnat SV, Svystun II, Naumova LV. 2015. Vplyv subklinichnoho hipotyreozu na reproduktyvnu funktsiiu zhinky ta efektyvnist yoho korektsii. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal 1(65):98–101.

7. Pashkovska NV. 2012. Zakhvoriuvannia shchytopodibnoi zalozy i vahitnist. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal 8(48):78–82.

8. Tatarchuk TF, Davyidova YuV, Kosyanchuk NYu. 2007. Tireoidnyiy gomeostaz i reproduktivnoe zdorove zhenschinyi. Novosti meditsinyi i farmatsii 13:14–15.

9. Fadeev VV. 2012. Po materialam klinicheskih rekomendatsiy po diagnostike i lecheniyu zabolevaniy schitovidnoy zhelezyi vo vremya beremennosti i v poslerodovom periode amerikanskoy tireoidnoy assotsiatsii. Klin. i eksper. tireoidologiya 8;1:7–18.

10. Krassas GE, Poppe K, Glinoer D. 2010. Thyroid Function and Human Reproductive Health. Endocr Rev 31:702–55. http://dx.doi.org/10.1210/er.2009-0041; PMid:20573783

11. Lazarus JH. 2002. Еpidemiology and prevention of thyroid disease in pregnancy. Thyroid 12.10:861–5. http://dx.doi.org/10.1089/105072502761016485; PMid:12487768

12. Stagnaro-Green А, Pearce E. 2012. Thyroid disorders in pregnancy. Nature Reviews Endocrinology 8:650–8. http://dx.doi.org/10.1038/nrendo.2012.171; PMid:23007317