• Pregnancy and labors at women with undifferentiated dysplasia of connecting tissue: diagnostics and prophylaxis of gestational complications
en To content

Pregnancy and labors at women with undifferentiated dysplasia of connecting tissue: diagnostics and prophylaxis of gestational complications

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):53–56; doi 10.15574/HW.2018.131.53

Kostiuk A. L.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev

The objective: depression of frequency of obstetric and perinatal pathology at women with undifferentiated dysplasia of connecting tissue on the basis of improvement and introduction of algorithm of diagnostic and treatment-and-prophylactic actions.

Materials and methods. 295 women, from which main group were surveyed: 265 women with an undifferentiated dysplasia of connecting tissue aged from 19 till 45 years (middle age – 29.5±0.5) before pregnancy, in I, II and the III trimesters of pregnancy, in the puerperal period. Control group: 30 healthy women aged from 19 till 40 years (middle age – 27.1±1.8). The complex of the conducted researches included clinical, functional, tool, laboratory, morphological and statistical methods.

Results. Use improved by us to algorithm allowed to normalize a functional condition of fetoplacental complex, vegetative nervous system and the psychological status that, in turn, led to depression of frequency of preeclampsia from 44.0% to 32.0%, placental dysfunction from 50.0% to 34.0%, premature births – from 6.0% to 4.0%, an abdominal delivery – from 64.0% to 46.0% and perinatal losses – from 18.0‰ to 10.0‰.

Сonclusion. The presented results of researches allow to come to conclusion about positive influence of the algorithm improved by us at pregnant women with an undifferentiated dysplasia of connecting tissue on obstetric and perinatal results of a delivery. The obtained data allow us to recommend advanced algorithm of diagnostic and treatment-and-prophylactic actions for wide use in practical health care.

Key words: pregnancy, labors, undifferentiated dysplasia of a connecting tissue, complication, diagnostics, prophylaxis.

REFERENCES

1. Ayrapetov DYu. 2010. Znachenie nedifferentsirovannoy displazii soedinitelnoy tkani v formirovanii zhenskogo besplodiya. Akusherstvo i ginekologiya 2:23–25.

2. Gazazyan MG. 2017. Osobennosti techeniya beremennosti i rodov u patsientok s displaziey soedinitelnoy tkani. Akusherstvo ginekologiya 1:121–126.

3. Kazachkova EA. 2017. Sindrom displazii soedinitelnoy tkani serdtsa i beremennost. Akusherstvo i ginekologiya 1:127–132.

4. Klemenov AV. 2015. Osoblyvosti perebihu vahitnosti u zhinok z nedyferentsiiovanoiu dysplaziieiu spoluchnoi tkanyny. Problemy reproduktsii 3:85–88.

5. Bezkaravaynyiy BA. 2006. Rol narusheniy metabolizma soedinitelnoy tkani v rodovom travmatizme novorozhdennyih detey. Mat. IV kongr. neonatologov Ukrainyi (16-17maya 2006 g.). Kiev, KMAPO:6–8.

6. Kondratiuk VK. 2015. Istmiko-tservikalna nedostatnist – oznaka nedyferentsiiovanoi dysplazii spoluchnoi tkanyny. Zdorovia zhinky 5:54–57.

7. Kadurina TI. 2016. Nasledstvennyie kollagenopatii (klinika, diagnostika, lechenie i dispanserizatsiya). SPb, Nevskiy dialekt:271.

8. Romaniuk LA. 2014. Perebih vahitnosti ta polohy u zhinok iz nedyferentsiiovanoiu dysplaziieiu spoluchnoi tkanyny. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny 2:38–42.

9. Hayek E. 2015. Mitral valve prolapse. Lancet 365(9458):507–518.

10. Dill-Russell P. 2017. Anaesthesia for caesarean section in a patient with Ehlers-Danlos syndrome and mitral valve prolapse. Int J Obstet Anesth. 10(3):192–197. https://doi.org/10.1054/ijoa.2000.0833; PMid:15321609

11. Nazarenko LH. 2015. Vahitnist ta polohy za naiavnosti spoluchnotkanynnykh dysplazii: perynatalnyi kontekst. Zdorove zhenshchynу 7:83–85.

12. Nazarenko LH. 2013. Perynatalnyi aspekt anhioprotektornoi terapii pry vahitnosti i spadkovykh porushenniakh spoluchnoi tkanyny. Pediatriуa, akusherstvo ta ginekologiуa 6:50–54.

13. Nazarenko GI. 2015. Laboratornyie metodyi issledovaniya v klinicheskoy meditsine. M, Meditsina:356.

14. Zadorozhnaya TD. 2012. Morfologicheskie i immunogistohimicheskie osobennosti v platsentarnom barere. Patologiya 1:24–28.