• The glutathione system status in children with nephrotic form of chronic glomerulonephritis

The glutathione system status in children with nephrotic form of chronic glomerulonephritis

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):142-146; doi 10.15574/SP.2017.85.142

Begliarov R. A.
Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan Republic

Objective. To study the blood levels of glutathione, the glutathione peroxidase (GPO) and glutathione reductase (GH) activity in children with a nephrotic form of chronic glomerulonephritis (CGN).
Material and methods. In total 104 children with a nephrotic form of glomerulonephritis were examined. The average age of children was 10.18±4.03 years. The stage of remission was defined in 46.2% of children, I grade of activity of the nephrotic syndrome in 32.7%, II grade in 14.4%, III grade in 6.7%. The control group comprised 30 children without CGN. Clinical, laboratory and instrumental methods of investigation were used. The level of reduced glutathione (GSH), the activity of GPO and GH in plasma and in red blood cells (RBC) were determined.
Results. The activity of GH and GPO in RBC was reduced on average by 48.1% (p<0.05) and 32.1% (p<0.05), respectively, compared with the control values. The GSH level was lower than the same level in the control group by 26.5% (p<0.05) in plasma and 43.9% (p<0.05) in RBC. The minimum level of the glutathione system parameters was observed in the case of CGN exacerbation.
Conclusions. In children with nephrotic form of CGN, the changes of glutathione system indicators are observed, which is manifested in a decreased levels of GSH, GPO, and GH in plasma and RBC. The slightest changes of the glutathione system status are observed in children with remission of the disease, which is probably due to some adaptation to the disease. As the activity of the pathological process increases, the processes of dysaptation develop.
Key words: chronic glomerulonephritis, nephrotic syndrome, children, reduced glutathione, glutathione peroxidase, glutathione reductase.

References

1. Asatiani V.S. (1969). Fermentnyie metodyi analiza. Moskva: Nauka: 740.

2. Babak O.Ya. (2015). Glutation v norme i pri patologii: biologicheskaya rol i vozmozhnosti klinicheskogo primeneniya. Zdorov ya UkraYini. 1: 1—3.

3. Gavrilova A.R., Hmara N.F. (1986). Opredelenie aktivnosti glutationperoksidazyi eritrotsitov pri nasyischayuschih kontsentratsiyah substratov. Laboratornoe delo. 12: 21—24.

4. Ignatova M.S. (2011). Problemyi nefrologii detskogo vozrasta na sovremennom etape razvitiya meditsinyi (Lektsiya). Nefrologiya i dializ. 13; 2: 66—75.

5. Kalinina E.V., Chernov N.N., Novichkova M.D. (2014). Rol glutationa, glutationtransferazyi i glutaredoksina v regulyatsii redoks-zavisimyih protsessov. Uspehi biologicheskoy himii. 54: 299—348.

6. Luchaninova V.N. (2012). Aktualnyie voprosyi detskoy nefrologii. Vladivostok: Meditsina DV: 196.

7. Bilan D.S., Shohina A.G., Lukyanov S.A., Belousov V.V. (2015). Osnovnyie redoks-paryi kletki. Bioorganicheskaya himiya. 41; 4: 385—402.

8. Pleshkova E.M. (2014). Okislitelnyiy stress i ego uchastie v razvitii i techenii bolezney mochevoy sistemyi u detey. Rossiyskiy vestn. perinatol. i pediatrii. 5: 9—14.

9. Agayev M.M. (2007). Nefrologiya. Baki: Ebilov, Zeynalov ve ouullari: 352.

10. Bhabak K.P., Mugesh G. (2010). Functional mimics of glutathione peroxidase: Bioinspired synthetic antioxidant. Acc. Chem. Res. 43: 1408—1419. https://doi.org/10.1021/ar100059g; PMid:20690615

11. Deponte M. (2013). Glutathione catalysis and the reaction mechanisms of glutathione-dependent enzymes. Biochim. Biophys. Acta. 1830: 3217—3266. https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2012.09.018; PMid:23036594

12. Ellman G.L. (1959). Tissue sulfhydryl groups. Arch. Biochem. Biophys. 82(l): 70—77. https://doi.org/10.1016/0003-9861(59)90090-6

13. Mugesh G. (2013). Glutathione peroxidase activity of ebselen and its analogues: Some insights into the complex chemical mechanisms underlying the antioxidant activity. Curr. Chem. Biol. 7: 47—56. https://doi.org/10.2174/2212796811307010005

14. Morgan B., Ezerina D., Amoako T. et al. (2013). Multiple glutathione disulfide removal pathways mediate cytosolic redox homeostasis. Nat. Chem. Biol. 9: 119—112. https://doi.org/10.1038/nchembio.1142; PMid:23242256