• Rational therapy of the bacterial vaginosis
To content

Rational therapy of the bacterial vaginosis

HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):118–120
 

Rational therapy of the bacterial vaginosis
 

Grishenko O. V., Bobritska V. V., Chernyak O. L., Korovay S. V., Dudko V. L.

Kharkiv medical Academy of postgraduate education
 

The comparative analysis of efficiency of application of vaginal capsules Vagikline (clindamycine 100 mg, clotrimazolum 100 mg) is conducted in a group of 30 women; successive intravaginal setting of clindamycine 100 mg for 3 days, after clotrimazolum of 100mg for 10 days in other group of 30 women, and also applications of antiseptic of wide spectrum of action was conducted in a group of 20 women – for treatment of bacterial vaginosis. Application of Vagikline is confessed by optimal on terms, results and compliance of therapy.
 

Key words: bacterial vaginosis, Vagikline.
 

REFERENCES

1. Сенчук АЯ, Доскоч ІО. 2011. Київський медичний університет УАНМ «Ефективність місцевого використання комбінованих препаратів для лікування вульвовагінітів у гінекологічній практиці». Здоровье женщины 1(57):177–180.

2. Інформаційний лист Головного спеціаліста України з акушерства та гінекологіі «Спосіб лікування неспецифічних вагінітів у жінок у другому-третьому триместрі вагітності».

3. Инфекции в акушерстве и гинекологии: Практическое руководство. Под ред. проф. ВК Чайки. Донецк, ООО «Альматео». 2006:640.

4. Наказ МОЗ України № 582 від 15.12.2003 «Клінічні протокол из надання акушерсько-гінекологічної допомоги».

5. Компендиум 2014 – лекарственные препараты. Под ред. ВН Коваленко, АП Викторова, СВ Сура, ИА Зупанца. К, МОРИОН. 2014.