• Improvement of low-invasive equipment of surgical intervention at patients with submucous hysteromyoma
en To content

Improvement of low-invasive equipment of surgical intervention at patients with submucous hysteromyoma

HEALTH OF WOMAN. 2018.9(135):38–43; doi 10.15574/HW.2018.135.38

Lytvak O. O. , Khabrat B. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev
SSE «Scientific-practical center of preventive and clinical medicine» SAA, Kiev

The objective: rising of efficiency of surgical treatment of submucous hysteromyoma on the basis of improvement of low-invasive equipment of surgical intervention.

Materials and methods. For realization of goal were analysed results of 160 myomectomies, and 100 were executed with use of hysteroscopical equipment (І group) and 60 with use of the combined way – hysteroscopy with laparoscopic assistention (ІІ group). The control group was made by 40 almost healthy women. The main methods of research were clinical, ekhografical, dopplerometrical, morphological, laboratory and statistical.

Results. Introduction in clinical practice of the combined operative measure (hystero-laparoscopy) in one stage with applying of endoscopic seams on uterus wall under hysteroscopical control in situations which demand an objective assessment of solvency of wall of uterus in site of remote knot promotes depression of an intraoperative hemorrhage; to decrease of volume of infusional therapy; to early restoration of fertilation function of patients by the maximum conservation of anatomic structure of uterus, as organ which provides fetation; to early restoration of physical activity of patients (in the first days after operation) and to decrease of duration of stay of patients in hospital after expeditious treatment (on the average 3 days).

Conclusion. The received results allow reccomend the algorithm improved by us for use in practical health care.

Key words: hysteromyoma, operative treatment, advanced algorithm.

REFERENCES

1. Sidorova IS. (2014). Morfogenez i angiogenez prostyih i proliferiruyuschih miom matki. Rossiyskiy vestnik akushera-ginekologa 4;1:8-11.

2. Okoro Bonaventure. (2016). Sovremennyie podhodyi k vyiboru lechebnoy taktiki vedeniya bolnyih s miomoy matki. MIzhnarodniy medichniy zhurnal 22;2:43-46.

3. Tatarchuk TF. (2016). Mioma matky: likuvannia z metoiu dovhostrokovoho kontroliu. Zhinochyi likar 1:3-7.

4. Tatarchuk TF. (2016). Organosohranyayuschee lechenie simptomnoy leyomiomyi matki u patsientok reproduktivnogo vozrasta. Reproduktivna endokrinologIya 2(28):94-99.

5. Tatarchuk TF. (2014). Novaya era v lechenii miomy matki u zhenschin razlichnyih vozrastnyh grupp. Reproduktуvna endokrinologіya 6(20):9-19.

6. Nakaz No. 676 MOZ Ukrainy vid 31.12.2004 r. «Pro zatverdzhennia klinichnykh protokoliv z akusherskoi ta hinekolohichnoi dopomohy».

7. Nakaz MOZ No. 905 vid 27.12.2006 r. «Pro zatverdzhennia klinichnykh protokoliv z akusherskoi ta hinekolohichnoi dopomohy».

8. Burlev VA. (2017). Lokalnyiy i sistemnyiy angiogenez u bolnyih s miomoy matki. Problemyi reproduktsii 13;1:26-33.

9. Davydov AI. 2016. Vozmozhnosti 3D transvaginalnoy ehografii v diagnostike dobrokachestvennyih zabolevaniy matki i pridatkov. Voprosyi ginekologii, akusherstva i perinatologii 1:47-52.

10. Kamenetskiy B. 2011. Dopplerometriya krovotoka v sosudah matki kak prognosticheskiy faktor pri lechenii besplodiya metodami vspomogatelnoy reproduktsii. Problemyi reproduktsii 4:4-17.

11. Dubuisson JB. 2011. Laparoscopic myomectomy fertility results. Ann. N Y. Acad. Sci. 943:269-275. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2001.tb03807.x

12. Zadorozhna TD. 2013. Morfolohichni metody doslidzhennia miomy matky. Morfologiia 2:43-49.