• Effectiveness of the Magnefar B6 application in obstetrical practise
en To content

Effectiveness of the Magnefar B6 application in obstetrical practise

HEALTH OF WOMAN. 2018.8(134):58–64; doi 10.15574/HW.2018.134.58

Dyndar O. A.
Bogomolets National Medical University, Kiev

The objective:: to conduct a comparative assessment of the Magnefar B6 application effectiveness and safety in pregnant women with other magnesium salts drugs in the aspect of obstetric and perinatal complications frequency reduction.

Materials and methods. А comprehensive examination of 60 pregnant women was carried out. 30 pregnant women took medication Magnefar B6 in a daily dose of 1500 mg of magnesium asparaginate and 15 mg of pyridoxine hydrochloride (main group) and 30 who took medications of other magnesium salts group (comparison group). Symptoms of magnesium deficiency were determined by questionnaire. The analysis of the clinical course of the first half of the pregnancy with the determination the frequency and structure of complications, blood pressure levels, indicators of ultrasound, general and biochemical blood tests, urinalysis, lipid status and carbohydrate metabolism, hemostasis, immune system, depending on the drug that was used to restore the balance of magnesium was conducted.

Results. Conducted survey revealed the state of magnesium deficiency in all pregnant women at the present stage. The main complications of the first half of pregnancy were: threatening miscarriage; abortion in progress; missed pregnancy; early gestosis; anemia; respiratory viral infection; exacerbation of extragenital pathology; hypertension. During the analysis of carbohydrate and lipid metabolism as well as hemostatic system, T– and B-cell component of immunity in pregnant women with hypomagnesemia insulin resistance condition, increased atherogenic potential, the initial manifestation of hypercoagulation condition, an imbalance of immune cells at the system level were detected.

Conclusion. Correction of chronic magnesium deficiency using medication Magnefar B6 provided a reduction in the frequency and severity of complications of pregnancy, leaded to the normalization of blood pressure, carbohydrate and lipid metabolism, hemostasis system, T– and B-cell immunity.

Key words: magnesium deficiency, pregnancy complication, Мagnefar B6.

REFERENCES

1. Benyuk VA, Makarenko MV, Dyindar EA, Usevich IA, Govseev DA, Goncharenko VN, Gichka NM, Kovalyuk TV, Kolesnik VL. (2016). Algoritmyi v akusherstve i ginekologii. Spravochnik vracha. K, TOV «Doktor-Media»:510.

2. Goyda NG, Vdovichenko YuP, Moiseenko RA. (2017). Rol zakonodatelnogo organa Ukrainyi otnositelno monitoringa gosudarstvennyih programm v oblasti zdravoohraneniya. Zdorove zhenschiny 2(118):33–35.

3. Gromova OA, Torshin IYu, Pronin AV i dr. (2014). Meta-analiz effektivnosti i bezopasnosti primeneniya organicheskih soley magniya v akusherskoy praktike. Akusherstvo i ginekologiya 10:33–40.

4. Dyndar OA, Beniuk VO, Nykoniuk TR. (2016). Prohnozuvannia perynatalnykh uskladnen u zhinok iz ozhyrinniam i metabolichnym syndromom. Zdorove zhenshchynы 4(110):163–167.

5. Zhabchenko IA, Pysarieva SP, Shamaieva OV. (2013). Rezultaty naukovykh doslidzhen naibilsh istotnykh faktoriv uskladnenoho perebihu periodu hestatsii u zhinok Ukrainy. Zdorovуa suspilstva 1:43–48.

6. Ingerleyb MB. (2014). Polnyiy spravochnik analizov i issledovaniy v meditsine. M, Omega-L:500.

7. Kochetov AG, Lyang OV, Masenko VP i dr. (2012). Metodyi statisticheskoy obrabotki meditsinskih dannyih. M, RKNPK:42.

8. Marshall VDzh. (20110. Klinicheskaya biohimiya, 6-e izdanie, pererab. i dop. Per. s angl. M. SPb, «Izdatelstvo BINOM»-«Dialekt»:408.

9. Moroz HZ. (2015). Mahnii v suchasnii medytsyni: vid teorii do klinichnoi praktyky. Therapia. Ukr. med. visnyk 1:7–12.

10. Profilaktika nevyinashivaniya i prezhdevremennyih rodov v sovremennom mire. (2015). Rezolyutsiya Ekspertnogo soveta v ramkah 16-go Vsemirnogo kongressa po voprosam reproduktsii cheloveka (Berlin, 18–21 marta 2015 goda). Informatsionnoe pismo. M, Redaktsiya zhurnala Status Praesens:4.

11. Radzinskiy VE i dr. (2015). Nerazvivayuschayasya beremennost. Metodicheskie rekomendatsii MARS (Mezhdistsiplinarnoy assotsiatsii spetsialistov reproduktivnoy meditsinyi). M, Redaktsiya zhurnala Status Praesens:48.

12. Bourre JM. (2016, Sep-Oct). Effects of nutrients (in food) on the structure and function of the nervous system: update on dietary requirements for brain. Part 1: micronutrients. J Nutr Health Aging. 10(5):377-85.

13. Bruno V. (2015). Antidegenerativ effects of Mg2+-valproate in cultured cerebellar neurons. Funct. Neirol. 10(3):121-130.

14. Gonzalez W, Altieri PI, Alvarado S et al. (2013). Magnesium: the forgotten electrolyte. Bol. Asoc. Med. PR. 105;3:17-20. PMid:24282915

15. Takaya J, Higashino H, Kobayashi Y. (2014, Jun). Intracellular magnesium and insulin resistance. Magnes Res. 17(2):126-36.