• Meta-analysis of clinical studies on the efficacy of flavonoids in viral and viral-bacterial diseases in children
To content

Meta-analysis of clinical studies on the efficacy of flavonoids in viral and viral-bacterial diseases in children

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 5(61):39-45; doi 10.15574/SP.2014.61.39 
 

Meta-analysis of clinical studies on the efficacy of flavonoids in viral and viral-bacterial diseases in children

Kramarev S. A., Grinevich A. I., Tonkovid O. B., Vygovskaya O. V. 
National medical university named after A.A. Bogomoltsa, 
Gosinformnauki Ukraine 
National medical academy of postgraduate education named after P.L. Shupyk, Kiev, Ukraine

In the work shows a meta-analysis of clinical studies of the effect of flavonoids on the effectiveness of reducing fever and intoxication syndrome during viral and viral-bacterial diseases in children. A meta-analysis involving 2,699 children, confirms the efficacy and safety of drugs that contain flavonoids: proteflazidum, immunoflazidum, flavozid (Ukraine) and proves an anti activity of these drugs.

Key words: proteflazidum, immunoflazidum, flavozid, meta-analysis, viral diseases, children, intoxication syndrome, fever.

REFERENCES 
1. Крамарєв СО, Виговська ОВ, Палатна ЛО та ін. 2008. Використання препарату «Флавозід» у комплексному лікуванні хронічної активної Епштейна-Барр вірусної інфекції у дітей. Совр педиатрия 3(20): 111–114.

2. Герасимов СВ. 2007. Етіотропне лікування Флавозідом гострого герпетичного гінгівостоматиту у немовлят і дітей раннього віку. Перинатол и педиатрия 2(30): 75–78.

3. Глей АІ. 2005. Протефлазид у лікуванні хворих на інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна-Барр. Суч інфекції 3(4): 121–124.

4. Усачова ОВ, Фірюліна ОМ, Анікіна ОВ, Самойленко ОВ. 2005. Досвід використання препарату Протефлазід при інфекційному мононуклеозі у дітей. Репродуктивное здоровье женщины 4: 192–194.

5. Прохорова МП, Волосовець ОП, Кривопустов СП, Бичкова НГ. 2008. Ефективність препарату Флавозид у дітей з ГРВІ, ускладненою бронхообструктивним синдромом. Експеримент і клін медицина 4: 129.

6. Герасимов СВ, Чирун ВН, Вітковська НВ та ін. 2006. Ефективність Протефлазіду при первинному герпетичному гігнгівостоматиті у дітей ранного віку. Репродуктивное здоровье женщины 2(26): 142–144.

7. Зализюк АА. 2011. Особливості сучасного перебігу негоспітальних пневмоній та їх лікування у дітей раннього віку. Автореф. дис. … спец. 14.01.10 «Педіатрія». Х.: 20.

Крамарев СА. 2014. Лечение инфекционного мононуклеоза у детей. Совр педиатрия 3(59): 1–8.

8. Крамарев СА, Выговская ОВ. 2011. Опыт использования препарата Флавозид при Эпштейна-Барр вирусной инфекцией у детей. Совр педиатрия 5(39): 1–6.

9. Крамарев СА, Выговская ОВ. 2012. Отчет о проведении клинического исследования эффективности и переносимости препарата Флавозид у детей с герпесвирусными инфекциями. Клін імунол Алергол Інфектол 4(53): 1–8.

10. Крамарєв СО, Виговська ОВ. 2008. Хронічні форми Епштейна-Барр вірусної інфекції у дітей: сучасні підходи до діагностики та лікування. Совр педиатрия 2(19): 103–108.

11. Крючко ТО, Кінаш ЮМ. 2006. Актуальні питання лікування герпетичної інфекції у дітей. Перинатол и педиатрия . 3(27): 60–63.

12. Крючко ТО, Кінаш ЮМ. 2008. До питань профілактики поствірусного синдрому втомлюваності у дітей з герпетично інфекцією. Перинатол и педиатрия 1(33): 111–115.

13. Нікіфорова ТО, Пюрик ВФ, Дикий ОБ, Кобрин ТЗ. 2004. Клініко-імунологічна ефективність Протефлазіду у хворих на Епштейна-Барр-вірусну інфекцію. Матеріали наук-практ конф і пленуму Асоціації інфекціоністів України. Тернопіль: 158.

14. Юлиш ЕИ, Балычевцева ИВ, Гадецкая СГ та ін. 2009. Новые подходы к профилактике и терапии острых респираторных инфекций у детей раннего возраста, проживающих в домах ребенка. Совр педиатрия 3(25): 15–19.

15. Крючко ТА, Несина ИН, Кошлакова ЕС, Костейко ЮА. 2002. Опыт применения Протефлазида в комплексной терапии нейроинфекции у детей. Иммунол и алергол 3: 60.

16. Юлиш ЕИ, Балычевцева ИВ, Гадецкая СГ, Вакуленко СИ. 2007. Особенности терапии рецидивирующего обструктивного бронхита у детей раннего возраста, инфицированных внутриклеточными патогенам. Совр педиатрия 3(16): 175–178.

17. Оценка эффективности и переносимости препарата «Флавозид» у детей с острой респираторной вирусной инфекцией с развитием обструктивного синдрома. Отчет. К, 2008: 25.

18. Оценка эффективности и переносимости препарата Флавозид у детей с герпесвирусными инфекциями. Отчет. К, 2008: 76.

19. Оцінка ефективності і переносимості препарату Флавозід у дітей з герпесвірусними інфекціями. Звіт. К, 2007: 50.

20. Січненко ПІ, Куропятник НП. 2009.Застосування Імунофлазіду в лікуванні ГРВІ у дітей раннього віку. Актуальні питання клін медицини. Суми, СумДУ: 88.

21. Шамсиев ФМ, Мирсалихова НХ, Алимова КИ, Таджиханова ДП. 2011. Состояние иммунного статуса и эффективность Протефлазида в комплексной терапии детей с бронхолегочной патологией, ассоциированной с TORCH-инфекцией. Совр педиатрия 2(36): 39–41.

22. Токарчук НІ, Старинець ЛС. 2012. Використання Імунофлазіду для профілактики та лікування грипу і ГРВІ у дітей під час сезонного підвищення захворюваності. Совр педиатрия 1(41): 123–127.

23. Турлибеков СС. 2011. Протефлазид в комплексной терапии врожденной цитомегаловирусной инфекции. Валеология. Астана 2: 164–166.

24. Харченко ЮП, Шаповалова ГА. 2007. Застосування препарату Флавозід при інфекційному мононуклеозі у дітей. Совр педиатрия 4(17): 115–118.

25. Чернышева ОЕ. 2005. Лечение и реабилитация детей с различным течением герпесвирусной инфекции. Внутриклеточные инфекции и состояние здоровья детей в ХХI веке. Материалы науч-практ конф. Донецк: 9.

26. Шаповалова АИ. 2002. Применение Протефлазида в комплексной терапии и иммунореабилитации подростков с ангинами смешанной вирусно-бактериальной этиологии. 27. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Зб. наук. пр. Вип. 5(44). К; Луганськ; Х: 106–113.

28. Юлиш ЕИ, Чернышева ОЕ. 2011. Длительный субфебрилитет у детей. возможные причины и подходы к терапии. Совр педиатрия 1(35): 67–72.

29. Юлиш ЕИ, Ярошенко СЯ. 2013. Персистирующие герпесвирусные и их роль в заболеваемости детей из группы часто и длительно болеющих. Здоровье ребенка 7(50): 145–150.