• The features of therapy of asymptomatic bacteriuria in pregnant women who had previous preterm delivery
en To content

The features of therapy of asymptomatic bacteriuria in pregnant women who had previous preterm delivery

HEALTH OF WOMAN. 2018.8(134):52–56; doi 10.15574/HW.2018.134.52
Konkov D. G., Starover A. V.
Vinnitsa national medical University M. I. Pirogov

The objective: investigation of the clinical efficacy of the phytodrug Aflazin, as an additive to antibacterial therapy in the treatment of asymptomatic bacteriuria (ABU) in pregnant women who had previous preterm labor.

Materials and methods. The study was conducted in 48 pregnant patients who had previous preterm labor and ABU. 26 pregnant women were in the main group, they were prescribed antibiotic Aflazin (14 days) in addition to antibacterial therapy (7 days). The comparison group consisted of 22 pregnant women receiving antibiotic therapy only (7 days). By age, anamnestic diseases of the urinary tract, the patient’s pregnancy were comparable. Bacteriological investigation of urine specimens were performed using sets of standard nutrient media to identify facultative anaerobic microorganisms. The main criteria’s for a comparative assessment of the clinical effectiveness of therapy were: the frequency of manifestation of pathology of the urinary tract, preterm delivery and the birth of children with low body weight, the frequency of recurrences of bacteriuria.

Results. In pregnant women with previous preterm delivery, 75% of the causative agent of asymptomatic bacteriuria was E. soli. The highest sensitivity of E. coli was to amoxicillin clavulanate, less isolated cultures were susceptible to ampicillin and ceftriaxone. With the addition of phytodrug Aflazin, a significant decrease in recurrence rate of ABU was noted after 14 weeks of treatment (p=0.01), a decrease in the incidence of pyelonephritis during pregnancy (p=0.047) and IUGR (p=0.047).

Conclusions. The treatment by the herbal drug Aflazin, in addition to antibacterial therapy, had a pronounced clinical effect for the treatment of asymptomatic bacteriuria (reduction of recurrences of asymptomatic bacteriuria during pregnancy, reduction of cases of pyelonephritis and birth of a child with low body weight). Side effects and allergic reactions to the herbal drug Aflazin were not noted.

Key words: asymptomatic bacteriuria, pregnancy, preterm delivery, pyelonephritis, antibiotic therapy, Aflazin.

REFERENCES

1. Belokrinitskaya TE, Frolova NI, Kolmakova KA, Pletneva VA. (2018). Infektsionnyie zabolevaniya pri beremennosti kak faktor riska razvitiya tyazheloy preeklampsii. Sibirskoe meditsinskoe obozrenie (2):45–51.

2. Gorpinchenko II, Gurzhenko YuN, Dzyurak VS, Scherbak AYu. (2009). Issledovanie klinicheskoy effektivnosti primeneniya selektivnyih fitomolekul «Aflazin™» v kompleksnom lechenii patsientov s hronicheskimi nespetsificheskimi infektsiyami nizhnih otdelov mochevyivodyaschih putey. Zdorove muzhchiny 3:97–102.

3. Vdovichenko YuP, Zarichanskaya KV, Gurchenko EYu, Boyko AI. (2012). Issledovanie effektivnosti fitomolekul «Aflazin™» v kompleksnom lechenii bolnyih s ostryim tsistitom. Zdorove muzhchiny 2:176–179.

4. Profilaktika peredchasnih pologIv: metod. rekomendatsiyi. (2017). Uklad.: D.G. Konkov, O.V. Bulavenko, S.R. Galich ta In. Ukr.tsentr nauk. med. Informatsіуi ta patentno-lіtsenz. roboti. K.:56.

5. Boris OM, Sumenko VV, Onischik LM ta in. (2011). Suchasniy pіdhіd do likuvannya neuskladnenih Infektsiy sechovividnoyi sistemi u vagitnih. Zdorove zhenschiny 1(57):147–151.

6. EAU Guidelines on Urological Infections. (2017). European Association of Urology: 64.

7. Glaser AP, Schaeffer AJ. (2015). Urinary Tract Infection and Bacteriuria in Pregnancy. The Urologic clinics of North America 42(4):547–60. https://doi.org/10.1016/j.ucl.2015.05.004; PMid:26475951

8. Andrews WW et al. (2006). Interconceptional antibiotics to prevent spontaneous preterm birth: a randomized clinical trial. Am. J. Obstet. Gynecol. 194;3:617–623. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2005.11.049; PMid:16522388

9. Kazemier BM, Koningstein FN, Schneeberger C, Ott A, Bossuyt PM, de Miranda E et al. (2015). Maternal and neonatal consequences of treated and untreated asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a prospective cohort study with an embedded randomised controlled trial. The Lancet Infectious diseases 15(11):1324-33. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(15)00070-5

10. Perinatal Practice Guideline. (2017). Urinary Tract Infections in Pregnancy. South Australian Maternal, Neonatal & Gynaecology Community of Practice:10.

11. Teodor Markov Garnizov. (2016). Asymptomatic bacteriuria in pregnancy from the perspective of public health and maternal health care: review and case report, Biotechnology & Biotechnological Equipment. 30(3):443–447. https://doi.org/10.1080/13102818.2015.1114429

12. Wingert A, Pillay J, Featherstone R, Vandermeer B and Hartling L. (2016). Screening for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: protocol for evidence review. Edmonton, AB; Evidence Review Synthesis Centre. – 33 p.

13. Hilkevich EG. (2011). Vozmozhnosti fitoterapii pri infektsii mochevyih putey v akusherskoy praktike. Akushertvo i ginekologiya 5:115–119.

14. Starovier AV, Konkov DH, Ocheretna OL. (2018). Optymizatsiia terapii zahrozlyvoho vykydnia u zhinok z khronichnymy zakhvoriuvanniamy sechovydilnykh shliakhiv. Hazeta «Novosty medytsynы y farmatsyy»: Reproduktolohyia. Akusherstvo. Hynekolohyia. Urolohyia. 641(tematycheskyi nomer):31–36.