• Levels of some serum non-enzymatic antioxidants in patients of reproductive age with epithelial ovarian cystadenomas 
To content

Levels of some serum non-enzymatic antioxidants in patients of reproductive age with epithelial ovarian cystadenomas 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):121–123; doi 10.15574/HW.2016.110.121 
 

Levels of some serum non-enzymatic antioxidants in patients of reproductive age with epithelial ovarian cystadenomas 
 

Lysenko M. А., Dubinina V. G.

Odessa national medical University 
 

The aim of the study: was to investigate the levels of some non-enzymatic antioxidants in the blood serum of patients with epithelial ovarian cystadenomas of nonendometrioid origin.


Materials and methods. It were observed 190 women of reproductive age, of which 60 women with ovarian serous cystadenomas, 60 persons – with mucinous cystadenomas, 40 patients – with follicular cysts, 30 – control group. The serum levels of retinol, a-tocopherol and ceruloplasmin were determined by using spectrophotometric methods.


Results. It was found that in patients with epithelial cystadenomas of nonendometrioid origin it were reduced serum levels of non-enzymatic antioxidants such as retinol, a-tocopherol, ceruloplasmin, among which ceruloplasmin is the most sensitive indicator of decrease in antioxidant activity.


Conclusions. Reduced serum levels of non-enzymatic antioxidants in patients with epithelial cystadenoma of nonendometrioid origin requires further research to determine the feasibility of a non-enzymatic antioxidant therapy in the rehabilitation of patients after surgery.


Key words: epithelial ovarian cystadenomas, antioxidant system, non-enzymatic antioxidants, retinol, a-tocopherol, ceruloplasmin.


REFERENCES

1. Falfushynska HI, Gnatyshyna LL, Deneha HV et al. 2015. Manifestations of oxidative stress and molecular damages in ovarian cancer tissue. Ukr. Biochem. J. 87(5):93-102.

2. Nosenko OM. 2008. Dobroiakisni kistozni utvorennia yaiechnykiv: epidemiolohiia, patohenez, diahnostyka ta vidnovlennia reproduktyvnoho zdorovia. avtoref. dys. doktora med. nauk: 14.01.01. Kyiv:40.

3. Ayzikovich BI, Lebedeva VA, Verba OYu i dr. 2011. Perekisnoye okisleniye lipidov i antioksidantnaya aktivnost u bolnykh pri kistomakh i rake yaichnikov na fone polikhimioterapii. Elektronnyy resurs. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. Prilozheniye «Meditsinskiye nauki». 6. Rezhim dostupa : http://online.rae.ru/920. Zagolovok s ekrana.

4. Vladimirov YuA. 2000. Svobodnyye radikaly v biologicheskikh sistemakh. Sorovskiy obrazovatelnyy zhurnal. 6(12):13-19.

5. Arslanova DR. 2009. Sistema «perekisnoye okisleniye lipidov-antioksidanty» u krys na raznykh stadiyakh ontogeneza i kantserogeneza. dis. kand. med. nauk. Ulianovsk:96.

6. Chanchayeva EA, Ayzman RI, Gerasev AD. 2013. Sovremennoye predstavleniye ob antioksidantnoy sisteme organizma cheloveka. Ekologiya cheloveka 7:50-58.

7. Heyland DK, Dhaliwal R, Suchner U et al. 2005. Antioxidant nutrients: a systematic review of trace elements and vitamins in the critically ill patient. Intensive Care Med. 31(3):327-37. http://dx.doi.org/10.1007/s00134-004-2522-z; PMid:15605227

8. Chen J, Chen AY, Huang H et al. 2015. The flavonoid nobiletin inhibits tumor growth and angiogenesis of ovarian cancers via the Akt pathway. Int J Oncol. 46(6):2629-38. doi: 10.3892/ijo.2015.2946. http://dx.doi.org/10.3892/ijo.2015.2946

9. Silvera SA, Jain M, Howe GR et al. 2006. Carotenoid, vitamin A, vitamin C, and vitamin E intake and risk of ovarian cancer: a prospective cohort study Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 15(2):395-397. http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-05-0835; PMid:16492935

10. Fairfield KM, Hankinson SE, Rosner BA et al. 2001. Risk of ovarian carcinoma and consumption of vitamins A, C, and E and specific carotenoids: a prospective analysis. Cancer. 92:2318–26. http://dx.doi.org/10.1002/1097-0142(20011101)92:9<2318::AID-CNCR1578>3.0.CO;2-7

11. Murdoch WJ. 2008. Pathogenic Reactions of the Ovarian Surface Epithelium to Ovulation, Dimethylbenzanthracene, and Estrogen are Negated by Vitamin E. Reproductive Sciences. 15:839-845. doi: 10.1177/1933719108322435.