• Substitution therapy with levothyroxine in balancing of hormonal interactions at subclinical hypothyroidism in reproductive-age women
To content

Substitution therapy with levothyroxine in balancing of hormonal interactions at subclinical hypothyroidism in reproductive-age women

HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):46–48; doi 10.15574/HW.2018.133.46

Ventskovskii B. M., Varchenko L. M.
Bogomolets National Medical University, Kiev

Kyiv City Clinical Endocrinology Center, Kyiv

6 months levothyroxine appointment in 80 reproductive-age women with subtypical hypothyroidism contributed to the normalization of hormonal interactions in the pituitary-ovarian axis with the elimination of reproductive system disorders in 58.8% cases. Hormonal disorders with hyperprolactinemia persisted in 41.2% of women, so they continued substitution therapy with the inclusion of selective dopamine receptor blocker of  cabergoline. After 9, and even more after 12 months of this treatment, both the normalization of the hormonal profile and the elimination of clinical manifestations of disorders in the reproductive system were achieved.

Key words: hyperprolactinemia, cabergoline, menstrual disorders, reproductive system,  hormones.

REFERENCES

1. Komisova TE, Tananakina TP, Parinov RA, Stepchenkov RP. (2014). Estralnyiy tsikl samok kryis pri eksperimentalnom subklinicheskom gipotireoze. Aktualnyie voprosyi eksperimentalnoy i klinicheskoy meditsinyi. Belorussko-Ukrainskiy sbornik nauchnyih rabot. Grodno, GrGMU:82–85.

2. Oksiuta VM. (2012). Kliniko-diahnostychni aspekty porushen reproduktyvnoi funktsii u zhinok iz bezpliddiam na foni hipotyreozu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu; vidp. red. V.I. Rusyn. Uzhhorod, Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla». Vyp. 1(43):134–137.

3. Pasiechko NV, Hnat SV, Svystun II, Naumova LV. (2015). Vplyv subklinichnoho hipotyreozu na reproduktyvnu funktsiiu zhinky ta efektyvnist yoho korektsii. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal 1:98–101.

4. Rykova OV. (2016). Hiperprolaktynemiia: optymalnyi alhorytm laboratornoi diahnostyky. Zdorove zhenshchynу 3(109):126–128.

5. Tatarchuk TF, Zelinskaya NB, Bachinskaya IV. (2013). Antitkanevyie autoantitela u devochek prepubertatnogo i pubertatnogo perioda, stradayuschih autoimmunnyim tireoiditom. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik 16;2;1 (62):232–233.

6. Yunusov AA, Galiulina EV. 2(014). Izmenenie gormonalnogo statusa pri gipo– i gipertireoze u zhenschin reproduktivnogo vozrasta. Vestnik KRSU 14;5:194–197.

7. Borromeo V et al. (2014). A novel monoclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay to determine luteinizing hormone in bolive plazma. Domestic Animal Endocrinology (48):145–157. https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2014.03.004

8. Dunn D, Turner C. (2016). Hypothyroidism in women. NursWomens Health 20(1):93–98. https://doi.org/10.1016/j.nwh.2015.12.002; PMid:26902444

9. Feldthusen A-D, Pedersen PL, Toft Kristensen T, Ellervik C, Kvetny J. (2017). Corrigentum to «Impaired Fertility Associated with Subclinical Hypothyroidism and Thyroid Autoimmunity; The Danish General Suburban Population Study». Journal of Pregnancy 201:11. https://doi.org/10.1155/2017/9864034.

10. Grossmann M, Hoermann R, Francis C, Hamilton EJ, Tint A, Kaitu’u-Lino T et al. (2013). Measuring thyroid peroxidase antibodies on the day nulliparous women present for management of miscarriage: a descriptive cohort study. Reprod Biol Endocrinol. 11:40. https://doi.org/10.1186/1477-7827-11-40; PMid:23672306 PMCid:PMC3655833

11. Kazanavicius G et al. (2013). Effect of triiodothyronine on hyperandrogenism in women. Thyroid Research 6(Suppl 2):A27. https://doi.org/10.1186/1756-6614-6-S2-A27  PMCid:PMC3618018

12. Lazarus J, Brown RS, Daumerie C, Hubalewska-Dydejczyk A, Negro R, Vaidya B. (2014). 2014 European thyroid association guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children. Eur Thyroid J. 3:76-94. https://doi.org/10.1159/000362597; PMid:25114871 PMCid:PMC4109520

13. Weghofer A, Barad DH, Darmon S, Kushnir VA, Gleicher N. (2016). What affects functional ovarian reserve, thyroid function or thyroid autoimmunity? Reprod. Biol. Endocrinol. 14: 26. https://doi.org/10.1186/s12958-016-0162-0