• Euthanasia: quiet/painless death or legitimate killing? Palliative care vs euthanasia

Euthanasia: quiet/painless death or legitimate killing? Palliative care vs euthanasia

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):95-107; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.95

Gubskyi Yu. I.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

Modern medical, legal, clinical and bioethical aspects of the concept and practice of euthanasia as an artificial end of person’s life suffering from severe incurable disease are considered and analyzed in the article. The historical roots of the term, its etymology and modern interpretation of the concept of “euthanasia” are presented, as well as its varieties. Considering the legitimization of euthanasia in some countries, the author pays special attention to the legal qualification of euthanasia in the modern world and in Ukraine. The main international and national legal acts against euthanasia are described and analyzed. The author focuses that palliative and hospice care of terminally ill patients during their terminal period of life is modern civilized alternative to euthanasia. The social and legal aspects of euthanasia in the context of general and medical law in the world and in Ukraine are considered.
Key words: euthanasia, medical and legal, clinical and bioethical aspects, palliative and hospice care.

References

1. Bobrov O.E. (2013). Est li mesto evtanazii v palliativnoy i hospisnoy meditsine? Razmyishleniya pravoslavnogo neofita. Aktualni pytannia nadannia paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy v Ukraini. Medykoiurydychni ta farmatsevtychni aspekty. Materialy II Vseukr. nauk.-prakt. konf., 20-21 lystopada 2013 r., m. Kyiv. Za red. Yu.V. Voronenko, Yu.I. Hubskyi. Kyiv: Talkom: 101–114.

2. Buhtiarova T.A., Gubskiy Yu.I. (2016). “Lekarstva-sirotyi» na osnove novyih molekulyarnyih substantsiy, odobrennyie FDA v 2011–2015 godah (analiticheskiy obzor). Farmakologiya ta likarska toksikologiya. 4–5: 3–19.

3. Bekon F. (1971). O dostoinstve i priumnozhenii nauk. 1623. Sochineniya v 2-h t. T. I. Moskva: Myisl (Filosofskoe nasledie): 87–546. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000452/st004.shtml.

4. Voronenko Yu.V., Hubskyi Yu.I., Tsarenko A.V. (2014). Stvorennia systemy paliatyvnoi i khospisnoi dopomohy v umovakh reformuvannia okhorony zdorov’ia v Ukraini: medychni ta sotsialni aspekty. Nauka i praktyka. 1: 63–75.

5. Gerlant U. (2013). Evtanaziya – prestuplenie natsional-sotsialistov. Vestnik Assotsiatsii psihiatrov Ukrainyi. 02. http://www.mif-ua.com/archive/issue-34164/.

6. Hrevtsova R.Yu. (2016). Dopovid na Naukovo-praktychnii konferentsii «Pravovi ta orhanizatsiini zasady paliatyvnoi dopomohy v Ukraini”. Natsionalna Akademiia Derzhavnoho Upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy Kyiv. 11.11.2016 r.

7. Hryshchuk V.K. (2010). Kryminalno-pravova kvalifikatsiia eutanazii. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. 1(17): 127–130.

8. Gubskiy Yu.I. (2015). Smert kletki: svobodnyie radikalyi, nekroz, apoptoz. Monografiya. Vinnitsa: Nova Kniga: 360.

9. Hubskyi Yu.I. (2015). Instytutsionalni pytannia stanu ta perspektyv nadannia paliatyvnoi medychnoi dopomohy v Ukraini: sotsialni, medyko-pravovi ta kliniko-farmatsevtychni aspekty. Mizhnarodnyi zhurnal «Reabilitatsiia ta paliatyvna medytsyna». 1(1): 20–26.

10. Hubskyi Yu.I. (2012). Paliatyvna ta khospisna medytsyna v Ukraini: stan ta problemy. Aktualni pytannia nadannia paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy v Ukraini. Materialy Pershoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Za red. Yu.V. Voronenko, Yu.I. Hubskyi. Kyiv: Universytet «Ukraina»: 9–15.

11. Hubskyi Yu.I., Hoida N.H., Tsarenko A.V. (2015). Rozvytok paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy v Ukraini: orhanizatsiini, yurydychni ta medychni aspekty. Mizhnarodnyi zhurnal «Reabilitatsiia ta paliatyvna medytsyna». 1(1): 68–74.

12. Hubskyi Yu.I., Tolstykh O.I., Paramonova H.I. (2016). Farmakolohichnyi kontrol bolovoho syndromu, yak skladova paliatyvnoi medychnoi dopomohy. Mizhnarodnyi zhurnal «Reabilitatsiia ta paliatyvna medytsyna». 2(4): 55–60.

13. Hubskyi Yu.I., Khobzei M.K. (2011). Farmakoterapiia v paliatyvnii ta khospisnii medytsyni. Klinichni, farmatsevtychni ta medyko-pravovi aspekty. Monohrafiia. Kyiv: Zdorov’ia: 352.

14. Zilber A.P. (2008). Eytanaziya i samoubiystvo s pomoschyu vracha. Etyudyi meditsinskogo prava i etiki. Moskva: MEDpress-inform: 848.

15. Voronenko Yu.V., Moiseienko R.O., Kniazevych V.M., Martyniuk V.Yu. (2015). Pytannia rozvytku paliatyvnoi dopomohy ditiam v Ukraini. Mizhnarodnyi zhurnal «Reabilitatsiia ta paliatyvna medytsyna». 1(1): 27–33.

16. Ekzarhov V., Bezpalchiy A., Goncharenko A., Ekzarhova V. (2014). Pomnit ob uhodyaschih. Materialyi po palliativnoy i hospisnoy pomoschi. Harkov: NTMT: 378.

17. Primenenie sedativnoy terapii v palliativnoy pomoschi. EMPENDIUM. http://empendium.com/ru/chapter/ B33.II.22.3.

18. Salnikov V.P., Kuznetsov E.V., Starovoytova O.E. (2002). Pravovaya tanatologiya. Nauchnoe izdanie. Sankt-Peterburg: Fond «Universitet»: 136–144.

19. Stefanchuk R.O. (2010). Do pytannia shchodo lehalizatsii eutanazii v Ukraini. Suchasne ukrainske medychne pravo. Monohrafiia. Za zah. red. S.H. Stetsenka. Kyiv: Atika: 256–276.

20. Stetsenko S.I. (2013). Pravova tanatolohiia, yak skladova bioiurysprudentsii: do postanovky pytannia. Aktualni pytannia nadannia paliatyvnoi ta khospisnoi dopomohy v Ukraini. Medyko-iurydychni ta farmatsevtychni aspekty. Materialy II Vseukr. nauk.-prakt. konf., 20-21 lystop. 2013 r., m. Kyiv. Za red. Yu.V. Voronenka, Yu.I. Hubskoho. Kyiv: Talkom: 37–42.

21. Stetsenko S.H., Halai V.O. (2010). Medychne pravo Ukrainy (realizatsiia ta zakhyst prav patsiientiv). Monohrafiia. Kyiv: Atika: 168.

22. Chernikov E.E., Zaretskiy M.M., Chernikova N.M. (2007). Pravo vracha na evtanaziyu: problemyi, suzhdeniya, poisk alternativyi. Novosti meditsinyi i farmatsii. 21–22: 230–231.http://www.mif-ua.com/archive/ article/4173

23. Marilyn J. Field, Christine K. Cassel (Ed). (1997). Approaching Death: Improving Care at the End of Life. Committee on Care at the End of Life, Institute of Medicine: 1–456. http://www.nap.edu/catalog/5801.html

24. Bacon Fr. The Major Works by Francis Bacon. Edited by Brian Vickers: 630. https://en.wikipedia. org/wiki/ Euthanasia

25. Death Rate (deaths/1,000 population) 2015 Country Ranks, By Rank. SOURCE: CIA World Factbook 2015. http://www.photius.com/rankings/2015/population/ death_rate_2015_0.html

26. Do Euthanasia and Physician-Assisted Suicide Ensure a Good Death? http://euthanasia.procon.org/view.answers.php?questionID=000190/

27. Dowbiggin I. (2005). A Concise History of Euthanasia: Life, Death, God, and Medicine. https://books.google.com.ua/books/about/A_Concise_History_of_Euthanasia.

28. End of Life Choices. Available online at <www.endoflife choices.org> (accessed August 25, 2003).

29. Euthanasia. https://en.-wikipedia. org/ wiki/Euthanasia

30. Euthanasia. Oxford Dictionaries. Oxford University Press. April 2010. Retrieved 26 April 2011. https://www.oxforddictionaries/ en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia

31. Hendin Herbert. (2002). The Dutch Experience.”Issues in Law &Medicine (Spring). https://www.google. com.ua/#q=Hendin,+Herbert.+ 2002.

32. https://uk.wikipedia.org/wiki/ Паліативна та хоспісна медицина

33. https://uk.wikipedia.org/wiki/евтаназія

34. Manning M. (2008). The Leading Source for Pros & Cons of Controversial Issues. Euthanasia Home Page > 06.04.2008. http://euthanasia procon.org/view.source.php?sourceID=000497

35. Marilyn J. Field, Christine K. Cassel (Ed). (1997). Physician-assisted suicide. Approaching Death: Improving Care at the End of Life. Committee on Care at the End of Life, Institute of Medicine: 1–456. http://www.nap.edu/catalog/5801.html

36. Manning M. (1998). The+Dutch+Experience.22Issues+in+Law+26Medicine+(Spring). Euthanasia and Physician-assisted Suicide: Killing Or Caring? Paulist Press; 120. https://books.google.com.ua/books/ about/Euthanasia_and_Physician_assisted_Suicid.html?id=t1THVkQPbfsC&redir_esc=y