• Evolution of hemangiom’s treatment strategy in children and the contribution of domestic scientists
en To content Full text of article

Evolution of hemangiom’s treatment strategy in children and the contribution of domestic scientists

Paediatric surgery.Ukraine.2020.1(66):64-71; doi 10.15574/PS.2020.66.64
Rybalchenko V.1, Rusak P.1,2, Shevchuk D.1,2,3, Rybalchenko I.4, Konoplitsky D.5
1Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
2Zhytomyr Regional Children’s Clinical Hospital, Stanyshivka, Ukraine
3Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
4National Children’s Specialized Hospital «OKHMATDYT», Kyiv, Ukraine
5National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine

For citation: Rybalchenko V, Rusak P, Shevchuk D, Rybalchenko I, Konoplitsky D. (2020). Evolution of hemangiom’s treatment strategy in children and the contribution of domestic scientists. Paediatric Surgery.Ukraine. 1(66):64-71; doi 10.15574/PS.2020.66.64
Article received: Nov 05, 2019. Accepted for publication: Mar 11, 2020.

The aim of the work. To analyze the evolution of the hemangioma therapeutic strategy in children and to represent the contribution of domestic scientists in solving this complex problem.
The analysis of informational messages and the results of treatment of the hamangiomas of different localizations that were treated on the basis of inpatient and outpatient departments. Results of treatment of children of different age groups and different treatment methods are compared: children from the period of newborn up to 17 years; methods of treatment – pharmacological therapy: corticosteroids, recombined interferon, cytostatics (systemically and locally) and B-blockers; local methods – compression therapy, embolization of the vascular vessels, radiotherapy, laser destruction, sclerosing therapy, electrocoagulation, cryosurgery, as well as surgical removal of hemangiomas. Meanwhile, surgical removal of extensive cavernous hemangiomas is not always possible given the size and location, the consequences of surgery (deformities and keloid scars), which allows the use of combined techniques. The priority in the treatment of vascular malformations of the skin and subcutaneous adipose tissue belongs to conservative methods (pharmacological and local). Surgical removal of tumors (hemangiomas) have a large percentage in the structure of surgical interventions. It is advisable to use combined techniques for large cavernous hemangiomas and in critical locations.
No conflict of interest was declared by the authors.
Key words: hemangioma, children, treatment.

REFERENCES

1. Benzar IM. (2018). Diahnostyka i taktyka khirurhichnoho likuvannia sudynnykh anomalii u ditei. Avtoref. dys. … d.med.n. spets. 14.01.09 Dytiacha khirurhiia. NMU im. O. O. Bohomoltsia. Kyiv: 32.

2. Benzar IM, Levytskyi AF, Blikhar VIe. (2017). Sudynni anomalii u ditei. Ternopil: TDMU: 360.

3. Bodnar BM, Bodnar HB, Boretskyi BL, Vatamanesku LI, Unhurian AM, Irynchyn HV. (2010). Rozpovsiudzhennia, diahnostyka ta likuvannia hemanhiom lytsevoho viddilu holovy u ditei Chernivetskoi oblasti. Khirurhiia dytiachoho viku. 1 (26): 58–62.

4. Bodnar BM, Bodnar OB, Rybalchenko SV et al. (2019). Treatment of cavernous genmangiomas in children using two-phase thermal destruction. Paediatric Surgery.Ukraine.1 (62): 6–10. https://doi.org/10.15574/PS.2019.62.6

5. Vivarchuk VP. Pashchenko YuV. (2015). Sovremennyye vozmozhnosti v khirurgicheskom lechenii obshirnykh gemangiom u detey. Meditsina neotlozhnykh sostoyaniy. 4: 22–27.

6. Gyzha LY, Kulyk OM, Kolivoshka YV. (2014). Propranolol application in two months old infant with a large cavernous cheek hemangioma. Paediatric Surgery in Ukraine 3–4 (44–45): 103–107.

7. Golovatyuk LE. (1970). Svobodnaya kozhnaya plastika pri lechenii gemangiom u detey do goda. Avtoref. dis. … k.med.n. spets. №14777 Khirurgiya. Odessa: 15.

8. Gorbatyuk O. (2019). Hemangiomas in infants: modern therapeutic tactic. Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine. 9;2 (32): 67–70. https://doi.org/10.24061/2413-4260.IX.2.32.2019.10

9. Danylov OA, Biliaiev AV, Rybalchenko VF, Horbatiuk OM, Rusak PS. (Redaktory). (2019). Zbirnyk naukovykh prats za materialamy naukovo-praktychnoi konferentsii Innovatsiini tekhnolohii v khirurhii ta anesteziolohii i intensyvnii terapii dytiachoho viku, 18–19 zhovtnia 2019. Kyiv: 198.

10. Dementieva NA, Dihtiar VA. (2014). Hemanhiomy u ditei: propozytsii shchodo medychnoi stratehii. Khirurhiia dytiachoho viku. 1–2: 85–93.

11. Dementieva NA, Mamchur VI, Dikhtiar VA. (2013). Pro pryrodnu ta indukovanu propranolom involiutsiiu dytiachykh hemanhiom. Khirurhiia dytiachoho viku. 4 (41):16–23.

12. Dubrovin OH, Prytula VP, Benzar IM, Kolomoiets IV. (2016). Multiple Venous Malformations as a Cause of Gastrointestinal Bleeding in Children: a Clinical Case and Review of Literature. Pediatric Surgery in Ukrainian. 1–2 (50–51): 121–127.

13. Konoplitskiy VS. (2003). Lecheniye gemangiom u detey i optimizatsiya profilaktiki ikh retsidivov (Kliniko-eksperimentalnoye issledovaniye): dis. … kand. med. nauk: 14.00.35; VNMU im. N. I. Pirogova. Vinnitsa: 140.

14. Kryvchenia DIu, Benzar IM. (2012). Miniinvazyvnyi sposib likuvannia limfatychnykh malformatsii u ditei. Khirurhiia dytiachoho viku. 4: 14–18.

15. Kuzyk А, Mohylyak O, Romanyshyn B, Lukavetskyy I et al. (2017). Using of propranolol in conservative treatment of haemangiomas in infants. Paediatric Surgery. Ukraine. 4 (57): 35–40. https://doi.org/10.15574/PS.2017.57.35

16. Levytskyy AF, Benzar IM. (2017). Combined lymphatic malformations in children: a modern look at the problem. Paediatric Surgery. Ukraine. 4 (57): 14–19. https://doi.org/10.15574/PS.2017.57.14

17. Patent na korysnu model No.134815 (51) MPK (2006) A61B 18/00, A61B 18/02 (2006.01) opublikovano 10.06.2019, biul. N 11. Prystrii dlia termodestruktsii tkanyn pukhlynnoho utvorennia pislia kriovplyvu. Vlasnyky Bodnar BM, Rusak PS.

18. Patent na korysnu model No.135143 MPK: A61B 18/02 (2006.01) opublikovano 25.06.2019, biul. N 12/2019. Kriodestruktor medychnoho pryznachennia. Vlasnyky Bodnar BM, Bodnar HB, Bodnar OV, Rusak PS.

19. Pashchenko YuV, Pyontkovskaia OV, Vyvarchuk VP. (2013). Partsyalnoe yssechenye hemanhyom krytycheskykh lokalyzatsyi u detei. Khirurhiia dytiachoho viku. 1 (38): 32–36.

20. Rybalchenko VF, Rybalchenko IG, Demidenko YuG. (2017). Evolution of surgical and therapeutic approaches in cases of extensive hemangioma in children. Ukrainian Journal of Surgery. 4 (35): 71–74. https://doi.org/10.22141/1997-2938.4.35.2017.118896

21. Rybalchenko IG, Rybalchenko YuG, Demidenko VF. (2017). Treatment of intradermal and superficial hemangiomas in children Zdorov’e rebenka. 12;8: 39–42. https://doi.org/10.22141/2224-0551.12.8.2017.119252

22. Rusak PS, Zinkevych OV, Voloshyn YuL. (2019). Likuvannia hemanhiom u ditei propranololom. Innovatsiini tekhnolohii v khirurhii ta anesteziolohii i intensyvnii terapii dytiachoho viku. Zbirnyk naukovykh prats za materialamy naukovo-praktychnoi konferentsii 18–19 zhovtnia 2019 roku. Kyiv: 123–125.

23. Soloviev AYe, Paholchuk AP, Morgun VV. (2015). Hemangiomas of the mediastinum and lungs in children. Pediatric Surgery in Ukraine. 1–2 (46–47): 112–115.

24. Tetrueva NA, Povorozniuk VS, Topolova KV. (2013). Taktyka lechenyia hemanhyom cheliustno-lytsevoi oblasty u detei. Prymenenye propranolola v kachestve pervoi lynyy terapyy hemanhyom slozhnыkh lokalyzatsyi. Khirurhiia dytiachoho viku. 4 (41): 24–31.

25. Tolstanov OK, Rusak PS, Danilov OA, Lankin YuM et al. (2018). Electric welding of living soft tissues in paediatric surgery: experience and development prospects Paediatric Surgery. Ukraine.1 (58): 28–36. https://doi.org/10.15574/PS.2018.58.28

26. Fomin AA. (1997). Sovremennyye podkhody k lecheniyu obshirnykh i glubokikh gemangiom slozhnoy anatomicheskoy lokalizatsii. Avtoref. dis. … d.med.n.: 14.00.35 Detskaya khirurgiya; Ros. GMU. Vinnits. GMI im. N. I. Pirogova. Moskva: 38.

27. Fomin AA, Konoplitsky DV, Kalinchyk ОО. (2017). Justifiability of expectation of involution in hemangioma program treatment in children. Paediatric Surgery. Ukraine. 3 (56): 114–119. https://doi.org/10.15574/PS.2017.56.114

28. Kharkov LV. Maydannik VG. Yakovenko LN. Kiseleva NV. (2013). Pediatram o vrozhdennykh gemangiomakh i limfangiomakh chelyustno-litsevoy oblasti u detey. Mezhdunarodnyy zhurnal pediatrii. akusherstva i ginekologii. 1: 40–48.

29. Enjolras O, Wassef M, Chapot R. (2007). Color atlas of vascular tumors and vascular malformations. Cambridge University Press:6. https://doi.org/10.1017/CBO9780511722073

30. Konoplitskyi DV, Fomin OO, Dmytriiev KD. (2019). Minimally invasive treatment of hemangiomas at children by injection of triamcenjlone and betametason. East European Scientific Journal. 12 (52):7–16.

31. Leaute-Labreze C. (2008). Propranolol for severe hemangiomas in infancy. N Eng O Med. 358 (24):2649–51. https://doi.org/10.1056/NEJMc0708819; PMid:18550886

32. Mulliken JB. (2000). Vascular anomalies. Curr Probl Surg. 37S:19–84. https://doi.org/10.1016/S0011-3840(00)80013-1

33. Shevchuk DV. (2016). A Rare Case of Urethral Caruncle Complicated with Neuromuscular Bladder Dysfunction in a 9-Year-Old Girl. Pediatric Surgery in Ukraine. 1–2 (50–51): 97–100.