en To content Full text of article

с

Paediatric Surgery.2017.3(56):71-74; doi 10.15574/PS.2017.56.71

Boyko V. Y., Pits Y. Y., Paryh O. V., Polishyk M. F.
CE «Rivne Regional Children’s Hospital», Ukraine

Efficacy of surgical treatment outcomes of the laparoscopic hernioplasty using PIRS method (Percutaneous Internal Ring Suturing) in children aged 1 to 7 years are analyzed in the article. Employment of minimally invasive technology in children present with inguinal hernias allowed in all cases to diagnose hernias of the contralateral side, to repair inguinal and umbilical hernia, to shorten the hospital stay period of patient in the unit during the postoperative period, to detect and eliminate the contents of hernial sac, to diagnose another pathology of the abdominal cavity.
Key words: inguinal hernia, child, laparoscopy, hernioplasty by PIRS technique.

References

1. Baibakov VM. (2016). Laparoskopichna korektsiia zashchemlenykh pakhvynnykh hryzh u ditei. Shpytalna khirurhiia. 2: 75–78.

2. Horbatiuk OM. (2000). Zahalni zakonomirnosti patohenezu cholovichoi neplidnosti, obumovlenoi patolohiieiu vahinalnoho vidrostka ocherevyny. Urolohiia. 2: 47–49.

3. Zaporozhchenko AH. (2012). Laparoskopichne likuvannia hostroi khirurhichnoi patolohii orhaniv cherevnoi porozhnyny u ditei. Ukraynskyi zhurnal khyrurhyy. 3; 18: 93–98.

4. Rybalchenko VF. (2013). Analiz roboty dytiachoi khirurhichnoi sluzhby Ukrainy u 2012 rotsi. Paediatric Surgery Ukraine. 3: 24–33.

5. Dronov AF, Vrublevskiy SG, Al-Mashat NA et al. (2011). Sravnitelnyiy analiz otkryityih pahovyih gryizhesecheniy i laparoskopicheskih gernioplastik v hirurgii detskogo vozrasta. Detskaya hirurgiya. 5: 19–21.

6. Nakonechnyi AI, Kuzyk AS, Nakonechnyi RA. (2016). Khirurhichna korektsiia pakhvynnykh hryzh v ditei iz zastosuvanniam mini-invazyvnoho metodu PIRS. Paediatric Surgery Ukraine. 1–2: 78–81.

7. Dvorakevych AO, Pereiaslov AA. (2015). Khirurhichne likuvannia pakhvynnykh hryzh u novonarodzhenykh ta nemovliat za metodom PIRS. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 5; 1: 47–49.

8. Ignatev RO et al. (2011). Ekstraperitonealnaya ligaturnaya gerniorafiya pri pahovyih gryizhah u detey. Detskaya hirurgiya. 1: 34–35.

9. Hall NJ, Choi W, Pierro A et al. (2012). Age-related probability of contralateral processus vaginalis patency in children with unilateral hernia. Pediatr Surg Int. 28: 1085–1088.

10. Aggarwal H, Kogan BA. (2014). Role of Laparoscopy in Children with Unguinal Area Problems. Translational Andrologyand Urology. 3(4): 418–428.

11. Patkowski D, Czernik J, Chrzan R et al. (2006). Percutaneous internal ring suturing: a simple minimally invasive technique for inguinal hernia repair in children. J Laparoendosc Adv Surg Techn. 16: 513–517.