• Electric welding of living soft tissues in paediatric surgery: experience and development prospects
To content Full text of article

Electric welding of living soft tissues in paediatric surgery: experience and development prospects

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.1(58):28-36; doi 10.15574/PS.2018.58.28

Tolstanov O. K., Rusak P. S., Danilov O. A., Lankin Yu. M., Zaremba V.R., Rybalchenko V.F., Mariinsky G. S., Vishpinsky I. M., Shevchuk D. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
E. O. Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
CI «Zhytomyr Oblast Children’s Clinical Hospital» of Zhytomyr Oblast Council, Zhytomyr, Ukraine

Objective: to conduct an analysis of the results of biowelding method application in paediatric surgery, to study the physical parameters of current in electric welding. Outline new trends for the development of this method.
Material and methods: The electric welding of living soft tissues (EWLST) has been used in the CI «Zhytomyr Oblast Children’s Clinical Hospital» of Zhytomyr Oblast Council since 2006. The specialists of the clinic have passed practical and theoretical training at the B.O. Paton Electric Welding Instituteof NAS of Ukraine and the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine under the aegis of the international association «Welding». During the cooperation, the electric welding complexes EK300 M1 and Patonmed EKVZ-300 M1 were used. In addition to the standard set of electrosurgical tools, several special, including laparoscopic, welding keying devices have been developed.
Results. During 11 years 1,285 surgeries were performed in the surgical departments of the clinic by using EWLST. The structure of the surgical interventions is as follows: 617 (48.0%) operations on the skin and subcutaneous tissue, 301 (23.5%) interventions on the open abdominal cavity, 88 (6.8%) – open thoracic cavity, 225 (17.5 %) laparoscopic and thoracoscopic interventions, and 54 (4.2%) operations in newborns.
Conclusions. The obtained results of research and practical use allow advocating a large-scale implementation of the biowelding in paediatric surgery. Special mention should be made of the operations in children with haemophilia and other blood clotting disorders, as well as in cases when blood transfusions are limited to religious beliefs and faith; future-oriented is its use in paediatric oncosurgery. The biowelding allows operating on parenchymatous organs, performing organ-conserving surgery. In haemangiomas of critical localizations treatment in children it has good cosmetic results, allows avoiding hormone therapy and long-term dangerous treatment with B-blockers; and in many cases, it is an efficient treatment option to laser therapy as well as more accessible. In treatment of spontaneous pneumothorax, the method of thoracoscopic electric welding of pulmonary bullas and pleurobrasia can be a method of choice. It is reasonable to provide the extension study of the soft tissues biowelding characteristics in children of different age groups.
Key words: electric welding of living soft tissues, paediatric surgery, modern stage, prospect.

References

1. Bondar GV et al. (2011). Morfologicheskie izmeneniya tkaney pri nalozhenii svarnogo shva na tolstoy kishke. KlInIchna hIrurgIya. 1: 13–16.

2. Bondar GV et al. (2012). Vozmozhnosti elektrotermicheskoy rezektsii pecheni. MaterIali VII mIzhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsIyi «Svarka i termicheskaya obrabotka zhivyih tkaney. Teoriya. Praktika. Perspektivyi». Kiyiv.

3. Bulavin LA et al. (2015). Ispolzovanie modeley biologicheskih tkaney dlya optimizatsii ih soedineniy pri elektrosvarke. Tehnologii zhivyih sistem. 12, 2: 20–25.

4. Danylov OA, Tolstanov OK, Rybalchenko VF, Zaremba VR, Stakhov VV, Shevchuk DV. (2009). Teoretychne obhruntuvannia ta praktychne zastosuvannia metodu biozvariuvannia zhyvykh miakykh tkanyn dlia zupynky krovotechi pry rozryvi selezinky. Khirurhiia dytiachoho viku. 4(25): 31–35.

5. Zaremba VR, Rusak PS, Rybalchenko VF, Belei RP, Shevchuk DV. (2011). Elektrozvariuvannia zhyvykh miakykh tkanyn v urhentnii khirurhii dytiachoho viku. Materialy naukovoho sympoziumu «Krytychni stany: diahnostyka, nadannia ekstrenoi dopomohy, profilaktyka». 19–20.05. Kyiv: 53–58.

6. Zaremba VR. (2016). Metod elektrozvariuvannia zhyvykh miakykh tkanyn u dytiachii khirurhii. Khirurhiia dytiachoho viku. 3–4: 25–33.

7. Makarov AV et al. (2014). Vysokochastotne zvariuvannia u torakalnii khirurhii. MaterIali VII mIzhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsIyi «Svarka i termicheskaya obrabotka zhivyih tkaney. Teoriya. Praktika. Perspektivyi». Kiyiv.

8. Nichitaylo ME et al. (2012). Metod elektrosvarki zhivyih myagkih tkaney v laporoskopicheskoy hirurgii parenhimatoznyih i trubchatih organov bryushnoy polosti. MaterIali VII mIzhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsIyi «Svarka i termicheskaya obrabotka zhivyih tkaney. Teoriya. Praktika. Perspektivyi». Kiyiv.

9. Paton BE, Ivanova ON (red.). (2009). Tkanesohranyayuschaya vyisokochastotnaya elektrosvarochnaya hirugiya. Atlas. Kiev: IES.

10. Podpriatov SIe. (2010). Biofizychni efekty zastosuvannia elektrozvariuvannia miakykh zhyvykh tkanyn ta perspektyvy yikh vykorystannia u khirurhichnii praktytsi. Klinichna khirurhiia. 2: 55.

11. Rybalchenko VF, Zaremba VR, Rusak PS, Shevchuk DV. (2013). Elektrozvariuvalna khirurhiia parenkhimatoznykh orhaniv u pediatrii. Svarka y termycheskaia obrabotka zhyvikh tkanei. Teoryia. Praktyka. Perspektyvi. Materyali Vosmoi mezhdunarodnoi nauch.-prakt. konf. Pod red. Marynskoho HS. Kyev: YЭS ymeny EO Patona NAN Ukraynы: 35–37.

12. Rusak PS, Zaremba VR, Tolstanov AK, Ryibalchenko VF, Lankin YuM, Vyishpinskiy IM, Beley RP, Stahov VV, Shevchuk DV. (2013). Elektrosvarka zhivih myagkih tkaney v detskoy hirurgii. Mezhdunarodnyiy nauchno-praktichnyiy zhurnal «Hirurgiya. Vostochnaya Evropa» (materialyi VI nauchno-prakticheskoy konferentsii po detskoy hirurgii s mezhdunarodnyim uchastiem «Aktualnyie voprosyi detskoy hirurgii». 23–24 maya 2013 g.: 294–297.

13. Rusak PS, Zaremba VR, Shevchuk DV. (2009). Kombinatsiia laparoskopii ta metodu elektrozvariuvannia zhyvykh miakykh tkanyn yak sposib likuvannia vnutrishnocherevnykh krovotech u ditei. Pratsi KhKhI Zizdu khirurhiv Ukrainy. Lviv. II: 121–122.

14. Rusak PS, Rybalchenko VF, Zaremba VR, Shevchuk DV. (2014). Vykorystannia elektrozvariuvannia zhyvykh miakykh tkanyn pry zakrytomu poshkodzhenni nyrok u ditei. Urhentna pediatrychna khirurhiia ta urolohiia. Materialy konferentsii. Za red. Rybalchenko VF ta in. Mykolaiv: 151–153.

15. Rusak PS, Tolstanov OK, Zaremba VR, Shevchuk DV. (2009). Zastosuvannia metodu elektrozvariuvannia zhyvykh miakykh tkanyn pry vnutrishnocherevnii krovotechi. Khirurhiia dytiachoho viku. VI, 2 (23): 60–63.

16. Ryibalchenko VF, Zaremba VR, Rusak PS, Shevchuk DV. (2014). Elektrosvarochnaya hirurgiya parenhimatoznyih organov v pediatrii. Materialyi XVII Kongressa pediatrov Rossii «Aktualnyie problemyi pediatrii. 14–16.02.2014. Moskva: 570.

17. Fomin PD (2010). Tehnologiya elektrosvarki v abdominalnoy hirurgii. KlInIchna hIrurgIya. 2: 57.

18. Bergdahl B, Vallfors B. (1991). Studies on coagulation and the development of an automatic computerized bipolar coagulator. J Neurosurg. 75:148–151. https://doi.org/10.3171/jns.1991.75.1.0148; PMid:2045902