• Progesterone – a new look at an old drug (Literature review)
To content

Progesterone – a new look at an old drug (Literature review)

HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):121–128

Zygmunt Matgorzata, Sapa Jacek
Jagiellonian University, Krakow, Poland

Published: REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY № 1 (33) / MARCH 2017

On the basis of the literature the role of progesterone in contemporary medicine was described, having regard to different routes of administration. Review of the available literature on the role of progesterone in modern obstetric practice says that after 80 years of application of this steroid, it has the potential to continue to be used in clinical practice.

The replacement of exogenous progesterone is a recognized treatment for a hormonal deficiency, which occurs in the II phase of the menstrual cycle and during pregnancy endangered, and his future in gynecology and obstetrics is not under threat. Conversely, it can be said that it is of great interest, particularly in view of new possibilities for vaginal or sublingual administration route.

An additional advantage is the new direction of action, used in medicine – an anticonvulsant and neuroprotective, antimigraine. Review of the literature confirms that more safety is characterized by the treatment of lutein ailments using natural rather than synthetic progesterone, which indicates good tolerability of the hormone replacement.

These diverse and divergent effects of progesterone as well as selective modulators of the progesterone receptor on the body of a woman possible through specific nuclear progesterone receptor, which are located in the target cell, including a mucous membrane of the uterus, breast, central nervous system and pituitary gland

Key words: progesterone, bioavailability, route of administration, treatment efficacy.

REFERENCES

1. Al-Asmakh M. 2007. Reproductive functions of progesterone. Middle East Fertility Society Journal 12:147-52.

2. Andréen L, Nyberg S, Turkmen S et al. 2009. Sex steroid induced negative mood may be explained by the paradoxical effect mediated by GABAa modulators. Psychoneuroendocrinol 34:1121-32.

3. Biela A, Pacholska-Bogalska J. 2012. Nowotwory hormonozalezne u kobiet. Nowa Medycyna 4:76-81.

4. Brazert M, Korman MP, Pawelczyk LA. 2013. Zastosowanie selektywnych modulatorow receptora progesteronowego w leczeniu mięśniaków macicy oraz ich przyszłość w ginekologii. Ginekol Pol 84:794-800.

5. Bomba-Opoń D. 2012. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania progesteronu w ginekologii i położnictwie. Ginekol Pol.

6. Bomba-Opon D. 2015. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania progesteronu w ginekologii i położnictwie. Ginekol Pol 86:234-8.

7. Chakmakjian ZH, Zachariah NY. 1987. Bioavailability of progesterone with different modes of administration. J Reprod Med 32:443-8.

8. Chetmicki A, Skrzypulec-Plinta V, Chetmicki Z. 2010. Dopochwowe stosowanie progestagenow. Przeg Menopauz 5:344-8.

9. Czajkowski K. 2003. Wspotczesne poglqdy na stosowanie gestagenoterapii w ciązy zagrozonej poronieniem. Ginekol Prakt 2:54-64.

10. Dodd JM, Flenady V, Cincotta R, Crowther CA. 2006. Prenatal administration of progesterone for preventing preterm birth. Cochrane Database Sys Rev 1:CD004947.

11. Doll A, Abal M, Rigau M et al. 2008. Novel molecular profiles of endometrial cancer – new light through old windows. J Steroid Biochem Mol Biol 3-5:221-9.

12. Ford O, Lethaby A, Roberts H et al. 2010. Progesterone for premenstrual syndrome (Review). The Cochrane Collaboration 11:1-35.

13. Kalinka J. 2011. «Progesteron w profilaktyce porodu przedwczesnego.» Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 4:6-10.

14. Karaca I, Kurt S, Toz E et al. Treatment of premenstrual syndrome with progesterone in women with polycystic ovary syndrome. Ginecol Obstet 3:1-6.

15. Kazmierczak W. 2004. Rak endometrium – aspekty hormonalne. Ginekol Prakt 2:13-6.

16. Krzysiek J, Krzyczkowska-Sendrakowska M, Milewicz T. 2005. Podstawy stosowania i drogi podazy progestagenow w zespole policystycznych jajnikow. Endokrynol Pol 6:1002-7.

17. Levy T, Gurevitch S, Bar-Hava I et al. 1999. Pharmacokinetics of natural progesterone administered in the form of a vaginal tablet. Hum Reprod 14:606-10.

18. Maguire J, Mody I. 2008. GABA(A)R plasticity during pregnancy: relevance to postpartum depression. Neuron 59:207-13.

19. Malinowski A, Wilczynski JR. 2003. Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży. Ginekol Prakt 11:47-56.

20. Mazurek A, Pawet Kuc P, Laudanski T. 2003. Progestageny w hormonalnej terapii zastçpczej i antykoncepcji. Przeg Menopauz 4:40-5.

21. Mitan A, Grzesiak M. 2015. Ciatko zötte – maty gruczot o wielkim znaczeniu. Prob Nauk Biol 2:247-59.

22. Motta E, Gola A, Ostrowska Z et al. 2013. Progesterone therapy in women with epilepsy. Pharmacol Rep 65:89-98.

23. Norman JE, Marlow N, Messow CM et al. 2016. OPPTIMUM study group. Vaginal progesterone prophylaxis for preterm birth (the OPPTIMUM study): a multicentre, randomised, double-blind trial. Lancet 387:2106-16.

24. Norman TR, Morse CA, Dennerstein L. 1991. Comparative bioavailability of orally and vaginally administered progesterone. Fertil Steril 56:1034-9.

25. Opala T, Rabiega D. 2003. Hormonalna terapia zastçpcza a nowotwory trzonu macicy. Przeg Menopauz 1:23-6.

26. Padwick ML, Endacott J, Matson Ch et al. 1986. Absorption and metabolism of oral progesterone administered twice daily. Fertil Steril 46:402-9.

27. Paszkowski T. 2002. Krwawienia z macicy podczas ztozonej ciągtej hormonalnej terapii zastçpczej – pröba oceny klinicznej problemu i propozycja algorytmu postçpowania. Przeg Menopauz 3:26-32.

28. Paszkowski T, Koztowska J. 2003. Progesteron – druga młodość. Ginekol Prakt 11:52-7.

29. Paszkowski T, Czajkowski K, Dçbski R. 2009. Rekomendacje Zespotu Ekspertöw Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania progesteronu w profilaktyce porodu przedwczesnego. Ginekol Pol 80:147-9.

30. Paszkowski T, Wozniakowska E, Wrona W et al. 2011. Zastosowanie mikronizowanego progesteronu w terapii hormonalnej okresu menopauzy w swietle najnowszych wyniköw badan. Przeg Menopauz 4:267-70.

31. Piasecka D, Sktadanowski AC, Kordek R et al. 2015. Aspekty regulacji aktywnosci receptora progesteronu (PR) – znaczenie w progresji raka gruczotu piersiowego. Post Biochem 61:198-206.

32. Posacil C, Smitz J, Camus M et al. 2000. Progesterone for the luteal support of assisted reproductive technologies: clinical options. Hum Reprod 15:129-48.

33. Rapkin AJ, Akopians AL. 2012. Pathophysiology of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Menopause Int 18:52-9.

34. Schiller CE, Meltzer-Brody S, Rubinow DR. 2015. The role of reproductive hormones in postpartum depression. CNS Spectr 20:48-59.

35. Schindler AE. 2009. Progestogen deficiency and endometrial cancer risk. Maturitas 4:334-7.

36. Somerville BW. 1971. The role of progesterone in menstrual migraine. Neurology 21:853-8.

37. Stovall DW, van Voorhis BJ, Mattingly KL et al. 1996. The effectiveness of sublingual progesterone administration during cryopreserved embryo transfer cycles: results of a matched follow-up study. Fertil Steril 65:986-91.

38. Szymanska B, Gardyszewska A, Pabich J et al. 2006. Rozrosty endometrium: skutecznosc leczenia naturalnym mikronizowanym progesteronem podawanym dopochwowo. Przeg Menopauz 2:75-9.

39. Stopinska-Gtuszak U, Wasilewska-Dziubinska E, Stowinska-Srzednicka J. 2008. Progesteron – neurosteroid syntetyzowany w uktadzie nerwowym. Post Nauk Med 3:154-8.

40. Tkaczuk-Wtach J, Sobstyl M, Syty K et al. 2009. Zespöt napiçcia przedmiesiqczkowego. Przeg Menopauz 6:339-43.

41. Tomaszewski J, Baranowski W. 2003. Progestageny w hormonalnej terapii zastçpczej. Przeg Menopauz 1:6-13.

42. Warenik-Szymankiewicz A, Mçczekalski B. 2005. Progesteron mikronizowany. Jego wtasciwosci oraz zastosowanie w ginekologii i potoznictwie. Przeg Menopauz 1:15-9.

43. Wahabi HA, Abed Althagafi NF, Elawad M. 2008. Progestogen for treating threatened miscarriage (Review). The Cochrane Collaboration 4:1-16.

44. Zabel M, Chuchracki M. Ocena biodostępności jednorazowej dawki (100 mg progesterone preparatu luteina niepowlekane tabletki dopochwowe 50 mg Adamed Sp. z o.o.) u zdrowych ochotniczek. Wyniki udostçpnione przez firmç Adamed.

45. Zielniok K, Gajewska K, Motyl T. 2014. Molecular actions of 17β-estradiol and progesterone and their relationship with cellular signaling pathways. Postçpy Hig Med Dosw 68:777-92.