• Successful surgical correction giant cystic malformation of the left kidney with compression of the abdomen of newborn baby 
en To content Full text of article

Successful surgical correction giant cystic malformation of the left kidney with compression of the abdomen of newborn baby 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):128-132; doi 10.15574/PP.2016.66.128 
 

Successful surgical correction giant cystic malformation of the left kidney with compression of the abdomen of newborn baby 
 

Slyepov O. K., Gordienko I. Yu., Ponomarenko О. P., Myhur M. Yu., Kotsovskyі V. V., Ponomarenko M. V.

SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine», Kyiv, Ukraine 
 

Presented clinical case of treatment of newborn with congenital left kidney malformation — severe congenital hydronephrosis, complicated by gastrointestinal compression. Surgical treatment included: laparotomy, excision of the left kidney. Good result of surgical correction of malformation was achieved. 
 

Key words: congenital malformation of the kidney, hydronephrosis, surgical management, infant. 
 

REERENCES

1. Lopatkin NA. 2002. Urologiya: uchebnik dlya vuzov. Moskva, Geotar-media: 139—159.

2. Pantyuhin VS, Selivanov DV i dr. 2001. Rezultatyi lecheniya detey s gidronefrozom. Sovremennyie tehnologii v otsenke otdalennyih rezultatov lecheniya urologicheskoy patologii u detey. Materialyi nauchno-prakticheskoy konferentsii detskih urologov. Moskva: 106.

3. Cheskis AL, Vinogradov VI. 2002. Printsipyi operativnoy korrektsii vrozhdennyih porokov razvitiya lohanochno-mochetochnikovogo i puzyirno-mochetochnikovogo segmentov u detey. Urologiya. 2: 34—37.

4. Chertin B, Rolle U, Farkas A at al. 2003. Does delaying pyeloplasty affect renal function in children with a prenatal diagnosis of pelvi-ureteric junction obstruction. Journal of Pediatric Surgery. 38;9: 1423.

5. Hansen H Moritz, Bing-Yin Wang, Naveed Afzal et al. 2003. Effect of urinary tract infection on ureteropelvic junction obstruction in a rat model. Urology. 61;4, April: 858—863.

6. Elder JS. 1997. Antenatal hydronephrosis. Fetal and neonatal management. Pediatr Clin North Am. 44(5): 1299—1321. http://dx.doi.org/10.1016/S0031-3955(05)70558-7

7. Johnson CE, Elder JS et al. 1992. The accuracy of antenatal ultrasonography in identifying renal abnormalities. Am J Dis Child. 146(10): 1181—1184.

8. Thomas DF. 1990. Fetal uropathy. Br J Urol. 66(3): 225—231. http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-410X.1990.tb14917.x; PMid:2207535

9. Saari-Kemppainen A, Karjalainen O. [et al.] 1990. Ultrasound screening and perinatal mortality: controlled trial of systematic one-stage screening in pregnancy. The Helsinki Ultrasound Trial. Lancet. 18;336(8712): 387—391.