• Modern realities and prospects of surgical services in Ternopil.
To content

Modern realities and prospects of surgical services in Ternopil.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.3(59):44-47; doi 10.15574/SP.2014.59.44

 

Modern realities and prospects of surgical services in Ternopil.

 

Korytskyy G., Gorbatyuk O.

Ternopil Region Clinical Hospital, Ukraine

National Medical Academy of Post_Graduate Education named after P.L.Shupik, Ukraine

 

This article analyzes the dynamics of children's surgical services in Ternopil region over the past 5 years. The structure of infant, neonatal and early neonatal mortality, operational activity and post operational mortality, the effectiveness of surgical correction of congenital malformations and reserves the improvement of surgical services.

 

Key words: Surgical Service, newborns, mortality, congenital malformations.

 

REFERENCES

1. Аналіз дитячої хірургічної служби України : аналітичні довідки МОЗ України за 2008—2010 роки (№ 04.01-19.14-429 від 27.05.2009; № 04.01-19.14-08-381 від 23.04.2010; № 04.01-19.14-08-773 від 25.07.2011).

2. Батман Ю. 2010. Перинатальная диспансеризация плода и новорождённого. З турботою про дитину. 2: 10—12.

3. Богатирьова РВ, Линчак ОВ, Тимченко ОІ. 2012. Генетико-демографічні процеси серед населення України. Журн НАМН України. 18;1: 81—91.

4. Гавриленко Т. 2010. Реформа перинатальной помощи в Украине. З турботою про дитину. 9: 14—17.

5. Горбатюк ОМ. 2011. Сучасний стан хірургії новонароджених в Україні та перспективи розвитку. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. I;1: 17—20.

6. Сердюк АМ, Тимченко ОІ, Єлагін ВВ та ін. 2007. Здоров'я населення України: вплив генетичних процесів. Журн АМН України. 13;1: 78—92.

7. Знаменская ТК. 2011. Приоритетные направления развития перинатальной службы в Украине. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. I;2: 6—11.

8. Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги та плану реалізації заходів Концепції. Наказ МОЗ України № 52 від 02.02.2011 р. http://www.moz.gov.ua.

9. Незборецький ВН, Мельничук ЛМ, Годованець ЮД, Сторожук СМ. 2012. Проблеми та перспективи організації медичної допомоги новонароджених у м. Чернівці. Неонатол, хірургія та перинатальна медицина. ІI;1(3): 11—14.

10. Шунько ЄЄ. 2011. Впровадження концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги в Україні. Неонатол, хірургія та перинатальна медицина. I;1: 10—16.