• Optimisation of the diagnostic and therapeutic algorithm for dealing with psychogenic amenorrhea from the standpoint of the interdisciplinary approach
To content

Optimisation of the diagnostic and therapeutic algorithm for dealing with psychogenic amenorrhea from the standpoint of the interdisciplinary approach

HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):26–32; doi 10.15574/HW.2018.133.26

Vedeneieva Z. M. , Prima I. V. , Goncharenko V. M. , Kravchenkо Yu. V.
Clinical Hospital «Feofaniya», Kyiv

The objective: was to optimize the treatment of patients with post-stress disorders of menstrual function by conducting pathogenetic complex therapy from the perspective of an interdisciplinary approach.

Materials and methods. 54 women aged 19-37 years with psychogenic amenorrhea (PA) – the main group – were examined. The control group included 25 practically healthy patients aged 18 to 35 years.

Results. The variants of hormonal disorders in this pathology are determined, the analysis of the results of electroencephalography and the study of individual and reactive anxiety in patients with PA are performed. The presence of three pathogenetic variants of hormonal disorders was established, which became the criterion of the proposed differentiated pathogenetic treatment.

Conclusion. Features of the pathogenesis of psychogenic amenorrhea, the complexity of neuroendocrine and hormonal disorders indicate the need for an interdisciplinary approach in the examination, treatment and rehabilitation of this category of patients with the involvement of related specialists – a neurologist and psychotherapist.

Key words: amenorrhea, stress, Noofen®, Cyclodinone, electroencephalography, reactive anxiety, individual anxiety, hyperprolactinaemia, hypercortisolemia.

REFERENCES

1. Benyuk VO, Goncharenko VM, Nikonyuk TR. (2016). Sovremennyie determinantyi patogeneza giperplasticheskih protsessov endometriya. Zdorove zhenschiny 5:89–94.

2. Ventskovskaya IB, Zagorodnyaya AS. (2013). Stress-indutsirovannyie narusheniya reproduktivnoy i seksualnoy funktsii. Reproduktivnoe zdorove. Vostochnaya Evropa 2:113–119.

3. Dubossarskaya ZM. (2005). Teoriya i praktika ginekologicheskoy endokrinologii. Dnepropetrovsk: ChP «Lira LTD»:412.

4. Leonteva ES, Stepanova NA. (2009). Patologicheskaya fiziologiya endokrinnoy sistemyi: metodicheskoe posobie. Minsk, BGMU:36.

5. Mendelevich VD. (2001). Klinicheskaya i meditsinskaya psihologiya: prakt. ruk. M, MEDpress:592.

6. Morozov VN, Hadartsev AA. (2010). K sovremennoy traktovke mehanizmov stressa. VNMT. 1.

7. Nikonov VV. 2002. Stress. Sovremennyiy patofiziologicheskiy podhod k lecheniyu. M:314.

8. Pshenichnikova MG. (2000). Fenomen stressa. Emotsionalnyiy stress i ego rol v patologii. Patol. fiziol. i eksperim. terapiya. 2–4, 2002. 1–3.

9. Ropotan AH, Beniuk VO, Shcherba OA. (2012). Otsinka faktoriv ta prohnozuvannia perynatalnykh uskladnen. Tavrycheskyi medyko-byolohycheskyi vestnyk: 45–49.

10. Sudakov KV. (1997). Psihoemotsionalnyiy stress: profilaktika i reabilitatsiya. Ter. arhiv 69;1:70–74.

11. Tatarchuk TF, Bulavenko OV, Tutchenko TN. (2008). Optimizatsiya metodov lecheniya nedostatochnosti lyuteinovoy fazyi u zhenschin reproduktivnogo vozrasta na fone giperprolaktinemii. Zdorove zhenschiny 2(34):72–77.

12. Tatarchuk TF. (2006). Stress i reproduktivnaya funktsiya zhenschinyi. Mezhdunar. endokrinol. zhurn. 3(5):2–9.

13. Tatarchuk TF, Solskiy YaP. (2003). Endokrinnaya ginekologiya (klinicheskie ocherki). Chast 1. K, «Zapovit»:300.

14. Tatarchuk TF, Efimenko OA, Tutchenko TN. (2007). Stress i involyutsiya reproduktivnoy sistemyi zhenschiny. Reproduktivnoe zdorove zhenschiny 2(34):72–77.

15. Tatarchuk TF. (2009). Shkala otsenki perezhivaniya stressa Perceived Stress Scale (PSS): osnovnyie etapyi adaptatsii dlya zhenskogo naseleniya Ukrainy. Zb.nauk.prats Asotsiatsiyi akusheriv-ginekologiv UkraYini. K, Intermed:606–613.

16. Tatarchuk TF, Efimenko OA. (2009). Sovremennyiy menedzhment giperprolaktinemii. Zdorove zhenschiny 9(45):33–37.

17. Tatarchuk TF, Ventskovskaya IB, Efimenko OA. (2007). Giperprolaktinemiya v praktike vracha ginekologa. Mіzhnarodniy endokrinologichniy zhurnal 1(7): 40–48.

18. Chatterjee A, Chatterjee R. (2009). How stress affects female reproduction: An over! view. Biomedical Research. 20(2): 79–83.

19. Aftanas LI, Reva NV, Savotina LN, Maknev VP. (2006). Neurophysiological correlates of induced discrete emotions in humans: an individually oriented analysis. Neuroscience and Behavioral Physiology. 36(2):119–130. https://doi.org/10.1007/s11055-005-0170-6; PMid:16380825

20. Salam Ranabir and K. Reetu. (2011, Jan-Mar). Stress and hormones PMCID: PMC3079864 Indian J Endokrinol Metab. 15(1): 18–22.