• The state of the immunity system in women with latent Papillomavirus infection of the cervix
en To content

The state of the immunity system in women with latent Papillomavirus infection of the cervix

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):135–138; doi 10.15574/HW.2017.123.135

Dola O. L.
Perinatal center, Kiev

The article presents modern aspects of the state of immunity in women with latent papillomavirus infection (PVI) of the cervix.
The objective: the study of the indicators characterizing the state of immunity in women with latent PVI of the cervix, often associated with urogenital infections (UGI), at the beginning of the survey and after 6 months of observation.
Patients and methods. The study of cellular and humoral immunity was performed in 210 women with latent papillomavirus infection (PVI) and 15 healthy women at the beginning of the examination and 6 months later. 84 women were diagnosed with a monoinfection, 126 had a combined PVI and a urogenital infection (UGI). In 140 women transient PVI is established, in 70 – persistent.
Results. In women with latent cervical pylori cervix, disorders of cellular immunity were observed (a slight decrease in the relative amount of CD3+, CD4+ lymphocytes and a simultaneous increase in the number of CD8+ lymphocytes, natural killers and B-lymphocytes) against the background of activation of the humoral immunity unit. Nonspecific protection of the female body with PVI was characterized by inhibition of the phagocytic reaction of neutrophils (Nf) and monocytes (Mg) against the background of an increase in oxygen-dependent metabolism, primarily HF, and a decrease in the functional reserve for both NF and MZ. The most pronounced disorders were found for patients with combined PVI and UGI.
Conclusion. In women with transient PVI normalization of cellular and humoral immunity was observed, and the further persistence of the human papillomavirus in the genitals led to a more significant inhibition of phagocytic and HCT activity of phagocytes, as well as to a decrease in some parameters of the cellular and humoral immunity units.
Key words: papillomavirus infection, cervix, cellular and humoral immunity.

REFERENCES

1. Belokrinitskaya TE, Ponomareva YuN, Bunina EN. 2005. Tipirovanie virusov papillom pri zabolevaniyah sheyki matki. Vestnik NGU 3;2:10–13.

2. Telesheva LF, Abramovskih OS, Orner IYu, Baturina IL. 2011. Gumoralnyiy immunnyiy otvet u patsientok s tservikalnyimi neoplaziyami, assotsiirovannyimi s virusom papillomyi cheloveka vyisokogo kantserogennogo riska. Permskiy meditsinskiy zhurn. XXVIII;5:57–61.

3. Kaidashev IP. 2003. Metody klinichnykh ta eksperymentalnykh doslidzhen v medytsyni. Poltava, Polymet:320.

4. Kovchur PI, Bahidze EV, Yastrebova AV. 2014. Izmeneniya parametrov kletochnogo immuniteta u patsientov s preinvazivnyim i mikroinvazivnyim rakom sheyki matki do i posle lecheniya. Infektsiya i immunitet 4;2:173–180.

5. Abramovskih OS, Alehina KA, Savochkina AYu, Pryahina KE. 2013. Mikrobnyiy peyzazh reproduktivnogo trakta zhenschin s papillomavirusnoy infektsiey. Vestnik Chelyabinskogo gos. un-ta 7:46–47.

6. Suhih GT, Matveeva NK, Apolihina IA, Veryasov VN, Kuyavskaya DV, Vanko LV. 2000. Pokazateli immuniteta u bolnyih s papillomavirusnoy infektsiey genitaliy. Akusherstvo i ginekologiya 2:35–37.

7. Rebrova OYu. 2002. Statisticheskiy analiz meditsinskih dannyih: primenenie paketa prikladnyih programm STATISTIKA. M, Media Sfera:312.

8. Fausch SC et al. 2002. Human papillomavirus virus-like particles do not activate Langerhans cells: a possible immune escape mechanism used by human papillomaviruses. J. Immunology 169:3242–3249. https://doi.org/10.4049/jimmunol.169.6.3242

9. Renoux VM, Langers BI et al. 2011. Human papillomavirus entry into NK cells requires CD16 expression and triggewrs cytotoxic activity and cytokine secretion. Eur. J. оf Immunology 41(11):3240–3252.

10. Palefski JM. 1999. Anal sguamous cell intraepithelial lesions: relation to HIV and human papillomavirus infection. J. Acquir. Immun. Defic. Syndr. 21(Suppl.):42–48.

11. Park BH, Fikring SM, Smithwick EM. 1968. Infection and nitroblue-tetrazolium reduction by neutrophils: a diagnostic aid. Lancet. 2:532–534. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(68)92406-9

12. Waldhaue A, Steinie A. 2008. NK cells and cancer immunosurveillance. Ontogeny. 27(45):5932–5943.