• Modern options of outpatient treatment of chronic inflammatory diseases in fertile aged women caused

Modern options of outpatient treatment of chronic inflammatory diseases in fertile aged women caused

HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):132–136; doi 10.15574/HW.2017.121.132

Podolskyi Vl. V., Podolskyi V. V. 
SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine», Kiev

The objective: to evaluate the outpatient treatment of chronic pelvic inflammatory diseases of fertile aged women caused by mixed infection, including Chlamydia.

Patients and methods. We examined 100 women chronic pelvic inflammatory diseases determining vaginal microbiota condition before and after treatment. Provided research of efficiency in the treatment of drug containing ciprofloxacin – and ornidazole 500 mg – 500 mg (Ortsypol) in women with chronic pelvic inflammatory diseases in lower levels of genital tract.

Analysis of the vaginal bacterial spectrum and records of the results was performed according to the order number 234 of the Ministry of Health of Ukraine 2005

Results. Our results have shown that most women suffered from chronic pelvic inflammatory diseases in lower level of genital tract during one year (30%), slightly less women had disease duration of 3 years (27%) and 5 years (25%).

Among other gynecological diseases in examined women often diagnosed cervical erosion (14%) and the polycystic ovarian syndrome (18%). Often diagnosed ovarian cysts (10%), endometriosis (11%) and endometrial hyperplasia (9%).

Examination of vaginal mikrobiome in fertile aged women with chronic pelvic inflammatory diseases showed increased number of resident microflora and STIs, mainly: Chlamidya trahomatis (25%), Ureaplasma urealiticum (23%).

We observed significant reduction of the number of pathogenic and conditionally pathogenic microflora in fertile aged women with chronic pelvic inflammatory diseases after treatment rizke.

Conclusion. 1. The most common cause of vaginal dysbiosis in women that were attending outpatient clinic, were sexually transmitted infections, among which most commonly we diagnosed Chlamidya trahomatis.

2. In the development of inflammatory reactions in reproductive organs and chronic pelvic inflammatory diseases main role plays microbial and viral and microbial associations in which Chlamidya trahomatis and Ureaplasma urealiticum are present.

3. Use of a complex chronic pelvic inflammatory diseases treatment of lower genital tract using Ortsypol shown to be highly effective (95%).

Key words: chronic inflammatory diseases, fertile aged women, infections, sexually transmitted infections, outpatient treatment, Ortsypol.

References

1. Antypkin YuH, Podolskyi VV. Naukovi ta praktychni aspekty zberezhennia reproduktyvnoho zdorov’ia zhinok. Aktualni pytannia pidtrymky reproduktyvnoho zdorov’ia naselennia m. Kyieva. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kyiv, 4 hrudnia 2006 r. K:7–8.

2. Antypkin YuH. 2007. Reproduktyvne zdorov’ia zhinok yak vazhlyva skladova pokrashchennia demohrafichnoi sytuatsii v Ukraini. Zhurn. AMN Ukrainy 13;3:476–485.

3. Zaporozhan VN, Bespoyasnaya VV, Grushetskaya EP. 2001. Immunologicheskie aspektyi patogeneza vospalitelnyih protsessov pridatkov matki. LIk. sprava (Vrach. delo) 3:21–24.

4. Infektsii v akusherstve i ginekologii. Prakticheskoe rukovodstvo. Pod red. VK Chayki. Donetsk, OOO «Almateo». 2006:187.

5. Luk’ianova OM. 2003. Bezpechne materynstvo – vazhlyvyi napriamok v okhoroni zdorov’ia materi i dityny. Zdorove zhenshchynы 1(13):1–4.

6. Markin LB, Lutsyk BD, Popovych AI. 1999. Khronichni infektsii v akusherstvi ta hinekolohii. 3b. nauk. pr. I plenumu Asotsiatsii akusheriv-hinekolohiv Ukrainy. Uzhhorod:336–338.

7. Nagornaya VF. 2004. Diagnostika i lechenie infektsiy polovyih organov u beremennyih. Metod. rekomend.:32.

8. Podolskiy VV, Dronova VL, Latyisheva ZM. 2003. Lechenie hlamidiynoy infektsii u zhenschin s hronicheskimi vospalitelnyimi zabolevaniyami polovyih organov. Zdorove zhenschinyi 4(16):53–55.

9. Mizhnarodna statystychna klasyfikatsiia khvorob MKKh-10. Korotkyi adaptovanyi variant dlia vykorystannia v Ukraini (v trokh rozdilakh) I. pid zah. red. AM Serdiuka. K, Tsentr medstatystyky MOZ Ukrainy. 1998:307.

10. Savaris RF, Fuhrich DG, Duarte RV, Franik S, Ross J. 2017, Apr 24. Antibiotic therapy for pelvic inflammatory disease. Cochrane Database Syst Rev. 4:CD010285. doi: 10.1002/ 14651858. CD010285.pub2.

11. Low N, Redmond S, Uusküla A, van Bergen J, Ward H, Andersen B, Götz H. 2016, Sep 13. Screening for genital chlamydia infection. Cochrane Database Syst Rev.9:CD010866. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010866.pub2

12. O’Connell CM, Ferone ME. 2016, Sep 5. Chlamydia trachomatis Genital Infections. Microb Cell. 3(9):390-403. doi: 10.15698/ mic2016.09.525.