• The physical development and nutritional status features among children with the broncho-pulmonary dysplasia
To content

The physical development and nutritional status features among children with the broncho-pulmonary dysplasia

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.4(60):95-99;doi 10.15574/SP.2014.60.95

The physical development and nutritional status features among children with the broncho-pulmonary dysplasia

Senatorova А. S., Chernenko L. N., Shipko А. F., Pushkar Е. М., Bashkirova N. V. 
Kharkiv national medical university, Ukraine 
«Kharkiv region children's clinical hospital», Ukraine

Purpose: to show the features of the physical development and children's nutritional status with the broncho-pulmonary dysplasia at the present stage.

Patients and methods: there were 83 children in age from 1 month to 3 years under the observation with BPD. The comparison groups consist of the children the same age, who were born prematurely and had any BPD clinical-radiological data or the chronic diseases. Their physical development features and nutritional status were observed based on the anthropometric data analysis and the laboratory results.

Results: it was set that children with BPD had rather low rates of the physical development then the healthy children due to the very low body weight. It was detected the dependence between the hypoproteinemania blood serum and the pathological changes in children's coprogram with BPD. These violations are typical for the premature babies because of an immaturity of the gastrointestinal tract ferment system.

Conclusion: the disharmonious physical development of the children with BPD requires the high caloric nutrition with the sufficient protein contention. The dependence between the hypoproteinemania blood serum and the pathological changes in children's coprogram with BPD should be considered during the clinical management among the very grope of children.

Key words: broncho-pulmonary dysplasia, nutritional status, physical development, children.

REFERENCES 
1. Антипкін ЮГ. 2011. Науково-практичні аспекти реформування охорони здоров'я матері та дитини. ПАГ. 73;4: 13.

2. Батман ЮА. 2011. Перинатальна диспансеризація плода, прогнозування невідкладних станів і особливостей адаптації новонароджених. Здоров'я України. 4(19): 54—55.

3. Богданова АВ, Бойцова ЕВ, Старевская СВ. 2004. Система оказания помощи детям с бронхолегочной дисплазией на различных этапах ведения больных. Рук-во для практикующих врачей. СПб: 16.

4. Бочкова ЛГ. 2010. Новорожденный ребенок с крайне малой массой тела при рождении. Саратов науч-мед журн. 6;3: 641—646.

5. Спузяк МІ, Шаповалова ВВ, Вороньжев ІО, Крамний ІО. 2007. Бронхолегенева дисплазія (поняття, термінологія, променева діагностика). Укр радіолог журн. 3: 386—392.

6. Сенаторова АС, Логвинова ОЛ, Черненко ЛН, Муратов ГР. 2011. Бронхолегочная дисплазия у детей. Здоров'я України. 1(16): 36—38.

7. Грузєва ТС. 2011. Демографічні тенденції в чисельності дітей та їх питомій вазі в загальній структурі населення України. ПАГ. 73;4: 49—50.

8. Демченко ОБ. 2011. Демографические проблемы и пути их решения. Здоров'я України. 4(19): 13.

9. Добряк ТА, Перевощикова НК. 2008. Современные аспекты бронхолегочной дисплазии. Мать и дитя в Кузбассе. 3(34): 3—6.

10. Знаменська ТК, Годованець ОС. 2011. Патологія перинатального періоду: особливості метаболічної адаптації у дітей, які народилися «малими до терміну гестації». Перинатол и педиатрия. 2(46): 4—12.

11. Концепція Державної програми «Здорова дитина» на 2008—2017 рр. Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми «Здорова дитина» на 2008—2017 рр.». Здоров'я України. 2007. 17: 17.

12. Конь ИЯ. 2000. Рациональное питание в сохранении здоровья. Физиология роста и развития детей и подростков. Под ред. АА Баранова, ЛА Щеплягиной. М: 515—545.

13. Москаленко ВФ, Грузєва ТС. 2011. Глобальна стратегія охорони здоров'я жінок і дітей. ПАГ. 73;4: 107—108.

14. Овсянников ДЮ, Дегтярева ЕА, Зайцева ЭГ. 2006.Подходы к нутритивно-метаболической терапии бронхолегочной дисплазии и сопутствующей ей патологии. Материалы I Всероссийского съезда диетологов и нутрициологов «Диетология: проблемы и горизонты». Москва, 4—6 дек. 2006 г. М: 81—82.

15. Овсянников ДЮ. 2010. Система оказания медицинской помощи детям, страдающим бронхолегочной дисплазией: руководство для практикующих врачей. М: 151.

16. Чумакова АВ, Байбарина ЕН, Цымлякова ЛМ и др. 2008. Организационные аспекты выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Рос вестн перинатол и педиатрии. 53;5: 4—9.

17. Охотникова ЕН, Шарикадзе ЕВ. 2009.Бронхолегочная дисплазия как предиктор формирования хронической патологии органов дыхания у детей (обзор литературы). Здоровье ребенка. 5(20): 127—135.

18. Павлишин ГА, Сковронська АО. 2011. Мітохондріальна дисфункція та її корекція у новонароджених з ураженням нервової системи. ПАГ. 2: 12—15.

19. Григорьев СГ, Левандовский ВВ, Перфилов АМ, Юнкеров ВИ. 1992. Пакет прикладных программ Statgraphics на персональном компьютере. Практич пособ по обработке результатов медико-биологических исследований. СПб: 104.

20. Плеханова ТМ. 2011. Харчування недоношених дітей після виписки із стаціонару. ПАГ. 73;4: 123—124.

21. Похилько ВІ, Цвіренко СМ, Траверсе МО. 2011. Особливості розвитку та стан здоров'я в ранньому віці дітей, що народилися з малою масою тіла. Совр педиатрия. 2(36): 96—98.

22. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». Наказ МОЗ України №254 від 27.04.2006 р. http://www.moz.gov.ua.

23. Слабкий ГО, Шунько ЄЄ, Матвієнко ІМ. 2010. Організація перинатальної допомоги: досвід розвинутих країн (аналітичний огляд наукової літератури). Перинатол и педиатрия. 3(43): 8—11.

24. Мытник ЗН, Антипкин ЮГ, Майданник ВГ и др. 2010. Современные проблемы клинической педиатрии (по итогам XII съезда педиатров Украины). Здоров'я України. 4(15): 8—9.

25. Ліхачова АС, Каратай ОС, Краснова ТЮ та ін. 2009.Сучасні підходи до надання невідкладної допомоги глибоко недоношеним новонародженим в пологовій залі. ПАГ. 71;5: 49.

26. Шунько ЄЄ, Лакша ОТ, Бєлова ОО та ін. 2011. Шляхи розвитку неонатології України у XXI столітті — впровадження світових стандартів надання медичної допомоги глибоко недоношеним дітям та їх подальша медико-соціальна реабілітація. Совр педиатрия. 1(29): 10—12.

27. Шунько ЕЕ, Яблонь ОС. 2007. Дети с очень малой массой тела: современные проблемы организации медицинской помощи, интенсивной терапии и выхаживания. Жіночий лікар. 4: 13—18.

28. Шунько ЄЄ. 2010. Недоношена дитина — якість життя з моменту народження. З турботою про дитину. 2(11): 6—7.

29. Яблонь ОС, Власенко ДЮ. 2011. Клініко-метаболічні особливості постнатальної адаптації новонароджених з надзвичайно малою масою тіла: проекція виживання. Совр педиатрия. 2(36): 84—86.

30. Яблонь ОС. 2006. Фізичний розвиток як критерій нутрієнно-енергетичної забезпеченості новонароджених з дуже малою масою тіла. Перинатол и педиатрия. 4(28): 65—70.

31. O’Connor DL, Khan S, Weishuhn K et al. 2008. Growth and nutrient intakes of human milk fed preterm infants provided with extra energy and nutrients after hospital discharge. Pediatrics. 121;4: 766—776.

32. Ehrenkranz RA, Dusick AM, Vohr BR et al. 2006. Growth in the neonatal intensive care unit influences neurodevelopmental and growth outcomes of extremely low birth weight infants. Pediatrics. 117;4: 1253—1261.

33. Franz AR, Pohlandt F, Bode H et al. 2009. Intrauterine, early neonatal and postdischarge growth and neurodevelopmental outcome at 5.4 years in extremely preterm infants after intensive neonatal support. Pediatrics. 123;1: 101—109.

34. Northway JrWH, Moss RB, Carlisle KB et al. 1990. Late pulmonary sequelae of bronchopulmonary dysplasia. N Engl J Med. 323;26: 1793—1799.

35. Morty RE. 2011. Targeting elastase in bronchopulmonary dysplasia. Am J Respir Crit Care Med. 184;5: 496—497.

36. Northway WHJr. 1990. Bronchopulmonary dysplasia: then and now. Arch Dis Child. 65;10; Spec No: 1076—1081.

37. Drenckpohl D, McConnel C, Gaffney S et al. 2008. Randomized trial of very low birth weight infants receiving higher rates of infusion of intravenous fat emulsions during the first week of life. Pediatrics. 122;4: 743—751.

38. Raju TN, Ariagno RL, Higgins R, Van Marter LJ. 2005. Research in neonatology for the 21st century: executive summary of the National Institute of Child Health and Human Development American Academy of Pediatrics workshop. Part I: academic issues. Pediatrics. 115;2: 468-474.