• Peculiarities of psychoemotional violations and quality of life depending on the severity and the form of acne in women with infertility
en To content

Peculiarities of psychoemotional violations and quality of life depending on the severity and the form of acne in women with infertility

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):72–76; doi 10.15574/HW.2017.123.72

Litus A. I., Zadnipryanaya O. I.
National Medical Academy of Postgraduate Education P. L. Shupyk, Kiev

The objective: the study of the psychoemotional status of women with infertility and acne, depending on its severity and clinical-morphological form.
Patients and methods. The study included 184 women: 111 were the main group (infertile women with acne), 40 – the comparison group of A (women with acne and normal reproductive function), 33 – the comparison group B (infertile women without dermatological problems). Were analyzed such factors as anamnesis, dermatological and gynecological status, hormonal background analysis, assessment of the psychoemotional state (HADS – Hospital Anxiety and Depression scale), quality of life (DLQI – Dermatological Life Quality Index), psychological and social effect of acne (APSEA – Assessment of Phsychological and Social Effects of Acne).
Results. In the course of the study, a reliable direct dependence of the severity of psychoemotional disorders and the degree of disruption of the quality of life on the severity of acne, as well as its clinical and morphological form, was traced. Even with a minimum degree of severity of acne and with a mild comedonal form of the disease, psychoemotional disorders reached a degree of clinical severity, and dermatosis strongly influenced the quality of life of patients (in accordance with DLQI values), had a strong psychological and social effect on daily activity and self-esteem (APSEA) of patients.
Conclusion. Thus, the study confirmed the comorbidity of psychoemotional disorders and acne, as well as the dependence of the severity of psychoemotional disorders and a decrease in the quality of life of infertile women with acne due to the severity of the acne and its clinical and morphological form.
Key words: women with acne and infertility, quality of life, psychoemotional disorders, psychological and social effect of acne, severity of acne, acne form.

REFERENCES

1. Aripova ML, Hardikova SA. 2015. Psihoemotsionalnoe sostoyanie patsientov s tyazheloy stepenyu akne na fone terapii izotretinoinom. Vest. dermatol. i venerol. 5:122–127.

2. Volkova NV, Glazkova LK. 2013. Psihosomaticheskie aspektyi akne. Ros. zhurn. kozh. i venerol. bol. 4:51–54.

3. Voloshyna NO. 2014. Otsinka yakosti zhyttia u khvorykh na vulharni vuhry (akne). Bukov. med. visnyk 8(71);3:39–42.

4. Golousenko IYu, Olhovskaya KB, Lyapon AO. 2012. Kachestvo zhizni i psihologicheskiy status zhenschin s akne. Lech. delo. 4:15–19.

5. Zadnipryanaya OI, Tretyakova OS. 2016. Psihosotsialnyie aspektyi acne vulgaris u zhenschin, ili bolezn s harakterom. Psihiatriya, psihoterapiya i klin.psihologiya. 2(24):266–276.

6. Kaliuzhna LD, Petrenko AV. 2014. Tiazhki formy akne: mozhlyvosti likuvannia. Ukr. Med. Chasopys 6 (104).

7. Kalyuzhnaya LD. 2009. Tyazhelyie formyi ugrevoy bolezni. Klin. immunolog., allerg. i infektologiya. 6–7:25–26.

8. Kachuk Yu. 2016. Sovremennyie vozmozhnosti korrektsii postakne. Nuvel Estetik 6 (100).

9. Lavrov AA, Sakaniya LR, Korsunskaya IM. 2015. Voprosyi komplaentnosti i psihoemotsionalnyih problem v terapii akne. Sons. Medicum. Dermatologiya (Pril.). 3:27–31.

10. Ordyan NE, Pivina SG, Akulova VK, Rakitskaya VV. 2013. Vliyanie prenatalnogo stressa i 17r-estradiola na trevozhnost i depressivnoe povedenie ovarioektomirovannyih samok kryis. Zhurnal vyisshey nervnoy deyatelnosti 63;3:395–404.

11. Perlamutrov YuN, Olhovskaya KB. 2012. Kliniko-psihologicheskie otkloneniya u bolnyih akne i metodyi ih korrektsii. Klin. dermatol. i venerol. 4:70–72.

12. Protsenko TV, Guryanov VG, Andriychuk VB. 2013. Osobennosti kliniki i techeniya raznyih form akne u bolnyih na fone helikobakter-ascotsiirovannogo gastrita i lyamblioza. Dermatologiya ta venerologiya 1(59):64–68.

13. Safina MR, Lobachevskaya OS, Elinskaya NA. 2011. Cindrom polikistoznyih yaichnikov: multidistsiplinarnaya problema v rukah semeynogo vracha. Med. novosti 2:45–50.

14. Shakirova AT. 2017. Vliyanie komplaensa u patsientov molodogo vozrasta s akne sredney i tyazheloy stepeni na effektivnost lecheniya i pokazateli kachestva zhizni. Mezhdunar. zhurnal prikladnyih i fundamentalnyih issledov. 2–1:33–36.

15. Yanets OE, Nemchaninova OB. 2012. Optimizatsiya kompleksnoy terapii ugrevoy bolezni i otsenka dermatologicheskogo indeksa kachestva zhizni. Meditsina i obrazovanie v Sibiri. 27;3:120–122.

16. Al Robaee AA. 2009. Assessment of general health and quality of life in patients with acne using a validated generic questionnaire. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat 18(4):157–64.

17. Bez Y, Yesilova Y, Kaya M, Sir A. 2011. High social phobia frequency and related disability in patients with acne vulgaris. Eur J Dermatol. 21;5:756–760. PMid:21700535

18. Brown GE, Malakouti M, Sorenson E. 2015. Psychodermatology. Adv Psychosom Med. 34:123–34. https://doi.org/10.1159/000369090; PMid:25832518

19. Dunn LK, O’Neill JL, Feldman SR. 2011. Acne in adolescents: quality of life, mood, and psychological disorders. Dermatol Online J. 17(1):1. PMid:21272492

20. Jafferany M, Stoep AV, Dumitrescu A. 2010. Psychocu-taneous disorders: a survey study of psychiatrists’ awareness and treatment patterns. South Med J. 103;12:1199-203. https://doi.org/10.1097/SMJ.0b013e3181fa73ef; PMid:20978462

21. Jones-Caballero M, Pedrosa E, Penas PF. 2008. Self-reported adherence to treatment and quality of life in mild to moderate acne. Dermatology 217(4):309–14. https://doi.org/10.1159/000151441; PMid:18714158

22. Krejci-Manwaring J, Kerchner K, Feldman S et al. 2006. Social sensitivity and acne: the role of personality in negative social consequences and quality of life. Int J Psychiatry Med. 36(1):121–30. https://doi.org/10.2190/FQXN-K610-BNY8-UQ0L; PMid:16927583

23. Magin P, Adams J, Heading G et al. 2006. Psychological sequelae of acne vulgaris: results of a qualitative study. Can Fam Physician. 52:978–9. PMid:17273501

24. Ocek T, Kani AS, Ba A. 2015. Psychodermatology: Knowledge, Awareness, Practicing Patterns, and Attitudes of Dermatologists in Turkey. Prim Care Companion CNS Disord. 17;2. Collection 2015 DOI: 10. 4088/ PCC. 14m 01628.

25. Zaraa I, Belghith I, Ben Alaya N, Trojjet S, Mokni M, Ben Osman A. 2013. Severity of acne and its impacton quality of life. Skin med. 11(3):148–53. PMid:23930353