• The contribution of Ukrainian-Swiss Programme in continuing medical education in Ukraine
To content

The contribution of Ukrainian-Swiss Programme in continuing medical education in Ukraine

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):14–16 
 

The contribution of Ukrainian-Swiss Programme in continuing medical education in Ukraine 
 

Y.V. Voronenko, N.G. Goyda, V.V. Krasnov

National Medical Academy of Postgraduate Education P. L. Shupyk, Kiev 
 

We consider the relevance of postgraduate medical education as a unified system of professional training. We emphasize there is the relation between the medical staff professionalism and medical care, quality including motherhood and childhood protection.

There are the results of Ukraine-Swiss cooperation as a model professional interaction at the international level. The results of the cooperation are: adaptation to the Ukraine conditions, new forms and technologies introduction of continuing professional development of doctors; positive impact on the main indicators of mothers and children health; methodological documents development in perinatology, etc. 
 

Key words: e-education, international cooperation, motherhood and childhood protection. 
 

REFERENCES

1. Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2006–2008 роки: статистично-аналітичний довідник. К. Міністерство охорони здоров’я України, Центр медичної статистики МОЗ України. 2009:238.

2. Шунько ЄЄ. 2011. Впровадження концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги в Україні. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина 1;1:10–16.

3. Інформаційний бюлетень ВООЗ «Материнська смертність». 2014. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/ru/

4. Україн-швейцарська Програма «Здоров’я матері та дитини». Нові підходи до організації охорони здоров’я. Досягнення. Досвід. Рекомендації. Київ. 2014.

5. Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2013, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. ПРООН. Київ. 2013.

6. Ukrainian Swiss Mother and Child Health Programme/ Annual Progress Report. Second Project Year. Kyiv. 2013.

7. Вдовиченко ЮП, Гойда НГ, Юзько ОМ та ін. 2011. Багатоплідна вагітність Електронний ресурс. Київ. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/files/ attachments/Bagatoplidna_vagitnist_I.PDF

8. Вдовиченко ЮП, Гойда НГ, Юзько ОМ та ін. 2011. Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарського розтину. Електронний ресурс. Київ. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Vagitnist_pologi_I.pdf

9. Гойда НГ, Добрянський ДО, Шунько ЄЄ та ін. 2011. Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування. Електронний ресурс. Київ. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Stabilizaciya_I.pdf

10. Ефективний антенатальний догляд. Електронний ресурс. За ред. ЗА Шкіряк-Нижник, Жук СІ. Київ. 2012. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/ files/attachments/Effective_Antenatal_care_manual_Ukr.pdf

11. Дихальна підтримка в новонароджених дітей. Електронний ресурс. За ред. ЮП Вдовиченко, НГ Гойда, ДО Добрянський, ЄЄ Шунько. Київ. 2011. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/ files/attachments/Dyhalna_pidtrymka_I.pdf

12. Ведення фізіологічної вагітності (для сімейних лікарів). Електронний ресурс. За ред. СГ Лесовська, ЛФ Матюха, СІ Осташко. Київ. 2012. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Antenatal_Care_Manual.pdf

13. Бондаренко ТВ, Гойда НГ, Добрянський ДО та ін. 2011. Медична допомога новонародженим: практичні аспекти. Електронний ресурс. Київ. Режим доступу до ресурсу: ttp://motherandchild.org.ua/files/attachments/Practical_aspects_neonatal_care_ukr.pdf

14. Андрієць ЖІ, Бондаренко ТВ, Гойда НГ та ін. 2014. Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених. Електронний ресурс. Київ. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Manual_for_nurses.pdf

15. Добрянський ДО, Мінцер ОП, Краснов ВВ. 2011. Використання телемедицини у медичній практиці. Електронний ресурс. Київ. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/files/attachments/Telemedicine_dlya_sluhachiv.pdf

16. Вороненко ЮВ, Мінцер ОП, Краснов ВВ. 2009. Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія. Електронний ресурс. Київ. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/files/attachments/E-book_manual.pdf

17. Камінський ВВ, Макарчук ОМ, Краснов ВВ, Зеленська МВ. 2007. Ведення нормальних пологів. Електронний ресурс. навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. К, НМАПО імені П.Л. Шупика. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/ukr/resource/113

18. Добрянський ДО, Кончаковська ТВ, Коржинський ЮС, Краснов ВВ, Матвієнко ІМ, Чопко ОІ, Шунько ЄЄ. 2010. СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених Електронний ресурс. навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. За ред. ДО Добрянського, ЄЄ Шунько, РО Моісеєнко. К, НМАПО імені П.Л. Шупика. Режим доступу до ресурсу: http:// motherandchild.org.ua/ukr/resource/116

19. Коньков ДГ, Краснов ВВ, Лук’янович ОЛ, Макарчук ОМ, Ткаченко АВ, Чернов АВ. 2011. Багатоплідна вагітність. Електронний ресурс. навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. За ред. Вдовиченка ЮП, Гойди НГ. К, НМАПО імені П.Л. Шупика. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/ukr/resource/114

20. Голяновський ОВ, Чернов АВ, Коньков ДГ, Краснов ВВ. 2015. Дистоція плечиків плода. Електронний ресурс. навчальний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. К, НМАПО імені П.Л. Шупика. Режим доступу до ресурсу: http://motherandchild.org.ua/ukr/resource/765

21. Шунько ЄЄ, Добрянський ДО, Краснова ЮЮ та ін. 2015. Первинна реанімація новонароджених. Електронний ресурс. навчальний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. К, НМАПО імені П.Л. Шупика. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. Систем. вимоги: Pentium; 64 Mb RAM; OS WINDOWS 9x\NT\ME\XP. Назва з контейнера.