• European Framework for Action on Integrated Health Service Delivery: Content, Goals and Directions

European Framework for Action on Integrated Health Service Delivery: Content, Goals and Directions

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):24-28; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.24

Rynhach N. O., Vlasyk L. Y.
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Higher State Educational Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi

The article covers the essence of the European framework for Action on Integrated Health Services Delivery, lists the main areas for reforming the health care system in order to increase their focus on results and apply the principle of system thinking.
Key words: integrated service delivery, health care, noncontagious diseases.

References

1. Evropeyskaya strategiya i plan deystviy v podderzhku zdorovogo stareniya v Evrope, 2012–2020 gg. (2012). Kopengagen: Evropeyskoe regionalnoe byuro VOZ. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/175546/RC62wd10Rev1-Rus.pdf?ua=1

2. Mnogosektoralnyie deystviya po obespecheniyu zdorovogo stareniya na osnove podhoda, ohvatyivayuschego ves zhiznennyiy tsikl: proekt globalnoy strategii i plana deystviy po stareniyu i zdorovyu. (2016). Zheneva: VOZ. http://apps.who.

3. Ukreplenie sistem zdravoohraneniya, orientirovannyih na nuzhdyi lyudey, v Evropeyskom regione VOZ: ramochnaya osnova dlya deystviy po organizatsii integrirovannogo predostavleniya uslug zdravoohraneniya». Evropeyskiy regionalnyiy komitet, Shestdesyat shestaya sessiya. Kopengagen, Daniya, 12–15 sentyabrya 2016 g. (dokument EUR/RC66/15): 56.

4. Engaging patients, carers and communities for the provision of coordinated/integrated health services: strategies and tools (2015). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/290443/Engaging-patientscarers-communities-provision-coordinated-integrated-health-services.pdf

5. Nolte E, Pitchforth E. (2014). What is the evidence on the economic impacts of integrated care? http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/251434/What-is-the-evidence-on-the-economic-impactsof-integrated-care.pdf

6. Preparation for the third High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases, to be held in 2018. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/340786/A70_27-en-cover.pdf?ua=1

7. int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_17-ru.pdf). pdf_file/0020/318332/Health-Services-Delivery-A-concept-note-301015-ru.pdf?ua=1

8. Tello J, Barbazza E. Предоставление услуг здравоохранения: изложение концепции. http://www.euro.who.int/__data/assets/

9. Transforming health services delivery towards people-centred health systems (2014). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/260710/Transforming-health-services-delivery-towards-people-centredhealth-systems.pdf