• Paediatric surgery is love, trust and hope
To content Full text of article

Paediatric surgery is love, trust and hope

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.1(58):116-119; doi 10.15574/PS.2018.58.116

Bodnar B. M.
HSEI «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine

The doctor–patient relationship is the key element of the problem of medical ethics in general and medical deontology in particular. This is explained by the specific character of doctor’s work, especially in paediatrics, to whom the patient and their parents intrust their health and life. The defenceless trust of a small patient and their family requires from the surgeon not only professional skills, but also high moral qualities, sensitivity and patience.
Key words: paediatric surgery, medical ethics.

References

1. Alekseienko AP, Karpenko KI, Honcharenko LO, Deineka VV. (2015). Navchalnyi posibnyk z kursu «Profesiina etyka vyshchoi osvity» dlia osib, shcho navchaiutsia v mahistraturi za spetsialnistiu «Pedahohika vyshchoi shkoly». Kharkiv: KhNMU.

2. Kryvchenia D. (2015). Reveliatsii: naukovo-populiarne vydannia. Kyiv: Medytsyna.

3. Rusak PS, Danylov OA, Kukuruza YuP, Rybalchenko VF. (2006). Laparoskopichna khirurhiia dytiachoho viku: navchalno-metodychnyi posibnyk. Zhytomyr – Kyiv: NMAPO imeni P.L. Shupyka, VNMU im. M.I. Pyrohova.

4. Sushko VI (red.), Krivchenya DYu (red.), Degtyar VA et al. (2015). Hirurgiya detskogo vozrasta: uchebnik (VUZ IV ur. akkr.). Kiev: Meditsina.

5. Tolstanov OK, Voronenko YuV, Rybalchenko VF, Levytskyi AF, Pereiaslav AA, Rusak PS. (2012). Istoriia khirurhii dytiachoho viku Ukrainy. Navchalnyi posibnyk. Ternopil: TDMU, Ukrmedknyha.

6. Tolstanov OK, Rybalchenko VF, Rusak PS. (redaktory) (2016). Navchalnyi posibnyk z teoretychnoi pidhotovky ta nabuttia praktychnykh navychok z manipuliatsii i operatyvnykh vtruchan dlia likariv interniv za fakhom «Dytiacha khirurhiia». V 2-kh. t. Zhytomyr: Polissia.