• Phimosis in chilren: history, diagnostics, treatment (lecture)
en To content Full text of article

Phimosis in chilren: history, diagnostics, treatment (lecture)

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2019.1(62):99-103; DOI 10.15574/PS.2019.62.99

Mikhalchuk Т. I., Konoplitskyi V. S., Pogorilyi V. V., Yakimeko А. G., Dymchina Y. A.
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine

The frequency of phimosis was evaluated on the basis of literature review and personal data study. The majority of newborn boys (96%) have physiological phimosis which spontaneously disappears at the age of 3-6. Due to this fact, the frequency of phimosis gradually reduces with age and it is as low as 1-2% during puberty. Conclusions were drawn on the basis of the conducted study, children with physiological phimosis are monitored until the age of 6 and in certain cases until the age of 18.

Active surgical tactics is recommended in case of pathological phimosis. Therapeutic approach, i.e. treatment with steroidal and nonsteroidal antiinflammatory drugs, is possible in the absence of foreskin atrophy and sclerosis as an alternative to surgery.

Key words: physiological phimosis, cicatricial phimosis, circumcision.

REFERENCES

1. Buhmin AV, Antokyan IM, Polyakova NB. (2011). Vozmozhnosti konservativnoy terapii fimoza u detey. Zdorove muzhchinyi. 4:118–120.

2. Buhmin AV, Rossihin VV, Solovev AE. (2007). Obryad obrezaniya: Istoriya, mifyi, realnost. Zaporozhe: Izdatelstvo BelGU: 320.

3. Lopatkin NA, Shevtsov IP. (1986). Operativnaya urologiya. Leningrad: Meditsina: 479.

4. Liutyk MD. (2018). Operatsiia tsyrkumtsyzii – za i proty. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 17; 2:103–105.

5. Murtuzaaliev ZI, Mahachev BM, Murtuzaaliev NP. (2018). Problemyi i puti resheniya meditsinskih aspektov obryada obrezaniya. Rossiyskiy vestnik detskoy hirurgii, anesteziologii i reanimatologii. T.VIII; 2: 48–55.

6. Staroverov OV, Hvatyinets NA. (2015). Zabolevaniya krayney ploti u detey. Pediatriya. 94;3:163–166.

7. Staroverov OV. (2012). Preputsioplastika v lechenii fimoza u detey. Rossiyskiy vestnik detskoy hirurgii, anesteziologii i reanimatologii. 2(2): 27–31.

8. Tarusin DI. (2005). Faktoryi riska reproduktivnyih rasstroystv u malchikov i yunoshey podrostkov. Moskva: 23.

9. Ternovskiy CD. (1959). Hirurgiya detskogo vozrasta. Moskva: Medgiz: 493.

Article received: Oct 28, 2018. Accepted for publication: Mar 06, 2019.