• Risk assessment of delayed speech development of children born with very low and extremely low body weight
To content Full text of article

Risk assessment of delayed speech development of children born with very low and extremely low body weight

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2019.1(97):34-38; doi 10.15574/SP.2019.97.34

Kozakevych V. K., Kozakevych O. B., Ziuzina L. S.
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava

Aim. To establish the clinical and genetic determinants of the formation of delayed speech development in infants with very low and extremely low birth weight and to develop a prediction algorithm for this condition.

Materials and methods. A cohort prospective study was conducted, which included 155 infant with very low and extremely low birth weight. Their speech development in 6, 12, 18, 24 and 36 months of life was studied and determinants determined.

Results. It was found that 30.9% of children at the adjusted age of 24 months and almost 25% of children born with low and extremely low body weight at the age of 36 months have delayed speech. Important factors that promote delayed speech turned out to be severe intraventricular hemorrhages, postponed anemia in the first year of life, physical development and socio-economic status of the family. Forcasting model for delayed speech in early age for children born with low and extremely low body weight is devised.

Conclusion: proposed model has high specificity (84.88%) and restrained sensitivity (55.88%) that testifies about ability to use it in practical medicine.

Key words: forcasting, speech development, very low body weight, extremely low body weight, premature children.

REFERENCES

1. Aryaev NL, Kotova NV. (2011). Realii i perspektivyi vyihazhivaniya detey s ekstremalno maloy massoy tela pri rozhdenii v mire i v Ukraine. NeonatologIya, hIrurgIya ta perinatalna meditsina. І; 1: 102—107.

2. Horovenko NH, Znamenska TK, Kovalova OM ta in. (2010). Henetychnyi monitorynh novonarodzhenykh u viddilenniakh intensyvnoi terapii (napryklad i heniv simeistva hlutation-s-transferaz). Metodychni rekomendatsii. Poltava: 35.

3. Klinichnyi protokol medychnoho dohliadu za zdorovoiu dytynoiu vikom do 3 rokiv: nakaz MOZ Ukrainy No.149 vid 23.03.2008. (2008). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy: 67.

4. Kozakevych OB. (2016). Fizychnyi rozvytok vkrai nedonoshenykh ditei uprodovzh pershykh trokh rokiv zhyttia ta faktory ryzyku, shcho vplyvaiut na yoho znachnu zatrymku. Sovremennaia pedyatryia. 4(76): 36.

5. Korzhynskyi YuS, Slivinska-Kurchak KhB. (2013). Stan zdorovia ditei rannoho viku, yaki v neonatalnomu periodi perebuvaly na prolonhovanii ShVL. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. XII; 2(44): 96—99.

6. Pokhylko VI, Kozakevych OB, Kaliuzhka OO. (2015). Vplyv polimorfizmu heniv simeistv hlutation-S-transferaz na rozvytok ta zakhvoriuvanist peredchasno narodzhenykh ditei z bronkholehenevoiu dysplaziieiu. Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta hinekolohii. 1(15): 75—80.

7. Riha OO. (2016). Rezultaty katamnestychnoho sposterezhennia za ditmy hrupy ryzyku Likarska sprava. Vrachebnoe delo. 1—2: 96—101.

8. Rossokha ZI. (2007). Rol henetychnykh ta seredovyshchnykh faktoriv u rozvytku patolohichnykh staniv na rannikh etapakh ontohenezu. Avtoref. dys. Kyiv: 149.

9. Shunko YeIe, Bielova OO, Laksha OT ta in. (2016). Analiz perynatalnoi patolohii ditei, yaki narodylys z duzhe maloiu masoiu tila, i stanu zdorovia yikh materiv. Zdorove zhenshchynы. 1(107): 176—179.

10. Shunko YeIe, Laksha OT, Bielova OO ta in. (2010). Shliakhy rozvytku neonatolohii v Ukraini u KhKhI stolitti — vprovadzhennia svitovykh standartiv nadannia medychnoi dopomohy hlyboko nedonoshenym ditiam ta yikh podalsha medyko-sotsialna reabilitatsiia. Sovremennaia pedyatryia. 1(29): 10—12.

11. Yablon OC, Vlasenko DIu. (2014). Nadzvychaino mala masa tila pry narodzhenni katamnez yakosti zhyttia. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. IV; 2(12): 62—68.

12. Yablon OS, Vlasenko DIu, Antonets TI ta in. (2013). Nash dosvid vyrishennia problemnykh pytan zberezhenia zhyttia i zdorovia nadzvychaino nedonoshenykh nemovliat. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. III; 2(8): 25—30.

13. Arand M, Muhlbauer R, Hengstler J et al. (1996). A Multiplex Polymerase Chain Reaction Protocol for the Simultaneous Analysis of the Glutathione S-Transferase GSTM1 and GSTT1 Polymorphisms. Analytical Biochemistry. 236: 184—186. https://doi.org/10.1006/abio.1996.0153; PMid:8619490

14. Gladstone M, White S, Kafulafula G et al. (2011). Post-neonatal Mortality, Morbidity, and Developmental Outcome after Ultrasound Dated Preterm Birth in Rural Malawi: A Community-Based Cohort Study. PLoS Med. 8(11): 1001—1121. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001121; PMid:22087079 PMCid:PMC3210771

15. Iwata S, Nakamura T, Hizume E et al. (2012). Qualitative Brain MRI at Term and Cognitive Outcomes at 9 Years After Very Preterm Birth. Pediatrics. 129(5): 1138—1147. https://doi.org/10.1542/peds.2011-1735; PMid:22529280

16. Kumar P, Shankaran S, Kendrick DE et al. (2013). Characteristics of extremely low birth weight infant survivors with unimpaired outcomes at 30 months of age. J Perinatol. 33; 10: 800—805. https://doi.org/10.1038/jp.2013.71; PMid:23807719 PMCid:PMC3903461

17. Linda D Breeman, Julia Jaekel, Nicole Baumann, Peter Bartmann. (2015). Preterm Cognitive Function Into Adulthood. Pediatrics. 136(3): 415—422. http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/08/05/peds. 2015. https://doi.org/10.1542/peds.2015-0608

18. Moore T, Hennessy EM, Myles J et al. (2012). Neurological and developmental outcome in extremely preterm children born in England in 1995 and 2006: the EPICure studies. BMJ. 345: 7961. https://doi.org/10.1136/bmj.e7961; PMid:23212880 PMCid:PMC3514471

19. Orchinik LJ, Taylor HG, Espy KA et al. (2011). Cognitive Outcomes for Extremely Preterm/Extremely Low Birth Weight Children in Kindergarten. J Int Neuropsychol Soc. 17(6): 1067—1079. https://doi.org/10.1017/S135561771100107X; PMid:21923973 PMCid:PMC3282051

20. Salminen LE, Schofield PR, Pierce KD et al. (2014). Impact of the AGTR1 A1166C polymorphism on subcortical hyperintensities and cognition in healthy older adults. Age (Dordr). 36; 4: 9664.

21. Spittle A, Orton J, Anderson P et al. (2012, Dec 12). Early developmental intervention programmes post-hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 12:CD005495. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005495.pub3.

Article received: Nov 05, 2018. Accepted for publication: Feb 05, 2019.