• Communication model in the field of reproductive healthcare 
To content

Communication model in the field of reproductive healthcare 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):30-32; doi 10.15574/SP.2015.68.30 
 

Communication model in the field of reproductive healthcare 
 

Znamenska M. A., Slabkij G. O.

Украинский институт стратегических исследований МЗ Украины, г. Киев

Ужгородский национальный университет, Украина 
 

A communicative system in the field of reproductive healthcare with the purpose of supporting of reproductive age population with complex information concerning reproductive healthcare was proposed. Forms and methods of communicative influence depends on the period of communication. Indices of assessment of communicative programs were determined. 
 

Key words: reproductive healthcare, preservation, communicative influence, a model. 
 

REFERENCES

1. Планування сім'ї. Навч пос. За ред. НЯ Жилки, ІБ Вовк. 2-е вид, доп. Київ. 2009: 296.

2. ВІЛ-інфекція в Україні. Інформ бюл. МОЗ України, ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України», ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України. Київ. 2014. 41: 95.

3. 10 фактов о болезнях, передаваемых половым путем. http://www.who.int/features/factfiles/sexually_transmitted_diseases/facts/ru/.

4. Статистичні дані 2010 р. Центр медичної статистики МОЗ України. http://medstat.gov.ua.

5. Инфекции, преимущественно передаваемые половым путем. Материалы круглого стола. Здравоохранение. 2012. 1: 25—27.

6. Сухих ГТ. 2009. Мужское бесплодие. М: 240.

7. Акушерство та гінекологія.У 4 т. Нац підр. За ред. акад. НАМН України, проф. ВМ Запорожана. Т.1. Акушерство. К, ВСВ «Медицина». 2013: 1032.

8. Дудіна ОО, Терещенко АВ. 2014. Ситуаційний аналіз стану здоров'я дитячого населення. Вісн соц гігієни та орг охорони здоров'я України. 2: 49—57.

9. Дудіна ОО. 2013. Сучасний стан захворюваності вагітних і новонароджених. Україна. Здоров'я нації. 2: 9—15.

10. Жилка НЯ, Дуб ЮМ. 2013. Інформованість жіночого населення у Дніпропетровській області щодо профілактики ВІЛ-інфекції. Наука в информационном обществе. Сб докладов вмеждунар конф., г. Донецк, 21 июля 2013 г. Донецк: 90—92.