• Role of polymorphisms in folate-cycle genes in infertility and at a different stages of pregnancy
en To content

Role of polymorphisms in folate-cycle genes in infertility and at a different stages of pregnancy

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):111–115; doi 10.15574/HW.2018.131.111

Fesai O. A., Strelko G. V., Ulanova V. V.
MC LLC «Rodynne dzherelo»

The objective: was to analyze the frequencies of polymorphisms of the MTHFR, MTRR, and MTR genes in populations of women with chronic miscarriage compared with the control population; ordering own data with data of different authors on the influence of low-functional alleles of folate cycle genes on the processes associated with the course of pregnancy.

Materials and methods. To study the prevalence of polymorphic variants of folate cycle genes, the results of examination of 53 patients with miscarriage that had one or more spontaneous miscarriages and / or frozen / regressive pregnancies in the obstetric-gynecological history were analyzed in the Medical Center of LLC «Rodinne dzherelo», as well as 24 conditionally healthy women with a favorable obstetrical anamnesis (absence of spontaneous abortions, complications of pregnancies and births) that entered the control group 1. As a co of the control group 2, a control group was used to study colleagues from the State Institution «Institute of hereditary pathology of the Academy of Medical Sciences of Ukraine» (Lviv, Ukraine).

Results. The study found a significant percentage of women with low-functional alleles in one, several or all of the genes MTHFR, MTRR, MTR – 83% (44 of 53). The genotype frequencies of these genes were compared among patients with miscarriage and population control from Ukraine. Considered the association / association of low-functional alleles of these genes with disorders of various processes associated with the course of pregnancy.

Conclusion. The study proves the importance of systematic examination of couples suffering from infertility, with a history of pregnancy miscarriage or planning pregnancy, the presence of polymorphisms of the MTHFR, MTRR and MTR genes of the folate cycle.

Key words: pregnancy, miscarriage, polymorphism of folate cycle genes, hyperhomocysteinemia.

REFERENCES

1. Chorna LB, Makukh HV, Akopian HR ta in. 2001. Analiz polimorfnykh variantiv heniv MTHFR, MTR, MTRR ta mutatsii heniv FV ta FII zghortannia krovi sered zhinok z navykovym nevynoshuvanniam vahitnosti. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Biolohiia. Vyp. 13;947:118–124.

2. Zhilkova ES, Sotnik NN, Feskov AM, Fedota AM. 2015. Analiz polimorfnyih variantov genov MTHFR (C677T, A1298C) i MTRR (A66G) u muzhchin so snizhennoy reproduktivnoy funktsiey. VIsnik problem bIologIYi I meditsini 2(125); 4:253–258.

3. Beskorovaynaya TS. 2005. Vliyanie nekotoryih geneticheskih faktorov na narushenie reproduktsii u cheloveka. Dis. kand. med. nauk. M:89.

4. Grechanina EYa, Lesovoy VN, Myasoedov VV. 2010. Zakonomernaya svyaz mezhdu razvitiem nekotoryih epigeneticheskih bolezney i narusheniem metilirovaniya DNK vsledstvie defitsita fermentov folatnogo tsikla. Ultrazvukova perinatalna dIagnostika 29:27–59.

5. Vashukova ES, Glotov AS, Kanaeva MD i dr. 2011. Issledovanie polimorfizma genov sistemyi svertyivaniya krovi i fibrinoliza u uslovno zdorovyih beremennyih Rossii i Ukrainyi. Ekologicheskaya genetika. IX;1:70–80.

6. Nakaz MOZ Ukrainy vid 15.07.2011 r. No. 417 «Pro orhanizatsiiu ambulatornoi akushersko-hinekolohichnoi dopomohy v Ukraini».

7. Martseniuk OP, Sazonova LIa, Myshlanova Ch, Obolenska MIu. 2006. Polimorfizm heniv metylentetrahidrofolatreduktazy, hlutationtransferaz R1, M1 i tsytokhromu Z450 1A1 ta hlutationtransferazna aktyvnist u platsenti liudyny. Biopolimery i klityna 22;6:452–457.

8. Trombogemorragicheskie oslozhneniya v akushersko-ginekologicheskoy praktike. Rukovodstvo dlya vrachey. M, OOO «Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo». 2011:1056.

9. Fetisova IN. 2006. Polimorfizm genov folatnogo tsikla i bolezni cheloveka. Vestnik Ivanovskoy meditsinskoy akademii 11;1–2:77–82.

10. Friso S, Choi SW, Girelli D et al. 2002. A common mutation in the 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase gene affects genomic DNA methylation through an interaction with folate status. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 99(8):5606–5611. https://doi.org/10.1073/pnas.062066299; PMid:11929966 PMCid:PMC122817

11. Van der Put NM, Gabreels F, Stevens EM et al. 1998. A second common mutation in the methylenetetrahydrofolate reductase gene: an additional risk factor for neural-tube defects? Am. J. Hum. Genet. 62:1044–1051. https://doi.org/10.1086/301825; PMid:9545395 PMCid:PMC1377082

12. Jivraj S, Rai R, Underwood J et al. 2006. Genetic thrombophilic mutations among couples with recurrent miscarriage. Hum. Reprod. 21(5):1161–1165. https://doi.org/10.1093/humrep/dei466; PMid:16431900

13. Stern LL, Mason JB, Selhub J et al. 2000. Genomic DNA hypomethylation, a characteristic of most cancers, is present in peripheral leukocytes of individuals who are homozygous for the C677T polymorphism in the methylenetetrahydrofolate reductase gene. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 9(8):849–853. PMid:10952104

14. Franchis R, Mangini F, D’Angelo A et al. 1996. Elevated total plasma homocysteine and 677 CfiT mutation of 5, 10-methylenetetrahydrofolate reductase gene in thrombotic vascular disease. Am. J. Hum. Genet. 59:262–264. PMid:8659535 PMCid:PMC1915125

15. Kim YI, Pogribny IP, Basnakian AG et al. 1997. Folate deficiency in rats induces DNA strand breaks and hypomethylation within the p53 tumor suppressor gene. Am. J. Clin. Nutr. 65(1):46–52. https://doi.org/10.1093/ajcn/65.1.46; PMid:8988912

16. Duthie SJ, Narayanan S, Blum S et al. 2000. Folate deficiency in vitro induces uracil misincorporation and DNA hypomethylation and inhibits DNA excision repair in immortalized normal human colon epithelial cells. Nutr. Cancer. 37(2):245–251. https://doi.org/10.1207/S15327914NC372_18; PMid:11142099

17. Keijzer MBAJ, den Heijer M, Blom HJ et al. 2002. Interaction between hyperhomocysteinemia, mutated methylenetetrahydrofolatereductase (MTHFR) and inherited thrombophilic factors in recurrent venous thrombosis. Thromb. Hemost. 88:723–728. https://doi.org/10.1055/s-0037-1613292

18. Kimura M, Umegaki K, Higuchi M et al. 2004. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism, folic acid and riboflavin are important determinants of genome stability in cultured human lymphocytes. J. Nutr. 134(1):48–56. https://doi.org/10.1093/jn/134.1.48; PMid:14704292

19. Chen Z, Karaplis AC, Ackerman SL et al. 2001. Mice deficient in methylenetetrahydrofolate reductase exhibit hyperhomocysteinemia and decreased methylation capacity, with neuropathology and aortic lipid deposition. Hum. Mol. Genet. 10(5):433–443. https://doi.org/10.1093/hmg/10.5.433; PMid:11181567

20. Jacob RA, Gretz DM, Taylor PC et al. 1998. Moderate folate depletion increases plasma homocysteine and decreases lymphocyte DNA methylation in postmenopausal women. J. Nutr. 128(7):1204–1212. https://doi.org/10.1093/jn/128.7.1204; PMid:9649607

21. Obeid R, Holzgreve W, Pietrzik K. 2013, Sep 1. Is 5-methyltetrahydrofolate an alternative to folic acid for the prevention of neural tube defects? J. Perinat. Med. 41(5):469–483. https://doi.org/10.1515/jpm-2012-0256; PMid:23482308

22. Toth B, Vocke F, Rogenhofer N et al. 2008. Paternal thrombophilic gene mutations are not associated with recurrent miscarriage. Am. J. Reprod. Immunol. 60(4):325–332. https://doi.org/10.1111/j.1600-0897.2008.00630.x; PMid:18754836

23. Tatarskyy P, Kucherenko A, Livshits L. 2010. Allelic polymorphism of F2, F5 and MTHFR genes in population of Ukraine. Цитология и генетика 3:3–8. https://doi.org/10.3103/S0095452710030011

24. Castro R, Rivera I, Ravasco P et al. 2004. 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) 677C–>T and 1298A–>C mutations are associated with DNA hypomethylation. J. Med. Genet. 41(6):454–458. https://doi.org/10.1136/jmg.2003.017244; PMid:15173232 PMCid:PMC1735802