• Development of palliative and hospice care in Ukraine: institutional, legal and medical aspects 
To content

Development of palliative and hospice care in Ukraine: institutional, legal and medical aspects 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1): 68-74 
 

Development of palliative and hospice care in Ukraine: institutional, legal and medical aspects 
 

Hubs’kyy Yu. I., Hoyda N. H., Tsarenko A. V.

 

 

REFERENCES

1. Царенко АВ, Губський ЮІ, Шекера ОГ, Толстих ОІ. 2013. Актуальні проблеми післядипломної підготовки медичних працівників з питань надання паліативної та хоспісної допомоги населенню. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти. Матер ІІ Всеукр наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Талком: 49–62.

2. ВОЗ. Паллиативная помощь. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 32.

3. ВОЗ. Совершенствование паллиативной помощи пожилым людям. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 40.

4. Вороненко ЮВ, Губський ЮІ, Царенко АВ. 2014. Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти. Наука і практика. Міжвідомчий медичний журнал. 1(2): 63–75.

5. Вороненко ЮВ. 2013. Паліативна допомога як інтегральна складова розвитку та реформування системи охорони здоров’я в Україні. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти. Матер ІІ Всеукр наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Талком: 49-62.

6. Гойда НГ. 2012. Роль сімейного лікаря в наданні паліативної допомоги. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матер І Всеукр наук-практ конф. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. К, Університет «Україна»: 177–179.

7. Губський ЮІ, Царенко АВ. 2010. Розвиток служби паліативної та хоспісної допомоги в Україні як умова покращання доступності та якості медичної допомоги паліативним пацієнтам. Мед перспективи. XV;1: 26–28.

8. Губський ЮІ, Хобзей МК. 2011. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти. Монографія. К, Здоров’я: 352.

9. Державний комітет статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua

10. ЄАПД. Біла книга стандартів з паліативної допомоги. Рекомендації Європейської Асоціації паліативної допомоги, 2011. http://ligalife.com.ua/2011/paliativna/standart/ 4parent-kontekst-ta-metodologiya/.

11. ЄАПД. Празька хартія «Отримання паліативної допомоги – право людини». ЄАПД, 2013. http://eapcspeaksrussian.eu.aspx.

12. Князевич ВМ, Царенко АВ, Брацюнь ОП. 2014. Досвід функціонування системи паліативної та хоспісної допомоги у Баварії. Матер наук-практ конф. «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи». Черкаси, 3–4 квіт. 2014 р. Черкаси. 2014: 9–18.

13. МОЗ України. Результати діяльності галузі за 2013 р. К: 172.

14. Гойда НГ, Губський ЮІ, Царенко АВ та ін. 2014. Оптимізація роботи середніх медичних працівників закладів паліативної і хоспісної допомоги у складі мультидисциплінарної команди. Матер наук-практ конф «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи». Черкаси, 3–4 квіт. 2014 р. Черкаси: 47–52.

15. Рекомендации (Rec (2003) 24) Комитета Министров Совета Европы к государствам-членам по организации паллиативного ухода. Совет Европы. 2004: 89.

16. Князевич ВМ, Царенко АВ, Яковенко ІВ, Брацюнь ОП. 2013. Стан, проблеми і перспективи впровадження Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року. Фітотерапія. Часопис. 4: 4–7.

17. Царенко АВ. 2010. Актуальні проблеми післядипломної підготовки медичних працівників з питань паліативної та хоспісної медицини. Мед перспективи. XV;1: 89–91.

18. Царенко АВ, Губський ЮІ. 2013. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку. Сімейна медицина. 1(45): 14–17.

19. WHO. World cancer report /edited by Р. Boyle and Bernard Levin. Lyon. 2008: 511. http://www.iarc.fr/en/ publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf.

20. Wodarg W. 2008. Palliative care: a model for innovative health and social policies. Report. Doc. 11758. Council of Europe. Parliament Assembly. Social, Health and Family Affairs Committee. 4 November 2008. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11758.htm.